October 24, 2011

మొగుడు

సంగీతం: బాబూ శంకర్

సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: కార్తీక్
చూస్తున్నా.. చూస్తు ఉన్నా.. చూస్తూనే ఉన్నా
ఇప్పుడే .. ఇక్కడే .. వింతగా .. కనువిందుగా
ఇన్నాళ్ళు నాకే తెలియని .. ఇన్నాళ్ళూ నాకే తెలియని
నన్నూ .. నేనే .. నీలో

చూస్తున్నా.. చూస్తు ఉన్నా.. చూస్తూనే ఉన్నా !

పచ్చని .. మాగాణి చేలూ పట్టు చీరగా కట్టీ
బంగరు .. ఉదయాల సిరులూ నొసత బాసికంగా చుట్టీ
ముంగిట .. సంక్రాతి ముగ్గులు చెక్కిట సిగ్గులుగా దిద్దీ
పున్నమి .. పదహారు కళలూ సిగలో పువ్వులుగా పెట్టి

దేవేరిగా .. పాదం పెడతానంటూ  
నాకూ .. శ్రీవారిగా .. పట్టం కడతానంటూ

నవనిధులూ వధువై వస్తుంటే
సాక్షాత్తూ శ్రీమన్నారాయణుడే నేనైనట్టూ..

చూస్తున్నా.. చూస్తు ఉన్నా.. చూస్తూనే ఉన్నా !!

నువ్వూ .. సేవిస్తుంటే నేను సార్వభౌముడైపోతానూ
నువ్వూ .. తోడై ఉంటే సాగరాలు దాటేస్తానూ
నీ .. సౌందర్యంతో ఇంద్రపదవినెదిరిస్తానూ
నీ .. సాన్నిధ్యంలో నేను స్వర్గమంటే ఏదంటానూ

ఏళ్ళే వచ్చీ .. వయసును మళ్ళిస్తుంటే
నేనే .. నీ వళ్ళో పాపగ చిగురిస్తుంటే

చూస్తున్నా...ఆ ఆ ఆ

చూస్తున్నా.. చూస్తు ఉన్నా.. చూస్తూనే ఉన్నా
ఇప్పుడే .. ఇక్కడే .. వింతగా .. కనువిందుగా
ఇన్నాళ్ళు నాకే తెలియని .. ఇన్నాళ్ళూ నాకే తెలియని
నన్నూ .. నేనే .. నీలో

చూస్తున్నా.. చూస్తు ఉన్నా.. చూస్తూనే ఉన్నా !!!
*********************************************

సంగీతం: బాబూ శంకర్

సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: మధుమిత

కావాలి కావాలి నేనే నీ లోకం కావాలి
ఇవ్వాలి ఇవ్వాలి నాకే నీ సర్వం ఇవ్వాలి
మగవాడివి ఇతే చాలదు మొగుడివి కుడా కావాలి
మొగలిపువ్వులా  వెన్ను నిమురుతూ మగువకు హామీ ఇవ్వాలి
ఇచ్చేందుకు ఏమి మిగలని నిరుపేదవి ఐపోవాలి
వచ్చే జన్మకి  కూడా నువ్వే కావాలి


కావాలి కావాలి నేనే నీ లోకం కావాలి
ఇవ్వాలి ఇవ్వాలి నాకే నీ సర్వం ఇవ్వాలి


ఇంట్లో ఉంటే  కొంగు వదలవని
ఇంట్లో ఉంటే  కొంగు వదలవని
తిట్టే విరసం రావాలి
గడప దాటితే ఇంకా రావని పట్టే విరహం కావాలి
నిద్దట్లో నువ్వు కలవరించినా అది నా పేరే కావాలి
ఆవునో కాదో అనుమానంతో నే మేలుకునే  వుండాలి
నేనే లేని   ఒక్క క్షణం బ్రతకలేను అనుకోవాలి
అందుకనే వందేళ్ళపాటు నీ ప్రాణం నాకే ఇవ్వాలి


కావాలీ.........
కావాలి కావాలి నేనే నీ లోకం కావాలి
ఇవ్వాలి ఇవ్వాలి నాకే నీ సర్వం ఇవ్వాలి


చీకటినైనా  చుడనివ్వనని 
చీకటినైనా  చుడనివ్వనని చీరై నన్ను చుట్టేయ్యాలి 
చెప్పకూడని ఉసులు చెప్పే రెప్పల సడి వినగలగాలి 
నాలో తెగువను పెంచేలా నువ్వు కొంచెం లోకువ కావాలి
నేను రేచ్చిపోతుంటే ఎంతో అణకువగా ఓదిగుండాలి 


నువ్వంటూ ఎం లేనట్టు  నాలో కరిగిపోవాలి 
చెట్టంత నువ్వే చిట్టి  బొమ్మవయి కొత్త కోత్త కధ రావాలి


కావాలి కావాలి నేనే నీ లోకం కావాలి
ఇవ్వాలి ఇవ్వాలి నాకే నీ సర్వం ఇవ్వాలి
మగవాడివి ఇతే చాలదు మొగుడివి కూడా కావాలి
మొగలిపువ్వులా  వెన్ను నిమురుతూ మగువకు హామీ ఇవ్వాలి
ఇచ్చేందుకు ఏమి మిగలని నిరుపేదవి ఐపోవాలి
వచ్చే జన్మకి కూడా నువ్వే కావాలి

October 23, 2011

పిల్ల జమీందార్


సంగీతం : సెల్వ గణేష్ 
సాహిత్యం : కృష్ణ చైతన్య
గానం : కార్తిక్ , చిన్మయి 


ఊపిరి ఆడదు నాకు ఎదురు నువ్వైతే 
కోన ఊపిరి తో ఉన్నా ప్రాణంపొయ్యావే
నా మనసే నన్నే వదిలి వెళుతుందే నీతో ఎటు వైపో
ఈ క్షణం అయోమయం ఇంతగా నన్నే కలవర పెడుతోందే
తడబడి తడబడి రా తేనే పలుకై రా
కనపడి కలబడినా ప్రేమే ముడిపడునా
మధురం మధురం మధురం ఈ పరువం మధురం


ఊపిరి ఆడదా నీకు  .....ఎదురు నువ్వైతే
నేన్నేం చేశా నేరం ....ప్రాణం తీయకే
ప్రణయం పదిలం అంటూ నా ప్రాణం కుదిపెసావే
అలకల కులుకే అందం ఓ కిలకిల చిలుకా రావే రావే 
నీ కోసమా ?
మధురం మధురం పరువం 
నా మనసే నన్నే వదిలి వెళుతుందే నీతో ఎటు వైపో  ఎటు వైపో
అలా ఇలా సరాసరి అందే మరి నా మనసెందుకో


గడసరి మగసిరి నిన్ను కోరింది
సొగసరి ఎదమరి తీరే మారింది
గుప్పెడు మనసే అలా ఎలా కొట్టేసావే
కనికట్టేదో కధాకళి కట్టిస్తుందే
మరువం మరువం పరువం చేసే గాయాలు


ఊపిరి ఆడదు నాకు..... ఎదురు నే రానా 
కోన ఊపిరి తో ఉన్నా... ప్రాణం నేనవనా
ప్రణయం పదిలం అంటూ నా ప్రాణం కుదిపెసావే
అలకల కులుకే అందం ఓ కిలకిల చిలుకా రావే రావే 
నా  కోసమే


చినుకునై చిలిపిగా నిన్ను తడిమేయ్యనా
గోడుగునై సోగాసుపై నిన్ను ఆపెయ్యనా 
వయసోక నరకం వాంఛలై వేధిస్తుంటే
తియ్యని తమకం అమ్మో భయం ఎం చేస్తుందో
మరువం మరువం పరువం చేసే గాయాలు


ఊపిరి ఆడదు నాకు..... ఎదురు నే రానా 
కోన ఊపిరి తో ఉన్నా ప్రాణం నేనవనా
ప్రణయం పదిలం అంటూ నా ప్రాణం కుదిపెసావే
అలకల కులుకే అందం ఓ కిలకిల చిలుకా రావే రావే 
నా  కోసమే  ...నీ కోసమే 
మధురం మధురం పరువం 
October 22, 2011

Its my love story


సంగీతం : సునీల్ కాశ్యప్
సాహిత్యం : సిరాశ్రీ
గానం : కారుణ్య , చైత్ర


తడి పెదవులే కలిసి ఒకటైనవే
కను రెప్పలే మూసి మైమరచేనే
నా ప్రాణాలు అన్నీతోడేసి నిలో కలిపెయ్
శత జన్మాల బిగి  కౌగిట్లో నన్నే నిలిపేయ్


తడి పెదవులే కలిసి ఒకటైనవే
కను రెప్పలే మూసి మైమరచేనే

కనుల వెలుగే నే కావాలని
అణువు అణువు నీలో కలవాలని
కడదాక నీతో సాగాలని
కనుపాప నై నే నిలవాలని

నా ప్రాణాలు అన్నీతోడేసి నిలో కలిపెయ్
శత జన్మాల బిగి  కౌగిట్లో నన్నే నిలిపేయ్

ఎదకు సడివై నీవు ఉండాలని
నిను ఎపుడు నేనే అందాలని
నుదుట ఎరుపై నీవూ నిండాలని
ప్రతి జన్మ లోనూ పొందాలని

నా ప్రాణాలు అన్నీతోడేసి నిలో కలిపెయ్
శత జన్మాల బిగి  కౌగిట్లో నన్నే నిలిపేయ్


**************************************
సంగీతం : సునీల్ కాశ్యప్
సాహిత్యం : సిరాశ్రీ
గానం : దినకర్ , చైత్ర

నిన్నలా లేదే మొన్నలా లేదే ఈ రోజిలా ఎందుకే
నిన్నిలా నాకే కొత్తగా చూపే ఈ వేళిలా ఎందుకే
నువ్విలా నాలో నేనిలా నీలో లీనమై పోయెందుకే


నిన్నలా లేదే మొన్నలా లేదే ఈ రోజిలా ఎందుకే
నా ఈ గుండె నా అదుపు తప్పి
నా ఈ కనులు నీ వైపు తిప్పి
నా ఈ మనసు నీతోటి కలిపి
నేనే  నీలో నిలువెల్ల కలిసి
నీ ఆ పెదవి ఓ నవ్వు చూపి
మౌనంగానే ఏదేదో తెలిపి
నాలో ఉన్న ప్రాణాలు నలిపి
నేనే నాకు లేకుండ చేసి

ఇది ప్రేమా అనుకుంటూ అడుగేసానా నేనేనా ?
నిను  నేనే ఏవేవో అడిగేసానా  నిజమేనా ?

నీ నీడలో నేనుండగా నీ అడుగుల వెంటే నేనే కదా
నీ చూపులే నా మనసుని ఆ అడిగేవన్నీ నిజమే కదా
కదిలేనా  నీ తలపు  లేకుండానే క్షణమైనా

నిన్నలా లేదే మొన్నలా లేదే ఈ రోజిలా ఎందుకే

కనుతెరిచి ఏదేదో చూస్తూ ఉన్న కనబడదే
కనులెదుట నీ రూపే కదులుతూ ఉంది కలకాదే

నీ లోకమై నేనుండగా నీ చూపుల నిండా నేనే కదా
నా ఊపిరై నువ్వుండగా నా ఈ ప్రాణం నీదే కదా
కడదాకా ఒక్కటై నిలవాలి ఏమైనా

నిన్నలా లేదే మొన్నలా లేదే ఈ రోజిలా ఎందుకే
నిన్నిలా నాకే కొత్తగా చూపే ఈ  వేళిలా ఎందుకే
నువ్విలా నాలో నేనిలా నీలో లీనమై పోయెందుకే

నా ఈ గుండె నా అదుపు తప్పి
నా ఈ కనులు నీ వైపు తిప్పి
నా ఈ మనసు నీతోటి కలిపి
నేనే  నీలో నిలువెల్ల కలిసి
నీ ఆ పెదవి ఓ నవ్వు చూపి
మౌనంగానే ఏదేదో తెలిపి
నాలో ఉన్న ప్రాణాలు నలిపి
నేనే నాకు లేకుండ చేసి


**********************************
సంగీతం : సునీల్ కాశ్యప్
సాహిత్యం : సిరాశ్రీ
గానం : ప్రణవి

నీలోని దిగులే నువ్వు నమ్మలేకపోతున్నా నిజమే ఈ కబురే
తను నీతో కలిసి ఉంటానంటే
వదిలై  గుబులే ఇక అదురు బెదురూ నీకే వద్దు
రేయైనా పగలే నువ్వు తనతో కలిసి ఉండి పొతే

ఏదేదో తెలిపే ఈ ముగ మనసే
కవ్వించెనే భలే ఇది వింత కనుకే

కలయిక కలే  ఆ కల ఇక నిజమాయేనా
కలవరమంతా ఓ వరమయి రుజువాయేనా
గడియారమైనా కరుణించి కాలాన్ని కాసేపు ఆపి చూపే వీలుందా
ప్రియ రాగమేదొ నీలోనే కదలాడి ఈనాడే కొత్త భావం రేపేనా .... అ అ అ

నీలోని దిగులే నువ్వు నమ్మలేకపోతున్నా నిజమే ఈ కబురే
తను నీతో కలిసి ఉంటానంటే
వదిలై  గుబులే ఇక అదురు బెదురూ నీకే వద్దు
రేయైనా పగలే నువ్వు తనతో కలిసి ఉండి పొతే

తెలియని మౌనం ఈ నడకకు తడబాటేనా
తలవని భారం ఈ మనసుకి సుఖమాయేనా
గడి  దాటగానే ఏవేవో భావాలే ఏదేదో చేసి బందీ చేసేనా
చేయి తాకగానే ని మనసే నిను తట్టి తియంమ్మాయింక అంది నిన్నేనా

నీలోని దిగులే నువ్వు నమ్మలేకపోతున్నా నిజమే ఈ కబురే
తను నీతో కలిసి ఉంటానంటే
వదిలై  గుబులే ఇక అదురు బెదురూ నీకే వద్దు
రేయైనా పగలే నువ్వు తనతో కలిసి ఉండి పొతే