October 07, 2010

ఖలేజా


సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి

గానం: కారుణ్య, రమేష్ వినాయగం

ఓం నమో శివ రుద్రాయ
ఓం నమో శిఖి కంఠాయ
ఓం నమో హర నాగా భరణాయా .. ప్రణవాయ
ఢమ ఢమ ఢమరుఖ నాదా నందాయ

ఓం నమో నిఠలాక్షాయ
ఓం నమో భస్మాంగాయ
ఓం నమో హిమ శైలావరణాయా .. ప్రమధాయ
ధిమి ధిమి తాండవ కేళీ లోలాయ

సదా శివా సన్యాసీ .. తాపసీ కైలాసవాసీ !
నీ పాద ముద్రలు మోసీ .. పొంగి పోయినాదె పల్లె కాశీ !!

ఏయ్ చూపుల చుక్కానీ దారిగా .. చుక్కల తివాసీ నీదిగా
చూడ చక్కని సామి దిగినాడురా .. ఏసైరా ఊరూ వాడా దండోరా

ఏ రంగుల పొంగుల పొడ లేదురా .. ఈడు జంగమ శంకర శివుడేనురా
నిప్పు గొంతున నిలపు మచ్చ సాచ్చిగా నీ తాపం శాపం తీర్చే వాడేరా

పైపైకలా బైరాగిలా ఉంటాదిరా ఆ లీల !

లోకాలనేలేటోడూ నీకు సాయం కాకపోడూ
ఏయ్ నీలోనే కొలువున్నోడూ నిన్ను దాటి పోనే పోడూ

ఓం నమశ్శివ జై జై జై
ఓం నమశ్శివ జై జై జై
ఓం నమశ్శివ good to the trans and say జై జై జై
Sing along Sing శివ శంభో all the way !

సదా శివా సన్యాసీ .. తాపసీ కైలాసవాసీ !
నీ పాద ముద్రలు మోసీ .. పొంగి పోయినాదె పల్లె కాశీ !!

ఏయ్ ఎక్కడ వీడుంటే నిండుగా .. అక్కడ నేలంతా పండగా
చుట్టుపక్కల చీకటి పెళ్ళగించగా .. అడుగేసాడంట కాచే దొరలాగా

మంచును మంటను ఒక్క తీరుగా .. లెక్క సెయ్యనే సెయ్యని శంకరయ్యగా
ఉక్కుపంచెగ ఊపిరి నిలిపాడురా .. మనకండా దండా వీడే నికరంగా

సామీ అంటే హామీ తానై ఉంటాడురా చివరంటా !

లోకాలనేలేటోడూ నీకు సాయం కాకపోడూ
ఏయ్ నీలోనే కొలువున్నోడూ నిన్ను దాటి పోనే పోడూ

ఓం నమశ్శివ జై జై జై
ఓం నమశ్శివ జై జై జై
ఓం నమశ్శివ good to the trans and say జై జై జై
Sing along sing శివ శంభో all the way !

*******************************

గానం: హేమచంద్ర, శ్వేత
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి

పిలిచే పెదవుల పైనా .. నిలిచే మెరుపు నువ్వేనా

పిలిచే పెదవుల పైనా .. నిలిచే మెరుపు నువ్వేనా
నువ్వు చేరీ నడి ఎడారి నందనమై విరిసిందా
తనలో ఆ అనందలహరి సందడిగా ఎగసిందా
నడిచిన ప్రతిదారీ .. నదిగ మారీ .. మురిసినదా ముకుందా !

కాలం మేను మరచీ జ్ఞాపకాల్లో జారిపోయిందా
లోకం గోకులంలా మారిపోయీ మాయజరిగిందా

ఊరంతా .. ఊగిందా .. నీ చెంతా .. చేరిందా .. గోవిందా !

పిలిచే పెదవుల పైనా .. నిలిచే మెరుపు నువ్వేనా

ఈ భావం నాదేనా .. ఈనాడే తోచేనా
చిరు నవ్వోటి పూసింది నా వల్లనా ..అది నా వెంటె వస్తుంది ఎటు వెళ్ళినా
మనసును ముంచేనా .. మురిపించేనా .. మధురమే ఈ లీలా ..

నాలో ఇంతకాలం ఉన్న మౌనం ఆలపించిందా
ఏకాంతాన ప్రాణం బృందగానం ఆలకించిందా

ఊరంతా .. ఊగిందా .. నీ చెంతా .. చేరిందా .. గోవిందా !

నా చూపే చెదిరిందా .. నీ వైపే తరిమిందా
చిన్ని క్రిష్ణయ్య పాదాల సిరిమువ్వలా .. నన్ను నీ మాయ నడిపింది నలువైపులా
అలజడి పెంచేనా .. అలరించేనా .. లలనను ఈ వేళా

ఏదో ఇంద్రజాలం మంత్రమేసి నన్ను రమ్మందా
ఎదలో వేణునాదం ఊయలూపే ఊహ రేపిందా

ఊరంతా .. ఊగిందా .. నీ చెంతా .. చేరిందా .. గోవిందా !

పిలిచే పెదవుల పైనా .. నిలిచే మెరుపు నువ్వేనా