March 31, 2009

ఆకాశమంత .. I love my Daughter !
" జీవితం .. యాంత్రికంగా, వేగంగా సాగుతుంది.

మొదటి ప్రేమ .. మొదటి ముద్దు .. మొదటి గెలుపు ఇలా 30 సంవత్సరాల జీవితం లో మొత్తానికి 30 నిమిషాలు మాత్రమే జీవించామని చెప్పుకోగలం !

అందులోనూ ముఖ్యమైన ఘట్టం తల్లిగానో, తండ్రిగానో మారే సమయం !
పుట్టిన బిడ్డను మొట్టమొదటి సారిగా చేతుల్లోకి తీసుకున్న ఆ నిమిషం .. ఇదేనా నా బిడ్డ అని చూసే ఆ నిమిషం ..

పెళ్ళికాని వాళ్ళు మీరు పుట్టినపుడు మిమ్మల్ని చేతుల్లోకి తీసుకున్న మొదటి నిమిషంలో మీ అమ్మా నాన్నల్లో కలిగిన ఆ అనుభూతి ఎలా ఉందో అడిగి చూడండి.

మాటలు దొరక్క అల్లాడిపోతారు. ఈ పాట వినిపించండి.
ఆహా ఇదే ఇదే అని అంటారు ..."

- ప్రకాష్ రాజ్

సంగీతం: విద్యాసాగర్
సాహిత్యం: అనంత శ్రీరాం

గానం: మధు బాలకృష్ణన్

ఆటలపాటల నవ్వుల పుత్తడి బొమ్మరా .. బొమ్మరా
ఆశగ చూసిన నాన్నకి పుట్టిన అమ్మరా .. అమ్మరా

మేఘాల పల్లకి తెప్పిస్తా .. లోకాన్ని కొత్తగ చూపిస్తా
వెన్నెలే తనపై కురిపిస్తా .. చల్లనీ హాయినందిస్తా (2)

ఆటలపాటల నవ్వుల పుత్తడి బొమ్మరా .. బొమ్మరా
ఆశగ చూసిన నాన్నకి పుట్టిన అమ్మరా .. అమ్మరా

అడుగులే పడుతుంటే .. ఎదనిలా తడుతుంటే
మధురమౌ భావాలేవో మోగే లోలోనా ..
పలుకులే పైకొస్తే .. చిలిపిగా పిలుపిస్తే
పులకలే పదులై వేలై పొంగే నాలోనా ..

లాలిపాటే నేనై .. లాలపోసే వాణ్ణై
లాలనే నింపనా లేత హృదయానా !

మేఘాల పల్లకి తెప్పిస్తా .. లోకాన్ని కొత్తగ చూపిస్తా
వెన్నెలే తనపై కురిపిస్తా .. చల్లనీ హాయినందిస్తా

ఆటలపాటల నవ్వుల పుత్తడి బొమ్మరా .. బొమ్మరా
ఆశగ చూసిన నాన్నకి పుట్టిన అమ్మరా .. అమ్మరా

ఎగురుతూ నీ పాదం .. ఎదుగుతూ నీ రూపం
ఎదురుగా ఉంటే అంతే ఏదో ఆనందం
అడుగుతూ కాసేపూ .. అలుగుతూ కాసేపూ
అనుక్షణం నీతో ఉంటే ఎంతో సంతోషం

క్షణములెన్నౌతున్నా .. వయసు ఎంతొస్తున్నా
పాపవే పాపవే నాన్న నయనానా !

మేఘాల పల్లకి తెప్పిస్తా .. లోకాన్ని కొత్తగ చూపిస్తా
వెన్నెలే తనపై కురిపిస్తా .. చల్లనీ హాయినందిస్తా

ఆటలపాటల నవ్వుల పుత్తడి బొమ్మరా .. బొమ్మరా
ఆశగ చూసిన నాన్నకి పుట్టిన అమ్మరా .. అమ్మరా
*************************************
"ఒక పువ్వు వికసించటం, మరో పువ్వు వాడిపోవటం లాగానే బంధమూ-ఎడబాటు.
మనం పెంచుకున్న బంధాన్ని హఠాత్తుగా పంచుకోవటానికి ఎవరో వచ్చే తీరతారు. మొదట ఆశ్చర్యపోయినా, తరువాత అలవాటు పడిపోతాం. అయినా, ఎంతో ప్రేమగా పెంచిన వాళ్ళు మనల్ని వదలి వెళ్ళిపోతే, మనమేం చెయ్యాలి? "

- ప్రకాష్ రాజ్

సాహిత్యం: అనంతశ్రీరాం
గానం: ఎస్.పి.బాలు

దూరం కావాలా నన్నే విడిచీ .. వేరై పోవాలా అన్నీ మరిచీ

దూరం కావాలా నన్నే విడిచీ .. వేరై పోవాలా అన్నీ మరిచీ
ఎప్పుడూ ఒదిగే ఎదపై విసిగీ ..
దూరం కావాలా నన్నే విడిచీ .. వేరై పోవాలా అన్నీ మరిచీ

వేలుని వీడని చేతుల వత్తిడి ఇంకా మరి గురుతుందే
లాలికి వాలిన రెప్పల సవ్వడి ఇంకా వినిపిస్తుందే
గుండెల అంచున పాదము తాకిడి ఇంకా నను తడిమిందే
పూటకి పూటకి పండగలౌ గతమింకా తరిమిందే

ఇన్నాళ్ళుగా ఇన్నేళ్ళుగా నువ్వే లోకం
నీ నాన్నగా నా ప్రేమలో ఉందా లోపం
వేరే దారే వెతికీ ..

దూరం కావాలా నన్నే విడిచీ .. వేరై పోవాలా అన్నీ మరీచి

నమ్మిన వెంటనే తొందర పాటున నువ్వే మనసిచ్చావా
నా ప్రతి ఊపిరి నీ ప్రాణములో ఉంచానని మరిచావా
నాన్నని మించిన చల్లని ప్రేమని నీకే పంచిస్తాడా
కన్నుల చాటున మెల్లగ పెంచిన నిన్నే తను కాస్తాడా

నే కోరిన తీరాలనే చూశావేమో
నీ దారిలో ఆ తీరమే చేరావేమో
అయినా అయినా వెళుతూ ..

దూరం కావాలా నన్నే విడిచీ .. వేరై పోవాలా అన్నీ మరిచీ
ఎప్పుడూ ఒదిగే ఎదపై విసిగీ ..
దూరం కావాలా నన్నే విడిచీ .. వేరై పోవాలా అన్నీ మరిచీ

March 30, 2009

కనులు మూసినా నీవాయే!

సంగీతం : చక్రి
సాహిత్యం : కందికొండ
గానం : హరిహరన్చిన్ని నవ్వు జల్లిపోవే ప్రియతమా
చందనాలు చిందిపోవే ప్రాణమా


బిందువై నను తాకిపోవే ప్రియతమా
సింధువై మది నిండిపోవే ప్రాణమా


హృది వాణివై హృదయానివై
ఈ హాయిలో కిరణానివై
నా కంటి పాపల్లో దీపాల వెలుగై
నా గుండె లోతుల్లో స్వప్నాల జడివై


చిన్ని నవ్వు జల్లిపోవే ప్రియతమా
చందనాలు చిందిపోవే ప్రాణమా


నిను చూస్తు కూర్చుంటె ఓ సంబరం సంబరం సంబరం
నా చెంతే ఉన్నట్టు ఆ అంబరం అంబరం అంబరం
నీ రూపు కలలెన్నో వెదజల్లి పోయిందీ
ఎద ఏంటి మేఘంలా ఎగిరెళ్ళి పోతోందీ


సఖి నువ్వే నాలోని అలజడికే ఆకారం
నువు కాదా లోలోనే తొలి ప్రేమకు శ్రీకారం
నాలోని భావాలు ఇక తెలిపేదేలా


చిన్ని నవ్వు జల్లిపోవే ప్రియతమా
చందనాలు చిందిపోవే ప్రాణమా


ప్రతిరోజు నిదురల్లో ఓ కలవరం కలవరం కలవరం
కెరటాలై పొంగింది మది సాగరం సాగరం సాగరం
మనసేమొ చిత్రంగా నిన్నేలే అడిగిందీ
ఎద ఏమో ఆత్రంగా నీకోసం వెతికిందీ


అణువణువుని జత చేసి నిర్మించా గోపురమే
నువు చిందే చిరునవ్వే నా పాలిట ప్రియ వరమే
నాలోని భావాలు ఇక తెలిపేదేలా


చిన్ని నవ్వు జల్లిపోవే ప్రియతమా
చందనాలు చిందిపోవే ప్రాణమా

భగీరథ

సంగీతం : చక్రి
గానం : హరిహరన్, కౌసల్యఎవరో..ఎవరో..ఎదలో ఎవరో
అనుకోని వరమై చేరే..అమృతాల వరదై పారే


తన పేరే ప్రేమా..తనదే ఈ మహిమా
తనదే తొలి జన్మా..తరువాతే బ్రహ్మా


ఎవరో..ఎవరో..ఎదలో ఎవరో

చూపుల్లో పున్నమి రేఖలుగా..రూపం లో పుత్తడి రేఖలుగా
మారింది జీవన రేఖ నా హృదయం లో తానే చేరాకా


అధరాలే మన్మధ లేఖ రాయగా..
అడుగేమో లక్ష్మణ రేఖ దాటగా..


బిడియాలా బాటలో..నడిపే వారెవరో..
బడిలేనీ పాఠమే..నేర్పే తానెవరో..


విడిపోని..ముడివేసి..మురిసేదెవ్వరో..
ఎవరో..ఎవరో..


మల్లెలతో స్నానాలే పోసి..నవ్వులతో నగలెన్నో వేసి
చీకటితో కాటుక పెట్టీ.. నన్నే తానూ నీకై పంపిందీ !


సొగసంత సాగరమల్లే మారగా..
కవ్వింత కెరటాలల్లే పొంగగా..


సరసాలా..నావలో..చేరే వారెవరో
మధురాలా..లోతులో..ముంచే తానెవరో


పులకింత ముత్యాలే పంచేదెవరో..

ఎవరో..ఎవరో..ఎదలో ఎవరో
అనుకోని వరమై చేరే..అమృతాల వరదై పారే


తన పేరే ప్రేమా..తనదే ఈ మహిమా
తనదే తొలి జన్మా..తరువాతే బ్రహ్మా
ఎవరో..ఎవరో..ఎదలో ఎవరో

ఈ అబ్బాయి చాలా మంచోడు

సంగీతం: కీరవాణి
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: కీరవాణి, గంగఒక మనసుతో ఒక మనసుకి ముడి ఎట్టా వేస్తావు
ఆ ముడి ఒక కొంగు ముడయ్యేదాకా ఊరుకోవు
ప్రేమా..ఆ..ఆ !

ఒక మనసుతో ఒక మనసుకి ముడి ఎట్టా వేస్తావు
ఆ ముడి ఒక కొంగు ముడయ్యేదాకా ఊరుకోవు
ప్రేమా..ఆ..ఆ !

పసిపాపలో ముసి నవ్వులా కపటాలు లేని ప్రేమ
మునిమాపులో మరు మల్లెలా మలినాలు లేని ప్రేమ
అరచేతిలో నెలవంకలా తెరచాటు లేని ప్రేమ
నది వంపులో అల పాటలా తడబాటు లేని ప్రేమ

మనసుల కలిమిడి ఫలితం ప్రేమ
తనువుల తాకిడి కాదు సుమా
అనంత జీవన యాత్రలో తోడు ప్రేమా
ప్రేమా.. ఆ..ఆ !

ఒక మనసుతో ఒక మనసుకి ముడి ఎట్టా వేస్తావు
ఆ ముడి ఒక కొంగు ముడయ్యేదాకా ఊరుకోవు
ప్రేమా..ఆ..ఆ !

అధరాలలో తడి మెరుపులా మెరిసేది కాదు ప్రేమ
హృదాయాలలో ధ్రువతారలా అలరారుతుంది ప్రేమ
పరువాలతో కరచాలనం చేసేది కాదు ప్రేమ
ప్రాణాలలో స్థిరభంధనం నెలకొలుపుతుంది ప్రేమ

మమతల అమృత వర్షిణి ప్రేమ..
ఊర్పుల అలజడి కాదు సుమా..
నిశీధిలోను వీడిపోని నీడ ప్రేమ..
ప్రేమా..ఆ..ఆ !

ఒక మనసుతో ఒక మనసుకి ముడి ఎట్టా వేస్తావు
ఆ ముడి ఒక కొంగు ముడయ్యేదాకా ఊరుకోవూ
ప్రేమా..ఆ..ఆ !******************************************


గానం: కళ్యాణి మాలిక్, సునీత


చందమామ కధలో చదివా రెక్కల గుర్రలుంటాయని
నమ్మడానికి ఎంత బాగుందో
బాల మిత్ర కధలో చదివా పగడపు దీవులు ఉంటాయని
నమ్మడానికి ఎంత బాగుందో

నా కోసం రెక్కల గుర్రం ఎక్కి వస్తావనీ
పగడపు దీవి కి నువ్వే నన్ను తీసుకెళ్తావనీ
ఇక ఏనాటికీ అక్కడే మనం ఉంటామనీ
నమ్మడానికి ఎంత బాగుందో
నమ్మడానికి ఎంత బాగుందో

నువ్వే నాకు ముద్దొస్తావనీ
నేనే నీకు ముద్దిస్తాననీ
నమ్మడానికి ఎంత బాగుందో
నమ్మడానికి ఎంత బాగుందో

వరహాల బాటలోనా.. రతనాల తోటలోన
వజ్రాల మేడలోన.. బంగరు గదిలోన

విరి తేనెల్లో పాలల్లో తానా లాడేసి
నెల వంకల్లో వెన్నెల్నే భోంచేసి
నలుదిక్కుల్లో చుక్కల్నే చిలకలు చుట్టేసి

చిలకే కొరికి ..దరికే జరిగి మురిపెం పెరిగి

మరి నువ్వే నాకు ముద్దిస్తావనీ
ముద్దుల్లోన ముద్దవుతాననీ
నమ్మడానికి ఎంత బాగుందో
నమ్మడానికి ఎంత బాగుందో

చందమామ కధలో చదివా రెక్కల గుర్రలుంటాయని
నమ్మడానికి ఎంత బాగుందో
నమ్మడానికి ఎంత బాగుందో

ఎగిరేటి ఏనుగొచ్చి పలికేటి జింకలొచ్చి
నడిచేటి చేపలొచ్చి అడవికి రమ్మనగా

అహ కోనల్లో కొమ్మల్లో ఉయ్యలూగేసి
ఆ కొమ్మల్లో పళ్ళన్నీ రుచి చూసి
అహ పళ్ళళ్ళో మైకం తో మోహం కమ్మేసి

చలిగా గిలిగా తొలిగా త్వరగా అటుగా ఇటుగా

మరి నువ్వే నాకు ముద్దిస్తావనీ
తడి వేదాలు ముద్రిస్తావనీ
నమ్మడానికి ఎంత బాగుందో

నీ కోసం రెక్కల గుర్రం ఎక్కి వస్తానని
పగడపు దీవి కి నిన్నే నేను తీసుకెళ్తాననీ
ఇక ఏనాటికీ అక్కడే మనం ఉంటామని
నమ్మడానికి ఎంత బాగుందో
నమ్మడానికి ఎంత బాగుందో

నువ్వు లేక నేను లేను

నువ్వంటే నాకిష్ఠం..నీ నవ్వంటే నాకిష్ఠం
నువ్వంటే నాకిష్ఠం..నా నువ్వైతే నాకిష్ఠం
నాలో ఆలాపనా..ఆగేనా ఆపినా..
ఎదలో లయా వినవా ప్రియా !


నువ్వంటే నాకిష్ఠం..నీ నవ్వంటే నాకిష్ఠం

చేరువా దూరమూ లేవులే.. ఇష్ఠమైనా ప్రేమలో
ఆశలే కంటిలో బాసలై ఇష్ఠమాయే చూపులే
కోపతాపాల..తీపి శాపాల..ముద్దు మురిపాల కధ ఇష్ఠమే..
ఎంత అదృష్ఠమో మన ఇష్ఠమే ఇష్ఠమూ


నువ్వంటే నాకిష్ఠం..నీ నవ్వంటే నాకిష్ఠం
ఎగసే ఆ గువ్వల కన్నా...మెరిసే ఆ మబ్బుల కన్నా..
కలిసే మనసేలే నాకిష్ఠం !


పలికే ఈ తెలుగుల కన్నా..చిలికే ఆ తేనెల కన్నా..
చిలకా గోరింకకు నువ్విష్ఠం !!


ఇష్ఠసఖి నువ్వై..అష్ఠపది పాడే..అందాల పాటల్లో నీ పల్లవిష్ఠం !!!
నువ్వంటే ఎంతిష్ఠం
నీ ప్రేమంటే అంతిష్ఠం
నేనంటే నాకిష్ఠం
నాకన్నా నువ్విష్ఠం

Bank

సంగీతం : చిన్ని చరణ్
గానం : దీపు


చందమామ లాంటీ..నువ్వే నవ్వితే..
పువ్వే పూసెనే..నీ అధరాలపై
కబురే చెప్పాలి నీతో..కంగారౌతుంది ఏంటో..
చెలి నువ్వు తెలిపెయ్యవా !


ఎనలేని ప్రేమ నీకు..ఎలా తెలుపనూ
ఎనలేని ప్రేమ నీకు..ఎలా తెలుపనూ
నువ్వే నాకు తోడు లేక ఎలా బ్రతకనూ
మనసే మైకాన మునిగే..నా వయసే ప్రెమల్లో కరిగే
దారేదో చూపించవా !


చురుకైన కళ్ళలోన..కలై నువ్విలా
చురుకైన కళ్ళలోనా..కలై నువ్విలా
చినుకల్లే గుండెపైన..రాలేవా ఇలా
అడుగే నీ వెంట సాగే..అణువణువూ నీవైపు లాగే
నీ ప్రేమ అందించవా !


చందమామ లాంటీ..నువ్వే నవ్వితే..
పువ్వే పూసెనే..నీ అధరాలపై
కబురే చెప్పాలి నీతో..కంగారౌతుంది ఏంటో..
చెలి నువ్వు తెలిపెయ్యవా !

స్వాగతం

సంగీతం: ఆర్.పి.పట్నాయక్
గానం: కార్తీక్, చిత్రమనసా మౌనమా..మదిలో రాగమా
మనసా క్షేమమా..మనిషే ప్రాణమా
చిగురులు వేసే చైత్రమా..చినుకై రాలే మేఘమా
చెరగని కావ్యం బంధమా..తరగని దూరం కాలమా
ఎదలోతుల్లో ఆనందమా !


మనసా మౌనమా..మదిలో రాగమా
మనసా మౌనమా !


నీలాకాశం సావాసంతో తారాలోకం సాగేవేళ
ప్రేమావేశం ప్రాణం పోసే గుండెల్లోనా
సాయంసంధ్యా నారింజల్లో సాయం కోరే నీరెండల్లో
తోడూ నీడా ఈడూ గూడూ నీవే కదా


వలచీ..పిలిచే..నాలో ఆశవైనా శ్వాసవైనా నీవే మైనా !

మనసా మౌనమా..మదిలో రాగమా
మనసా క్షేమమా..మనిషే ప్రాణమా


Few say It’s Lust..
Few say It’s Love..
For me It’s You..Only You !


భూజం బంతీ బుగ్గల్లోన..రోజారంగు సిగ్గుల్లోన
నీ అందాలా శ్రీగంధాలే పూసే వేళ
మాటేలేని కన్నుల్లోన..పాట పాడే పాపల్లోన
నీ చూపుల్లో నే బందీగా చిక్కే వేళా


జతగా..శృతిగా..అనురాగం యోగం ఏకం అయ్యే సంతోషాన !

మనసా మౌనమా..మదిలో రాగమా
మనసా క్షేమమా..మనిషే ప్రాణమా

దేవా

సంగీతం: యువన్ శంకర్ రాజా
సాహిత్యం: వెన్నెలకంటి
గానం: కార్తీక్
ఓర కన్నుల్తో చూపేస్తే చెలి .. ఊరుకోదే నా మనసూ
దోర నవ్వుల్తో చంపేస్తే చెలి.. ఉండనీదే నా మనసూ
మరువనులే మరువనులే..నిను కలనైనా మరువనులే
తెలియదులే తెలియదులే..ఇది ప్రేమో ఏమో తెలియదులే
మోజైన పిల్లే వస్తే మోహాన ప్రేమే పుట్టిందే..ప్రెమే పుట్టిందే !


ఓర కన్నుల్తో చూపేస్తే చెలి..ఊరుకోదే నా మనసూ

తోటలోని పూవులు అన్నీ పోటీ పడి నీ కూడినవే
ఆకాశాన జాబిలి కూడా నీకే భయపడి దాగినదే
అందం చందం కొత్తగ ఏదో బంధం వేసి పోయినదే
నిన్నే నిన్నే తలచిన వేళ ఆగని తలపు రేగినదే


మగువా నీ నడకల్లో కలహంసే కదిలినదే
చెలియా నీ నవ్వుల్లో హరివిల్లే మెరిసినదే
మనసైన పిల్లే వస్తే మదిలోన ప్రేమే పుట్టిందే..ప్రేమే పుట్టిందే !


ఓర కన్నుల్తో చూపేస్తే చెలి..ఊరుకోదే నా మనసూ


ఎండాకాలం వెన్నెల జల్లై చెలియా నన్ను తడిపినదే
వానాకాలం చలిమంటల్లే వెచ్చగ నన్ను రేపినదే
మగువా మగువా నీ సహవాసం నన్నే కొత్తగ మార్చినదే
సఖియా సఖియా కొంటెగ మనసే వీడని బంధం వేసినదే


పలికే నీ మాటలన్నీ నే విన్న వేదాలా
ఎదలోని తలపులన్నీ ఆ నింగి దీపాలా
వరసైన పిల్లే వస్తే వరదల్లే ప్రేమే పుట్టిందే..ప్రేమే పుట్టిందే !


ఓర కన్నుల్తో చూపేస్తే చెలి .. ఊరుకోదే నా మనసూ
దోర నవ్వుల్తో చంపేస్తే చెలి.. ఉండనీదే నా మనసూ
మరువనులే మరువనులే..నిను కలనైనా మరువనులే
తెలియదులే తెలియదులే..ఇది ప్రేమో ఏమో తెలియదులే

మోజైన పిల్లే వస్తే మోహాన ప్రేమే పుట్టిందే..నా న నా న నా న నా !

అమ్మాయి బాగుంది

సంగీతం: శ్రీలేఖ
గానం: కార్తీక్"ఏయ్ సత్య ! నువు చాల అందం గా ఉంటావు.
నిజం చెప్పనా?
నీ టేస్టు నా టేస్టు ఒకటే సత్యా! "


"ఏయ్ శివా..కొయ్ కొయ్ కొయ్ కొయ్ ! "

"హహ .. ప్రామిస్ ! "

నిజమే చెబుతున్నా..నువ్వంటే ఇష్ఠమని…నువ్వే నా ప్రాణమని
I love you ఓ సత్యా
నిజమే చెబుతున్నా..నువ్వంటే ఇష్ఠమని…నువ్వే నా ప్రాణమని
I love you ఓ సత్యా


నిను చూస్తుంటే..No eating
నీతో ఉంటే..No drinking
కొత్తగ ఉన్నది ఈ thinking
చెలియా నీకై నే waiting
ఊరించుతావే ఓ ప్రియతమా !


I just love you love you love you O baby
Tell me tell me tell me you love me
I am so crazy crazy for your love !


"ఏంట్రా నీ గోల ! చెప్పరా ! "

ఇద్దరిదీ ఒకటే టేస్టు..ముందేదో అనుకున్నట్టు
అందం లో అందరికన్నా ఆమే ఎవరెస్టూ
తను ఏదో అంటున్నట్టు..నేనేదో వింటున్నట్టు
ఏమేమో అనిపిస్తుంది ఏంటీ కనికట్టూ


ఈ రోజు ఈ హాయి బాగుందిలే
ఆకాశం నా చేతులకే అందేస్తున్నట్టు


ఓ చెలియా నిన్ను చూడాలనుంది..
నీతో మాటలాడాలనుంది..
ఇపుడే మనసు చేజారిపోతోందీ !


నిజమే చెబుతున్నా..నువ్వంటే ఇష్ఠమని…నువ్వే నా ప్రాణమని
I love you ఓ సత్యా !


రోజూలా వేకువ రాదు..రాత్రైనా వెన్నెల రాదు
చెలియా నువు కనబడకుంటే ఆనందం రాదూ
నా కంటికి నిదురే రాదు..ఇంకేమీ గుర్తుకు రాదు
నీ నవ్వుల సడి వింటుంటే అలుపైనా రాదూ


తొలిసారి నాలోన తుళ్ళింతలే..
నాకోసం నువు పరుగున రావే అల్లరి చినుకల్లే !


ఓ చెలియా నిన్ను చూడాలనుంది..
నీతో మాటలాడాలనుంది..
ఇపుడే మనసు చేజారిపోతోందీ !


నిజమే చెబుతున్నా..నువ్వంటే ఇష్ఠమని…నువ్వే నా ప్రాణమని
I love you ఓ సత్యా !


నిజమే చెబుతున్నా..ఏంటీ?
నువ్వంటే ఇష్ఠమని…అచ్చా !
నువ్వే నా ప్రాణమని
I love you ఓ సత్యా !


నిను చూస్తుంటే...No eating
నీతో ఉంటే..No drinking
కొత్తగ ఉన్నది ఈ thinking
చెలియా నీకై నే waiting
ఊరించుతావే ఓ ప్రియతమా


I just love you love you love you O baby
Tell me tell me tell me you love me
I am so crazy crazy for your love !
I just love you love you love you O baby
Tell me tell me tell me you love me
I am so crazy crazy for your love !
Crazy ! Come on Siva !

ఒంటరి


సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం: ఎస్.పి.చరణ్, కల్పన
చెప్పాలనుంది చిన్నమాటైనా..ఆగనంది దాగనంది లోలోనా
ఇన్నాళ్ళనుండి ఉన్నమాటైనా..ఇప్పుడేగా చెప్పమంది ప్రేమైనా !

పెదవే కదిలించుకో..మనసే వినిపించుకో
పరదా తొలగించు కొంతైనా !
సరెలే అనిపించుకో..త్వరగా చెయ్యందుకో
నీకోసం వేచి చూస్తున్నా !

చెప్పాలనుంది చిన్నమాటైనా..ఆగనంది దాగనంది లోలోనా
ఇన్నాళ్ళనుండి ఉన్నమాటైనా..ఇప్పుడేగా చెప్పమంది ప్రేమైనా !

గుండెలయలో..ఓ ఓ ధీంతధిరనా
ఎన్ని కధలో..ప్రేమవలనా
హాయి అలలో..ఓ ఓ ఊయలవనా
రేయినదిలో.. జాబిలవనా

నీ ప్రేమలోనే మేలుకుంటున్నా
మేఘాలపైనే తేలిపోతున్నా
నాకు తెలియని నన్ను కనుగొని నవ్వుకుంటున్నా !

చెప్పాలనుంది చిన్నమాటైనా..ఆగనంది దాగనంది లోలోనా

వెంటనడిచే.. ఓ ఓ నీడననుకో
జంటనడిపే .. జాడననుకో
పూలు పరిచే .. ఓ ఓ దారిననుకో
నిన్ను కలిసే .. బంధమనుకో

నా ప్రేమలోకం నువ్వే అంటున్నా
నీతో ప్రయాణం ఇష్థమేనన్నా
ప్రేమ తెలిపిన రామచిలుకను హత్తుకోమన్నా !

చెప్పాలనుంది చిన్నమాటైనా..ఆగనంది దాగనంది లోలోనా
ఇన్నాళ్ళనుండి ఉన్నమాటైనా..ఇప్పుడేగా చెప్పమంది ప్రేమైనా !

పెదవే కదిలించుకో..మనసే వినిపించుకో
పరదా తొలగించు కొంతైనా !
సరెలే అనిపించుకో..త్వరగా చెయ్యందుకో
నీకోసం వేచి చూస్తున్నా !

చెప్పాలనుంది చిన్నమాటైనా..ఆగనంది దాగనంది లోలోనా
ఇన్నాళ్ళనుండి ఉన్నమాటైనా..ఇప్పుడేగా చెప్పమంది
ప్రేమైనా !

**********************************************

గానం: హేమచంద్ర, మాళవిక


అరెరెరె ఏమది..పరిగెడుతుంది నా మదీ
తెలియని హాయిది..అలజడి రేపుతున్నదీ

తనువంతా పులకిస్తున్నది..చిగురాకై వణికిస్తున్నది
నేనంటే నువ్వంటున్నది..మనసు ఎందుకో మరీ !

నీలాగే నాకూ ఉన్నది..ఏదేదో అయిపోతున్నది
నా ప్రాణం నువ్వంటున్నది..మనసు ఎందుకే ప్రియా మరి మరి !

అరెరెరె ఏమది..పరిగెడుతుంది నా మదీ
తెలియని హాయిది..అలజడి రేపుతున్నదీ

లేత పెదవుల తీపి తడీ..మొదటి ముద్దుకు ఉలికిపడీ మేలుకున్నదీ
ఎడమవైపున గుండెసడీ..ఎదురుగా నీ పిలుపు వినీ వెల్లువైనదీ

తొలి వెన్నెలంటే తెలిపిందీ..నీ జతలో చెలిమీ
తొలి వేకువంటె తెలిసిందీ..నీ చెయ్యే తడిమీ

అరెరెరె ఏమది..పరిగెడుతోంది నా మదీ
తెలియని హాయిది..అలజడి రేపుతున్నదీ

కనులు చూసిన తొలివరమూ..కలలు కోరిన కలవరమూ నిన్నలేదిదీ
చిలిపి సిగ్గుల పరిచయమూ..కొంటె నవ్వుల పరిమళమూ మత్తుగున్నదీ

మన మధ్య వాలి చిరుగాలి..నలిగిందే పాపం
పరువాల లాలి చెలరేగీ..చెరిగిందే దూరం

అరెరెరె ఏమది..పరిగెడుతోంది నా మదీ
తెలియని హాయిది..అలజడి రేపుతున్నదీ

విజయం

సంగీతం: శ్రీలేఖ
గానం: కార్తీక్నిజమేనా..నిజమేనా..నే విన్నది నిజమేనా
నిజమేనా..నిజమేనా..నువ్వన్నది నిజమేనా


Yahooo .. I'm in love !

నిజమేనా..నిజమేనా..నే విన్నది నిజమేనా
నిజమేనా..నిజమేనా..నువ్వన్నది నిజమేనా
కనుపాప దాచుకున్నా..కధలన్ని ఈ క్షణానా...ఎదురై నిలిచి పిలిచేనా !


Oh baby baby baby I love u
baby baby wanna be with u


ఆశలలో అలాపన..జాబిలికే వినిపించనా..
ఊహలలో ఆరాధనా కౌగిలికే చూపించనా..
చెలీ చెలీ అని పిలవనా..మహా వరం అని తలవనా
సరే అని జత కలవనా..స్వయం వరం ఇది తెలుసునా
అనుమానం తీరేలా నిను ఓ సారిలా తాకనా !


నిజమేనా..
నిజమేలే .. నువు విన్నది నిజమేలే
నిజమేలే..నిజమేలే ..నేనన్నది నిజమేలే


ఈ నిముషం ఏం కోరినా.. కానుకగా అందించనా
నా హృదయం శృతి మించినా.. ఆపవు గా ఏం చేసినా
తయా రయా కద ముద్దుగా..ముఖా ముఖి మురిపించగా
అయోమయం కద కొద్దిగా.. ఏకా ఎకి మరి పెంచగా
ఉన్న దూరం మరి కరిగేలా నను ప్రేమించవా బుద్దిగా !

నిజమేనా..నిజమేనా..నువ్వన్నది నిజమేనా
నిజమేలే..నిజమేలే ..నేనన్నది నిజమేలే
కనుపాప దాచుకున్నా..కధలన్ని ఈ క్షణానా...ఎదురై నిలిచి పిలిచేనా !

సుందరకాండ

సంగీతం: విద్యాసాగర్
సాహిత్యం: జొన్నవిత్తుల
గానం: సాధనా సర్గంఏలో ఏలో ఉయ్యాల.. ఏడేడు రంగుల ఉయ్యాలా
ఏలో ఏలో ఉయ్యాల.. ఏడేడు రంగుల ఉయ్యాలా

ఎదిగే వయసుల ఉయ్యాల..ఎగిరే పైటల ఉయ్యాల
ఎదిగే వయసుల ఉయ్యాలా..ఎగిరే పైటల ఉయ్యాలా

ఏదో ఏదో అయ్యేలా..

ఏలో ఏలో ఉయ్యాల.. ఏడేడు రంగుల ఉయ్యాలా !
ఏలో ఏలో ఉయ్యాల.. ఏడేడు రంగుల ఉయ్యాలా !!


అనగనగా అనగనగా ఉయ్యాలా
అడవీ పక్కన పల్లె ఉయ్యాలా
ఆ పల్లె జాబిల్లి..బంగారు నా తల్లి..అందాల సిరిమల్లి..ఉయ్యాలా
ఆ కోనలో ఒకనాడు..కోటలో దొరబాబు..వచ్చీ మల్లిని చూసే ఉయ్యాలా


మనసు పడీ మనువాడే ఉయ్యాలా
ముద్దూ ముచ్చట జరిపీనాడే ఉయ్యాలా
మల్లీనక్కడ విడిచీనాడే ఉయ్యాలా
మళ్ళీ తిరిగీ రాలేదమ్మా ఉయ్యాలా
మళ్ళీ తిరిగి రాలేదమ్మా ఉయ్యాలా


ఏలో ఏలో ఉయ్యాల.. ఏడేడు రంగుల ఉయ్యాలా !
ఏలో ఏలో ఉయ్యాల.. ఏడేడు రంగుల ఉయ్యాలా !!

రాముని కాలపు సీతమ్మా..ఆ సీతమ్మే మాయమ్మా
రాముని కాలపు సీతమ్మా..ఆ సీతమ్మే మాయమ్మా


తన గుండె గుడి చేసె ఉయ్యాలా
ఆ గుడిలోన దేవుడూ ఉయ్యాలా
ఒక్కడే ఉన్నాడు ఉయ్యాలా
ఒక్కడే ఉంటాడు ఉయ్యాలా


ఒక్కడే ఉంటాడు ఉయ్యాలా !

March 12, 2009

ష్ .. ఇది చాలా మంచి ఊరు ! (2009)

Evaro Evaro .mp...
సంగీతం: శ్రీ వాసంత్
సాహిత్యం: వేటూరి

గానం: కార్తీక్, గీతా మాధురి


ఎవరో .. ఎవరో ..
ఎవరో .. ఎవరో ..

ఎవరో .. ఎవరో.. ఎదలోనీ వారెవ్వరో
ఎవరో .. ఎవరో.. మదినేలే వారెవ్వరో
మౌనం కరిగించే .. మనసే మురిపించే
నా ఏడేడు జన్మాల తోడెవ్వరో

ఎవరో .. ఎవరో ..
ఎవరో .. ఎవరో ..

ఎవరో .. ఎవరో .. ఎదలోనీ వారెవ్వరో
ఎవరో .. ఎవరో .. మదినేలే వారెవ్వరో
మనసై కనిపించే .. మమతే కురిపించే
నా పంచప్రాణాల జాడెవ్వరో !

గుండెలోన పొంగుతున్న ప్రేమకు రూపం ఎవరో
ఇన్నినాళ్ళు దాచుకున్న ఊహల దీపం ఎవరో
మనసులోన తీయనైన గాయం చేసిందెవరో
మాటరాని చూపుతోటే మంత్రం వేసిందెవరో

తొలిఋతువై నన్ను నాకు చూపించెనెవరో
తొలకరిలా మేను వేణు ఊదించెనెవరో
నాలోని తానెవ్వరో !

ఎవరో .. ఎవరో.. ఎదలోనీ వారెవ్వరో
ఎవరో .. ఎవరో.. మదినేలే వారెవ్వరో

సందెవేళ చందనాలు చల్లే జాబిల్లెవరో
ఎండలోన విరగబూసి నవ్వే సిరిమల్లెవరో
నందనాల స్వాగతించు ప్రేమకు రాగం ఎవరో
యమున పొంగు యవ్వనాల అలలకు తాళం ఎవరో

అలికిడిగా అసలు మాట దాచేదెవరో
అలజడిగా మెరుపు కన్ను గీటేదెవరో
తానింక నాకెవ్వరో !

ఎవరో .. ఎవరో .. ఎదలోనీ వారెవ్వరో
ఎవరో .. ఎవరో .. మదినేలే వారెవ్వరో

March 10, 2009

ప్రేమకధ (1999)

సంగీతం: సందీప్ చౌతా
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల

గానం: రాజేష్, అనూరాధా శ్రీరాం

దేవుడు కరుణిస్తాడని వరములు కురిపిస్తాడని
నమ్మలేదు నాకు నీ ప్రేమే దొరికే వరకు

స్వర్గం ఒకటుంటుందని అంతా అంటుంటె వినీ
నమ్మలేదు నేను నీ నీడకు చేరేవరకు

ఒకరికి ఒకరని ముందుగ రాసే ఉన్నదో
మనసున మనసై బంధం వేసే ఉన్నదో

ఏమో ఏమైనా.. నీతో ఈపైనా.. కడ దాక సాగనా !

దేవుడు కరుణిస్తాడని వరములు కురిపిస్తాడని
నమ్మలేదు నాకు నీ ప్రేమే దొరికే వరకు

స్వర్గం ఒకటుంటుందని అంతా అంటుంటె వినీ
నమ్మలేదు నేను నీ నీడకు చేరేవరకు

నువ్వు ఉంటేనె ఉంది నా జీవితం ఈ మాట సత్యం
నువ్వు జంటైతె బ్రతుకులో ప్రతి క్షణం సుఖమేగ నిత్యం

పదే పదే నీ పేరే పెదవి పలవరిస్తోంది
ఇదే మాట గుండెల్లో సదా మోగుతోంది

నేనే నీకోసం నువ్వే నాకోసం..
ఎవరేమి అనుకున్నా !

దేవుడు కరుణిస్తాడని వరములు కురిపిస్తాడని
నమ్మలేదు నాకు నీ ప్రేమే దొరికే వరకు

స్వర్గం ఒకటుంటుందని అంతా అంటుంటె వినీ
నమ్మలేదు నేను నీ నీడకు చేరేవరకు

ప్రేమనే మాటకర్ధమే తెలియదు ఇన్నాళ్ళవరకు
మనసులో ఉన్న అలజడే తెలియదు నిను చేరే వరకు

ఎటెళ్ళేదొ జీవితం నువ్వే లేకపోతే
ఎడారిగా మారేదా నువ్వే రాకపోతే

నువ్వు.. నీ నవ్వూ.. నాతో లేకుంటే..
నేనంటు ఉంటానా !


దేవుడు కరుణిస్తాడని వరములు కురిపిస్తాడని
నమ్మలేదు నాకు నీ ప్రేమే దొరికే వరకు

స్వర్గం ఒకటుంటుందని అంతా అంటుంటె వినీ
నమ్మలేదు నేను నీ నీడకు చేరేవరకు

ఒకరికి ఒకరని ముందుగ రాసే ఉన్నదో
మనసున మనసై బంధం వేసే ఉన్నదో

ఏమో ఏమైనా.. నీతో ఈపైనా.. కడ దాక సాగనా !

దేవుడు కరుణిస్తాడని వరములు కురిపిస్తాడని
నమ్మలేదు నాకు నీ ప్రేమే దొరికే వరకు
స్వర్గం ఒకటుంటుందని అంతా అంటుంటె వినీ
నమ్మలేదు నేను నీ నీడకు చేరేవరకు

నమ్మలేదు నాకు నీ ప్రేమే దొరికే వరకు
నమ్మలేదు నేను నీ నీడకు చేరేవరకు

సత్యభామ (2007)

సంగీతం: చక్రి
సాహిత్యం: భాస్కరభట్ల

గానం: కౌసల్య

గుండెలోనా నువ్వే..కళ్ళలోనా నువ్వే !
వెన్నలైనా నువ్వే..వేకువైనా నువ్వే !!

మనసున మైమరపేదో..కలిగెను ఈ క్షణమే
తీయగా తీయతీయగా మనసు మురిసిందిగా
ముద్దుగా తొలి ముద్దనే మంత్రమే వేయగా

గుండెలోనా నువ్వే..కళ్ళలోనా నువ్వే !

ఏ జన్మలో వరమడిగాననో..
నువ్వే నువ్వే కావాలని
ఆ దైవమే నిను పంపించెనో..
తోడై నీడై ఉండాలనీ

నా చిరునవ్వా నే నీవైపోనా
అవుననలేవా అల్లుకుపోరా

నీ ప్రేమలోనా నేనుండిపోనా..
యుగమే క్షణమై పోవాలిక !

గుండెలోనా నువ్వే..కళ్ళలోనా నువ్వే !

తననా నననానాన నానానా
తననా నననానాన నానానా
మనసే..మురిసీ..అలసీ..సొలసీ..నన్ను నేను మరిచా !

నిమిరిందిలే నా మెడవంపునే..తెలుసా బహుశా నీ ఊపిరే
తొలిసిగ్గునే మరి తెలిపిందిలే..ఇపుడే ఇచటే నీ కౌగిలీ

నిజమనుకోనా ఇది కలయనుకోనా
కలలోనైనా కలవరమనుకోనా

ఒకరోజు మొదలై ప్రతి రోజు ఎదురై
పెదవీ పెదవీ అందించనా !

గుండెలోనా నువ్వే..కళ్ళలోనా నువ్వే !
వెన్నలైనా నువ్వే..వేకువైనా నువ్వే !!

మనసున మైమరపేదో..కలిగెను ఈ క్షణమే
తీయగా తీయతీయగా మనసు మురిసిందిగా
ముద్దుగా తొలి ముద్దనే మంత్రమే వేయగా


*********************************

గానం: కౌసల్య

హాయిగా ఉండదా ప్రేమనే భావనా
మనసుతో మనసుకీ వెయ్యదా వంతెనా

కదిలే అడుగుల వెంటా
మమతే వెలుగై రాదా
కనుపాపకీ రెప్పలా కాయదా
పెదవంచుపై నవ్వులా సంతకం చెయ్యదా

ఈ ప్రేమ లోతెంతనీ అడగొద్దు ఓ మిత్రమా
ఈ ప్రేమ ఘనచరితనీ వర్ణించడం సాధ్యమా !

హాయిగా ఉండదా ప్రేమనే భావనా
మనసుతో మనసుకీ వెయ్యదా వంతెనా

మనసంటూ లేకుంటే అది ఇచ్చేటందుకే
ప్రేమంటూ ఒకటుందీ అది పంచేటందుకే
ప్రేమించేందుకొక క్షణమె చాలూ మొదలౌతుంది తొలి సంబరం
ప్రేమను మరచిపోదాము అంటే సరిపోదేమో ఈ జీవితం

జత కలిసె కనులు కనులూ
ప్రతిదినము కలలు మొదలూ
ఒక చినుకు లాగ మొదలైన ప్రేమ .. అంతలో సంద్రమై పొంగదా !
ఆపాలన్నా అణచాలాన్నా వీలే కాదుగా !!

హాయిగా ఉండదా ప్రేమనే భావనా
మనసుతో మనసుకీ వెయ్యదా వంతెనా

ఎదనిండా ప్రేముంటే ఏముందీ కానిదీ
కలకాలం తోడుండే గుణమేగా ప్రేమదీ
చుట్టం లాగ వచ్చెళ్ళిపోయే మజిలీ కాదు ఈ ప్రేమదీ
గుండెల్లోకి ఓ సారి వస్తే గుమ్మం దాటి పోదే ఇదీ

ఇక ఒకరినొకరు తలచీ
బతికుండలేరు విడిచీ
అసలైన ప్రేమ ఋజువైన చోట .. ఇక అనుదినం అద్భుతం జరగదా !
నీకేం కాదు నేనున్నానని హామీ ఇవ్వదా !!

హాయిగా ఉండదా ప్రేమనే భావనా
మనసుతో మనసుకీ వెయ్యదా వంతెనా

నిజమైనా ప్రేమంటే ఏ స్వార్ధం లేనిదీ
కష్ఠాన్నే ఇష్ఠం గా భావిస్తానంటదీ
పంచే కొద్దీ పెరిగేది ప్రేమా అర్ధం కాని సూత్రం ఇదీ
కల్లోలాన్ని ఎదురీదుకుంటూ తీరం చేరు నావే ఇదీ

నీ దిగులు తనకి దిగులూ
నీ గెలుపు తనకి గెలుపూ
నీ సేవలోనే తలమునకలయ్యి .. తండ్రిగా అన్నగా మారదా
నీవెనకాలే సైన్యం తానై నడిపించేనుగా !

హాయిగా ఉండదా ప్రేమనే భావనా
మనసుతో మనసుకీ వెయ్యదా వంతెనా

March 09, 2009

16 Days


Anti Pettukunnaa - Bombay Jayasri,Haricharanసాహిత్యం: భాస్కర భట్ల
సంగీతం : ధరణ్
గానం : బోంబే జయశ్రీ, హరిచరణ్

అంటిపెట్టికున్న నా పచ్చబొట్టులా నూరేళ్ళకే తోడుగా

నిన్ను చుట్టుకుందునా పూలచెట్టులా...ఆ ఆ ఆ

నువ్వు కోరినట్టుగా ఉండలేనుగా నీ తోడు లో హాయిగా
లెక్కపెట్టుకుందునా కొద్ది జీవితం ఇలాకమ్మిన చీకటి వెళిపోదా వెన్నెల దీపం వెలిగాక
ఓ క్షణమైనా సరిపోదా మగువా నీ మది గెలిచాక
నీ వెంట నడిచెను నా పాదం నువ్వేలే కదా నా గమ్యం
అదిగో పిలిచెను నవలోకం మనసులు కలిసిన మన కోసం

ఉరిమిన మేఘం కరిగెను వర్షం కురిసిన దాహం తీర్చెనులే
తరిమిన లోకం భయపడి శ్లోకం అయ్యెనులే
తగిలిన గాయం చిటికెలొ మాయం చెలిమిన సాయం అందగనే
అర్ధం కాకుందే


చెరితల గురుతులు కనలేదా జరిగిన కధలే వినలేదా
కలవరమన్నది వెళిపోక నీతో ఉండదు కడదాక
నీ మాటల్లో నిజమే కనపడి ధైర్యం నిండెను గుండెల్లో
ఉరికే చిలకై మనసంతా రివ్వున ఎగిరే గగనంలో

గడిచిన కాలం తలచుట నేరం తలకొక భారం వదిలేసెయ్
విడిచిన మౌనం పలికెను గానం ఈ క్షణమే
తనువుల దూరం తరుగుట ఖాయం వలపుల తీరం చేరగనే

అంటిపెట్టికున్న నా పచ్చబొట్టులా నూరేళ్ళకే తోడుగా
నిన్ను చుట్టుకుందునా పూలచెట్టులా...ఆ ఆ ఆ

నువ్వు కోరినట్టుగా ఉండలేనుగా నీ తోడు లో హాయిగా
లెక్కపెట్టుకుందునా కొద్ది జీవితం ఇలా

March 06, 2009

kavya's dairy


kavyas dairy


గానం : పార్ధసారధి, శ్రీలేఖ
సాహిత్యం : అనంత్ శ్రీరామ్ఓ ప్రాణమా ....రామ్మా ....అందించుమా ప్రేమ
నీ చేతిలో నా చేతినే చేర్చా ఇలా ఆనందమా
నీ చెంతనే నా చెంపనే ఉంచా ఇలా ఆశించుమా

ఓ ప్రాణమా ....రామ్మా ....అందించుమా ప్రేమ

నీ నీడలో ఏదో వేడుంది చాలా
ఆ వేడి లోలోనా ఆడిందిలా
ఓసారి నా మనసు చేజారీ నీ వరకు వెళ్ళింది నా వైపే రానందీ
నా నుండి నా తనువు వేరైంది నీ కొరకు వేచింది నా రూపే నీదందీ

ఓ ప్రాణమా ....రామ్మా ....అందించుమా ప్రేమ


నీ చూపులో ఎంతో కైపుంది చాలా
ఆ కైపు లోలోన పొంగిందిలా
నీ వెంటే నా తలపు నిన్నంటే నా వలపు ఉంటుంటే నీవయసు ఏమందీ

భంధించే కౌగిలిలో కరిగించు కోరికలే అంటుందా అందము నీ తోడుండీ
ఓ ప్రాణమా ....రామ్మా ....అందించుమా ప్రేమ
నీ చేతిలో నా చేతినే చేర్చా ఇలా ఆనందమా
నీ చెంతనే నా చెంపనే ఉంచా ఇలా ఆశించుమా

ఓ ప్రాణమా....రామ్మా...అందించుమా ప్రేమ
************************************


సంగీతం: మను రమేష్
గానం : హేమచంద్ర
సాహిత్యం : అనంత్ శ్రీరామ్


హాయిరే హాయిరే అలసట తెలియని ఇల్లే
అల్లరే పల్లవై పలికిన పాటలు వీళ్ళే
ఆమ్మ పంచే ప్రేమలోనా అమృతాలే అందగా
పాప ప్రాణం ఎన్నడైనా పువ్వులాగా నవ్వదా


హాయిరే హాయిరే అలసట తెలియని ఇల్లే
అల్లరే పల్లవై పలికిన పాటలు వీళ్ళే
ఆమ్మ పంచే ప్రేమలోనా అమృతాలే అందగా
పాప ప్రాణం ఎన్నడైనా పువ్వులాగా నవ్వదా


వానలోన తడిచొస్తుంటే ఊరుకోగలదా
అంతలోనే ఆయొచ్చిందో తట్టుకోగలదా
పాఠమే చెపుతుండగా ఆట పట్టిస్తే
మీనాన్నతో చెబుతానని వెళుతుంది కోపగించి
మరి నాన్నలా తిడుతుండగా తను వచ్చి ఆపుతుంది
మమతలు మన వెంట తోడుంటే

హాయిరే హాయిరే అలసట తెలియని ఇల్లే
అల్లరే పల్లవై పలికిన పాటలు వీళ్ళే


పాలు నీళ్ళై కలిసే వారి అలుమగలైతే
పంచదారై కలిసిందంట పాప తమలోనే
ఆమని ప్రతి మూలలో ఉంది ఈ ఇంట
ప్రతి రోజున ఒక పున్నమి వస్తుంది సంబరంతో
కలకాలము కల నిజములా కనిపించెనమ్మ కంట్లో
కళ కళలే కళ్ళ ముందుంటే


హాయిరే హాయిరే అలసట తెలియని ఇల్లే
అల్లరే పల్లవై పలికిన పాటలు వీళ్ళే
ఆమ్మ పంచే ప్రేమలోనా అమృతాలే అందగా
పాప ప్రాణం ఎన్నడైనా పువ్వులాగా నవ్వదా


***************************************** ********
గానం : టిప్పు
సాహిత్యం : రామ జోగయ్య శాస్త్రి


పో వెళిపో అన్నా పోను ....నీతో నడిచే నీడే నేను
పో వెళిపో అన్నా పోను ....నీతో నడిచే నీడే నేను
కోపమైతే కసురుకో నన్ను..నిన్ను మాత్రం వదలనే లేను

నువ్వు పో వెళిపో అన్నా పోను నీతో నడిచే నీడే నేను


సీతలాంటి సిగ్గు పూల బంతికి కోతి చిందులెందుకే ...హే హె హే
లే గులాబి సున్నితాల చెంపకి ఆవిరంటనివ్వకే
క్షణాల మీద కస్సుమన్న అందమా
ప్రేమనేది నేరమా ఆపవమ్మ అంతులేని డ్రామా
నా గుండెలోన గుప్పు మన్న మరువమా నిప్పులాంటి పరువమా
కొప్పులోన నన్ను ముడుచుకోమ్మా


పో వెళిపో అన్నా పోను ....నీతో నడిచే నీడే నేను


లోకమంతా వెతికినా దొరకదే నీకు ఇలాంటి అందమే
ఎందుకంటె కారణం తెలియదే నువ్వు నాకు ప్రాణమే
నీ కళ్ళలోనా ఉన్న మాట దాచకే ఆగిపోకు ఊరికే
పెదవి కదిపి చెప్పుకోవే ఒకే
నా లాంటి నన్ను అంత దూరం ఉంచకే వేరుగా చూడకే
పారిపోతే నష్టమంతా నీకే

పో వెళిపో అన్నా పోను ....నీతో నడిచే నీడే నేను
పో వెళిపో అన్నా పోను ....నీతో నడిచే నీడే నేను
కోపమైతే కసురుకో నన్ను..నిన్ను మాత్రం వదలనే నేను

నువ్వు పో వెళిపో అన్నా పోను నీతో నడిచే నీడే నేను


***************************************** **
గానం : కార్తీక్ , రీటా
సాహిత్యం : అనంత్ శ్రీరామ్తెలుసుకో నువ్వే నా కళ్ళనే చూసి
తెలుసుకో నన్నే నీ గుండెనే తెరిచి
తెలపాలి నువ్వైనా
తెలపాలి నువ్వైనా నేనే తెలుపలేకున్నా
తెలుసుకో నువ్వే నా కళ్ళనే చూసి

నీ చేరువై నేనుండగా ఈ దూరమేమిటో ఇంతగా
అనుకొనే నా మనసునే వినవా
నీ స్వాశ సోకితె చాలని ఆ ఆశ ఇంకిపోలేదని
నిజమునే నీ పెదవితో అనవా
..హో
తలచుకుంటాను నువ్వు నేనే తలచేవని ఈ క్షణం
నిదురలేస్తాను ఎదురుగా కదలేవని ఈ దినం .....

నేనే

అపుడేమొ పెదవి పై నవ్వులే ఇపుడేమో నవ్వులొ నలుపులే
ఎందుకా చిరునవ్వులో మసకా

అపుడెంత కసిరినా మాములే ఇపుడేమి జరిగినా మౌనమే
ఎందుకే నీ మాటలో విసుగా
కలిసి రావాలి వెంటనే కాలాలు మనకోసమే
దరికి చేరాలి అంతలో భారాలు మమకారమై
నేనే తెలుపలేకున్నా


నీతో నేనే తెలుపలేకున్నా


***************************************** ***
గానం : గీత మాధురి , ప్రణవి

సాహిత్యం : అనంత్ శ్రీరామ్


ఎన్నో ఎన్నో ఎన్నో ఎన్నో సంతోషాలెన్నో

నిన్నా మొన్నా నాతో ఉన్న ఉల్లాసాలెన్నో
భలమైన జ్ఞాపకాలై బ్రతుకంత నాకు తోడై ఉండే బంధాలెన్నో

ఎన్నో ఎన్నో ఎన్నో ఎన్నో సంతోషాలెన్నెన్నో


చిలిపితనంతో చెలిమి ఎదల్లో దోచిన విరులెన్నో
చురుకుదనంతో చదువుల ఒళ్ళో గెలిచిన సిరులెన్నో

అందాల అల్లర్లే ఇంకా గుర్తు ఉన్నవి
ఆనాటి వెన్నలలే నన్నే పట్టి ఉన్నవి
మళ్ళీ ఆ కాలాలే రావాలి అంటు నా కన్నుల్లో కలలెన్నో

ఎన్నో ఎన్నో ఎన్నో ఎన్నో సంతోషాలెన్నెన్నో


నవ్వులకైనా నవ్వులు తుళ్ళే నిమిషాలెన్నెన్నో
శ్వాసలలోన ఆశలు రేపే సమయాలింకెన్నో
బంగారు జింకల్లే చిందే ఈడులే అది
ముత్యాల మబ్బల్లే కురిసే హాయిలే ఇదీ
చెదరదు లే ఆ స్వప్నం ఈ రోజు
చెరగదు లే ఆ సత్యం ఏ రోజు

ఎన్నో ఎన్నో ఎన్నో ఎన్నో సంతోషాలెన్నో
నిన్నా మొన్నా నాతో ఉన్న ఉల్లాసాలెన్నో
భలమైన జ్ఞాపకాలై బ్రతుకంత నాకు తోడై ఉండే బంధాలెన్నో

ఎన్నో ఎన్నో ఎన్నో ఎన్నో సంతోషాలెన్నెన్నోనీ సుఖమే నే కోరుతున్నా !

సంగీతం: మధవపెద్ది సురేష్
సాహిత్యం: వెన్నెలకంటి
గానం: కార్తీక్, చిత్రఏమిటో ఇది..సరికొత్తగున్నదీ
నిన్నా అటు మొన్నా కనరానిదీ
నేడే తొలిసారే తెలిసిందిదీ


ఎందుకో మరి..తడబాటుగున్నదీ
ప్రేమో మరి ఏమో అనలేనిదీ
ప్రియమై పరిచయమై కలిసిందిదీ


నిదురే రాదులే..కుదురే లేదులే..ఎదలో ఏదో పులకింతా
హో తలపుల వాకిలీ..తలుపులు తీసినా..తీయని వింతా గిలిగింతా


సగమే నేనన్నా మాటే వినిపించీ..
జగమే ఈ నాడూ కొత్తగ కనిపించే..


ఏమి చూసినా..నేనేమి చూసినా
నాతో ఒకరున్నారు అన్న భావనా !


ఏమిటో ఇది..ఆ
సరికొత్తగున్నదీ..ఆ
నిన్నా అటు మొన్నా కనరానిదీ
నేడే తొలిసారే తెలిసిందిదీ


కొమ్మా పాతదే..కోయిల పాతదే
వినిపించేనే నవరాగం !
ఆ ఆ.. కమ్మని ఊహలే కలకలమన్నవీ
అనిపించేదే అనురాగం !


కంటికి కనరాకా ఎవరో పిలిచారూ
ఒంటరి నా మదిలో ఎవరో నిలిచారూ


నేడు తోచెనే నా నీడ రెండుగా..
జాడే కనరాకెవరో తోడు ఉండగా !


ఏమిటో ఇది..వూహూ
సరికొత్తగున్నదీ..ఆ హా
నిన్నా అటు మొన్నా కనరానిదీ
నేడే తొలిసారే తెలిసిందిదీ


ఎందుకో మరి..తడబాటుగున్నదీ
ప్రేమో మరి ఏమో అనలేనిదీ
ప్రియమై పరిచయమై కలిసిందిదీ

నేస్తమా

సంగీతం: Joy Calwin
సాహిత్యం: సారపు సంతోష్ కుమార్
గానం: కార్తీక్, చిన్మయిఏ జన్మదో .. ఈ ఫలము
ఈ జన్మకే .. ఒక వరము
ఎదురైన .. అమృతము
కవ్వించే .. నవ్వించే .. లాలించే స్నేహమింక నీలో ఆనందం పొంగించే !


చరితలు చూడని వైనం
కన్నుల చేరిన స్వప్నం
వెన్నెల కూడిన తేజం ఇదాయే !


ఏడారి చేరిన చినుకై
గుండెకు సవ్వడిలాగా
నన్నే వీడని నేస్తం ..నీవాయే !


గాలి లోని పరిమళాలు గాలివా ..పూలవా ..
తోడుగా .. విచ్చెనే
నేల చేరు వాన చినుకు నేలదా.. నింగిదా..
నేలపై .. చేరెనే


పెదవిపై నవ్వు పూసింది
తానుగా విరియలేదంది
ఈ ఇంద్రజాలు నీవేలే


చరితలు చూడని వైనం
కన్నుల చేరిన స్వప్నం
వెన్నెల కూడిన తేజం ఇదాయే !


ఏడారి చేరిన చినుకై
గుండెకు సవ్వడిలాగా
నన్నే వీడని నేస్తం ..నీవాయే !


ఆకాశాన గాలిపటము ఎగిరెనా.. భారమై.. నీవుగా .. వచ్చెనే
నువ్వు లేక నేనే లేను స్నేహమా .. నిలిచిపో.. నీడగా .. హాయిగా


చెలిమితో చొరవ చేసావు
కలిమితో అలుపే తీర్చావు
సరిక్రొత్త నేస్తం నీవేలే


చరితలు చూడని వైనం
కన్నుల చేరిన స్వప్నం
వెన్నెల కూడిన తేజం ఇదాయే !


ఏడారి చేరిన చినుకై
గుండెకు సవ్వడిలాగా
నన్నే వీడని నేస్తం ..నీవాయే !


హో.. ఏ జన్మదో .. ఈ ఫలము
ఈ జన్మకే .. ఒక వరము
ఎదురైనా .. అమృతమూ
కవ్వించే .. నవ్వించే .. లాలించే స్నేహమింక నీలో .. ఆనందం పొంగించే !
చరితలు చూడని వైనం
కన్నుల చేరిన స్వప్నం
వెన్నెల కూడిన తేజం ఇదాయే !


ఏడారి చేరిన చినుకై
గుండెకు సవ్వడిలాగా
నన్నే వీడని నేస్తం ..నీవాయే !*****************************************************
గానం: చిన్మయి

ఇవ్వాళ నాలో ఏమైంది..గుండెల్లో ఏదో మొదలైందీ
ఇవ్వాళ నాలో ఏమైంది..గుండెల్లో ఏదో మొదలైందీ


మనసునా..నిలిచినా..
అతని కదలికలేనా..తనువు తడిపినదేమో
కనులు మురిసినవేళా..అడుగు నిలవక రానా !


ఇవ్వాళ నాలో ఏమైంది..గుండెల్లో ఏదో మొదలైంది
కునుకు వీడి మది తుదకు నిన్నె జత పడుచు వయసు కోరే ప్రాణం
కలలో..ఇలలో..మెదిలే అలజడి నీదై
కునుకు వీడి మది తుదకు నిన్నె జత పడుచు వయసు కోరే ప్రాణం
కలలో..ఇలలో..మెదిలే అలజడి నీదైఅందాల హిమగిరిలో.. నిలువలేని తేజం
మందార మకరందం .. తెలుపలేని నైజం
మారని..మనసు మోయని..బరువు వలచుకొనే !


ఇవ్వాళ నాలో ఏమైంది..గుండెల్లో ఏదో మొదలైందీ

అసలు ఏమిటది మరువలేనిదది సెగలు గొలిపె స్వేదసారం
ప్రధమా..ప్రతిమా..నిలిచి పదవళి నీదై
అసలు ఏమిటది మరువలేనిదది సెగలు గొలిపె స్వేదసారం
ప్రధమా..ప్రతిమా..నిలిచి పదవళి నీదై


శృంగార ఖనిజములో..దొరకలేని వైనం
సింగారి అధరములో..పలుకలేని మౌనం
కోరని..తలపు ఆరని..వలపు రగులుకొనే !


ఇవ్వాళ నాలో ఏమైంది..గుండెల్లో ఏదో మొదలైందీ
ఇవ్వాళ నాలో ఏమైంది..గుండెల్లో ఏదో మొదలైందీ


మనసునా..నిలిచినా..అతని కదలికలేనా..తనువు తడిపినదేమో
కనులు మురిసినవేళా..అడుగు నిలవక రానా !

ఇవ్వాళ నాలో ఏమైంది..గుండెల్లో ఏదో మొదలైందీ

**********************************************
సాహిత్యం: ఎస్.వీరేంద్ర రెడ్డి
గానం: 'జీన్స్ ' శ్రీనివాస్ఎన్ని ఊసులో ఎద గూటిలో
మూగబోయెనే విధి ఆటలో
ఏడురంగుల హరివిల్లులలో .. ప్రేమ వర్ణమే ఏమైనదో
నిను చేరు దారేది .. నిను కోరు వరమేది


ఓ నేస్తమా .. ఓ నేస్తమా !
ఓ నేస్తమా.. ఓ నేస్తమా !!


ఎన్ని ఊసులో ఎద గూటిలో
మూగబోయెనే విధి ఆటలో


రాలే పూల గుండెలో .. అలజడెన్నడు చూపునా
నవ్వే కళ్ళ మాటునా .. బాధ ఎరుగరు ఏడ్చినా
చెలిమే ప్రేమ వరమే ఇచ్చెనే .. ఓ ఓ
ఆ వరమే ముళ్ళ శరమై గుచ్చెనే ..ఓ ..హోహో


ఓపలేనీ వేదనా ..ఇది అంతులేనీ రోదన
ఎదలోతుల్లో సెలయేరల్లె కన్నీరు వరదాయెలే !


ఓ నేస్తమా .. ఓ నేస్తమా !.
ఓ నేస్తమా.. ఓ నేస్తమా !!


ప్రాణం అయిన బంధమా .. దూరమైతే భారమా
సాగే స్నేహగానమా .. మౌనమాయెను భావమా
గతమే తీపి కలగా వచ్చినా .. ఆ ..ఆ
కలిసే ఆశ కలగా మారెనే .. ఓ ..హోహో


కానరాని తీరము .. ఇది చేరలేని గమ్యము
ఎదసంద్రంలో అలసే నీకు ఓదార్చె దిక్కెవ్వరూ !


ఓ నేస్తమా .. ఓ నేస్తమా !.
ఓ నేస్తమా.. ఓ నేస్తమా !!


ఎన్ని ఊసులో ఎద గూటిలో
మూగబోయెనే విధి ఆటలో
ఏడురంగుల హరివిల్లులలో .. ప్రేమ వర్ణమే ఏమైనదో
నిను చేరు దారేది .. నిను కోరు వరమేది


ఓ నేస్తమా .. ఓ నేస్తమా !.
ఓ నేస్తమా.. ఓ నేస్తమా !!


Love Today

గానం: హరిహరన్వేవేల వేవేల.. ప్రియ భామల్లో
పరువాలె విరబూసే.. చిరునవ్వుల్లో
శతకోటి శతకోటి.. నయనాలలో
నీ చూపూ నీ చూపే..నిలదీసిందీ !


Walking in the moon light .. I am thinking of you
Listening to the raindrops .. I am thinking of you
ఒంటరివేళ లోనా.. I am thinking of you
అందరి మధ్య ఉన్నా .. I am thinking of you


ఓ చెలియా..ఓ చెలియా
ఓ చెలియా.. ఓ చెలియా


Walking in the moon light .. I am thinking of you

యవ్వన వనమున పువ్వు నువ్వే
పువ్వులు మెచ్చిన పూజ నువ్వే
పూజకు వచ్చిన దైవం నువ్వే


మెత్తగ గిల్లిన ముల్లు నువ్వే
మనసున కలిగిన బాధ నువ్వే
బాధను మించిన భాగ్యం నువ్వే


ప్రతి ఋతువులో గొంతు కొమ్మలా.. కోయిల నువ్వేలే
ప్రతి సంధ్యలో గుండె గడపలో..ప్రమిదవు నువ్వేలే
నువ్వంటె ఎవరో కాదూ..ప్రేమేలే !


ఓ చెలియ చెలియ చెలియ ఒహో చెలియ చెలియ చెలియ
ఓ చెలియ చెలియ చెలియ ఒహో చెలియ చెలియ చెలియ


.. I am thinking of you !
.. I am thinking of you !!


తెలియక గడిపిన నిన్న నువ్వే
తెలిసి గడిపే నేడు నువ్వే
తెలిసీ తెలియని రేపూ నువ్వే


వెలుగులు నింపిన నింగి నువ్వే
నీడను మోసిన నేల నువ్వే
నింగికి నేలకు నడుమా నువ్వే


ముఖ పరిచయం నాకు పరవశం .. ప్రేమకు బీజాలే
మది అర్పణం మౌన వీక్షణం .. ప్రేమకు విజయాలే
ప్రేమంటే వేరే కాదూ..మనమేలే !


ఓ చెలియ చెలియ చెలియ ఒహో చెలియ చెలియ చెలియ
ఓ చెలియ చెలియ చెలియ ఒహో చెలియ చెలియ చెలియ


ఒంటరివేళలోనా.. I am thinking of you
అందరి మధ్య ఉన్నా .. I am thinking of you


ఓ చెలియా..ఓ చెలియా !
ఓ చెలియా.. ఓ చెలియా !!

March 02, 2009

రాజమకుటం

సంగీతం: మాస్టర్ వేణు
సాహిత్యం: దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి
గానం: పి.లీల


సడి సేయకో గాలి.. సడి సేయబోకే

సడి సేయకో గాలి.. సడి సేయబోకే
బడలి ఒడిలో రాజు పవళించేనే

సడి సేయకే..

రత్నపీఠిక లేని రారాజు నా స్వామి
మణికిరీటము లేని మహరాజుగాకేమి
చిలిపి పరుగులు మాని కొలిచి పోరాదె

సడి సేయకే..

ఏటి గలగలలకే ఎగసి లేచేనే
ఆకు కదలికలకే అదరి జూసేనే
నిదుర చెదరిందంటే నేనూరుకోనే

సడి సేయకే..

పండువెన్నెల నడిగి పాన్పు తేరాదే
ఈడ మబ్బుల దాగు నిదుర తేరాదే
విరుల వీవెన పూని విసిరిపోరాదే

సడి సేయకో గాలి.. సడి సేయబోకే
బడలి ఒడిలో రాజు పవళించేనే
సడి సేయకో గాలి..

మల్లీశ్వరి (old)

సంగీతం: ఎస్.రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం: దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి
గానం: భానుమతి


మనసున మల్లెల మాలలూగెనే
కన్నుల వెన్నెల డోలలూగెనే


ఎంత హాయి ఈ రేయి నిండెనో
ఎంత హాయి ఈ రేయి నిండెనో
ఎన్ని నాళ్ళకీ బ్రతుకు పండెనో


కొమ్మల గువ్వలు గుస గుస మనినా
రెమ్మల గాలులు ఉసురుసుననినా


అలలు కొలనులో గల గల మనినా
అలలు కొలనులో గల గల మనినా

దవ్వున వేణువు సవ్వడి వినినా
దవ్వున వేణువు సవ్వడి వినినా


నీవు వచ్చేవని.. నీ పిలుపే విని
నీవు వచ్చేవని.. నీ పిలుపే విని
కన్నుల నీరిడి కలయ చూచితిని


ఘడియ యేని ఇక విడిచిపోకుమా
ఘడియ యేని ఇక విడిచిపోకుమా
ఎగసిన హృదయము పగులనీకుమా


ఎన్ని నాళ్ళకీ బ్రతుకు పండెనో
ఎంత హాయి ఈ రేయి నిండెనో

సొమ్మొకడిది సోకొకడిది

సంగీతం: రాజన్-నాగేంద్ర
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: ఎస్.పి.బాలసుబ్రమణ్యం, ఎస్.జానకితొలివలపూ..తొందరలూ
తొలివలపూ తొందరలు
ఉసిగొలిపే తెమ్మెరలు
చెలితో నేను..చలితో నీవు..చేసే అల్లరులు


తొలివలపూ తొందరలు
ఉసిగొలిపే తెమ్మెరలు
చెలితో నీవు..చలితో నేను..చేసే అల్లరులు


తొలివలపూ తొందరలు..ఉసిగొలిపే తెమ్మెరలు
తొలివలపు .. తొందరలు..ఉసిగొలిపే .. తెమ్మెరలు


పిలిచే నీ కళ్ళు.. తెలిపే ఆకళ్ళు..కరగాలి కౌగిళ్ళలో
వలపించే వళ్ళు.. వలచే పరవళ్ళు.. కదిలే పొదరిళ్ళలో


తెరతీసే కళ్ళు.. తెరిచే వాకిళ్ళు.. కలవాలి సందిళ్ళలో
పూసే చెక్కిళ్ళు.. మూసే గుప్పిళ్ళు.. బిగిసే సంకెళ్ళలో
నీలో అందాలు.. నేనే పొందాలు..నాకే చెందాలిలే


తొలివలపూ తొందరలు
ఉసిగొలిపే తెమ్మెరలు
చెలితో నేను..చలితో నీవు..చేసే అల్లరులు


తొలివలపూ తొందరలు
ఉసిగొలిపే తెమ్మెరలు
తొలివలపూ తొందరలు..ఉసిగొలిపే తెమ్మెరలు

కురిసే ఈ వాన.. తడిసే నాలోనా.. రేపిందిలే తపనా
పలికే పరువాన.. వలపే విరివాన .. నీవే ఆలాపనా


వణికే నీ మేన .. సణిగే నా వీణ .. పలికిందిలే మోహనా
విరిసే నా నవ్వు.. విరజాజీ పువ్వు .. సిగలో నేనుంచనా


నీలో రాగాలు.. నాలో రేగాలి.. నేనే ఊగాలిలే

తొలివలపూ తొందరలు
ఉసిగొలిపే తెమ్మెరలు
చెలితో నీవు..చలితో నేను..చేసే అల్లరులు
తొలివలపూ తొందరలు..ఉసిగొలిపే తెమ్మెరలు


తొలివలపు .. తొందరలు..ఉసిగొలిపే .. తెమ్మెరలు
తొలివలపు .. తొందరలు..ఉసిగొలిపే .. తెమ్మెరలు

గోపాలరావు గారి అమ్మాయి

సంగీతం: చక్రవర్తి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: ఎం.రమేష్, పి.సుశీలవస్తావు కలలోకీ..రానంటావు కౌగిలికీ
నే కన్న కలలన్నీ పండేది ఎప్పటికీ
ఆ ముద్దు మురిపాలూ తీరేది ఎన్నటికీ


వస్తాను కలలోకీ.. రానంటాను కౌగిలికీ
వస్తాను కలలోకీ.. రానంటాను కౌగిలికీ
నువు కన్న కలలన్నీ చాలించు ఇప్పటికీ
ఆ ముద్దు మురిపాలూ సగపాలు ఇద్దరికీ


పెదవి పైనా పెదవికి గుబులు.. పడుచుదనమే తీయటి దిగులు
కుర్రవాడికి తీరదు మోజు.. చిన్నదానికి బిడియం పోదు


హ .. చూపూ చూపూ కలిసిన చాలు
కొంగూ కొంగు కలిసిన మేలు
నన్ను దరిచేరనీ.. ముద్దుమాటాడనీ..
ముద్దు నెరవేరనీ.. ముందు జతకూడనీ..


వస్తావు కలలోకీ.. రానంటాను కౌగిలికీ

చిన్నదాన్ని నిన్నటి వరకూ.. కన్నెనైనది ఎవ్వరి కొరకూ
నాకు తెలుసూ నాకోసమనీ.. నీకె తెలియదు ఇది విరహమనీ


నేనూ నువ్వు మనమైపోయే వేళ
ఇంకా ఇంకా ఇంతటి దూరం ఏల
వలచి వలపించనా.. కరిగి కరిగించనా
నవ్వి నవ్వించనా.. గెలిచి గెలిపించనా


వస్తాను కలలోకీ.. రానంటాను కౌగిలికీ

వస్తావు కలలోకీ..రానంటావు కౌగిలికీ
నే కన్న కలలన్నీ పండేది ఎప్పటికీ
ఆ ముద్దు మురిపాలూ తీరేది ఎన్నటికీ

మౌనగీతం

సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: ఆచార్య ఆత్రేయ
గానం: ఎస్.పి.బాలసుబ్రమణ్యం, ఎస్.జానకిHello !
Hi.
Good morning !
Good morning.
How do you do?
Fine. Thank you.
How about joining me?
Ok, with pleasure.


పరువమా .. చిలిపి పరుగు తీయకూ
పరువమా .. చిలిపి పరుగు తీయకూ


పరుగులో .. పంతాలు పోవకూ
పరుగులో .. పంతాలు పోవకూ


పరువమా ..
చిలిపి పరుగు తీయకూ


ఏ ప్రేమ కోసమో .. చూసే చూపులూ
ఏ కౌగిలింతకో .. చాచే చేతులూ
తీగలై .. హో .. చిరుపూవులై పూయ
గాలిలో .. హో .. రాగాలుగా మ్రోగా


నీ గుండె వేగాలు తాళం వేయా !

పరువమా ..
చిలిపి పరుగు తీయకూ


ఏ గువ్వ గూటిలో .. స్వర్గం ఉన్నదో
ఏ చెట్టు నీడలో .. సౌఖ్యం ఉన్నదో
వెతికే .. హో .. నీ మనసులో లేదా
దొరిక్తే .. హా .. జత కలుపుకో రాదా


అందాక అందాన్ని ఆపేదెవరూ !

పరువమా ..
చిలిపి పరుగు తీయకూ

కాంచనగంగ

సంగీతం: చక్రవర్తి
సాహిత్యం: సి.నారాయణ రెడ్డి
గానం: ఎస్.పి.బాలసుబ్రమణ్యం, ఎస్.జానకినీ తీయని పెదవులు అందకపోతే నిదరే రాదమ్మా
నీ కాటుక కళ్ళే నవ్వకపోతే కలలే రావమ్మా


నీవే..నీవే..నా ఆలపనా
నీలో..నేనే..ఉన్నా !


నీ తీయని పెదవులు అందకపోతే నిదరే రాదమ్మా
నీ కాటుక కళ్ళే నవ్వకపోతే కలలే రావమ్మా


నీ అందమే .. అరుదైనదీ
నా కోసమే .. నీవున్నదీ
హద్దులు చెరిపేసీ .. చిరుముద్దులు కలబోసీ
హద్దులు చెరిపేసి .. చిరుముద్దులు కలబోసీ


పగలూ రేయీ ఊగాలమ్మ పరవళ్ళలో ..

నీ తీయని పెదవులు అందకపోతే నిదరే రాదమ్మా
నీ కాటుక కళ్ళే నవ్వకపోతే కలలే రావమ్మా


ఏ గాలులూ .. నిను తాకినా
నా గుండెలో .. ఆవేదనా
వలపే మన సొంతం .. ప్రతి మలుపూ రసవంతం
వలపే మన సొంతం .. ప్రతి మలుపూ రసవంతం


కాగే విరహం కరగాలమ్మ కౌగిళ్ళలో ..

నీ తీయని పెదవులు అందకపోతే నిదరే రాదమ్మా
నీ కాటుక కళ్ళే నవ్వకపోతే కలలే రావమ్మా


నీవే..నీవే..నా ఆలపనా
నీలో..నేనే..ఉన్నా !


నీ తీయని పెదవులు అందకపోతే నిదరే రాదమ్మా