May 25, 2009

సరే నీ ఇష్టంSare Nee Ishtam-Ne...సంగీతం : చక్రీ
గానం : హరీష్ రాఘవేంద్ర
సాహిత్యం : కందికొండ

నీవల్లే నీవల్లే...... స్వప్నాలే కన్నాలే
నీలాల కన్నుల్లో .......నీ రూపే నిండేలే
చెలిమివి నీవే అనుకున్నా
చెరగని ప్రేమే కనుగొన్నా
నువు నడిచే ఆ ప్రతీ అడుగై నీ వెంటే ఉన్నా
నువు పీల్చే నీ ఊపిరినై ఎద సడినే విన్నా


నీవల్లే నీవల్లే .......స్వప్నాలే కన్నాలే

మనసున నిలిచెను ఒక తలపే
మరి మరి పిలిచెను తన వైపే
చిరు చిరు గుస గుస ఇక జరిపే
చిటపట చినుకులై నను తడిపే
కురిసెను మధువై మైనా మదిపైనా
విరిసెను తొలి తొలి ప్రేమ ఎదలయ తడబడి లోన
ఇది కలయో నిజమో కలవరమో వరమో
అది మహిమో పరవశమో ఎగిసిన కలకలమో


నీవల్లే నీవల్లే...... స్వప్నాలే కన్నాలే

ఎదురుగ నిలబడి చెలి ఉంటే
జగమును క్షణమున మది మరిచే
గలగల ఊసులు నువు చెబితే
అవి విని చిలిపిగ ఎద మురిసే
కలిసెను స్వర్గమే నీలా దిగులేలా
విడువక జత పడిపోవా అడుగున అడుగిడి రావా
ఒక చెలిమే దొరికే ఎద అలలై ఎగిసే
సఖి ఎదుటే హృది నిలిచే అలసట అది విడిచే


నీవల్లే నీవల్లే...... స్వప్నాలే కన్నాలే
నీలాల కన్నుల్లో .......నీ రూపే నిండేలే

ఆ ఒక్కడు
సంగీతం : మణిశర్మ
గానం : Dr.నారాయణ
సాహిత్యం : వేదవ్యాస్


రాధామానస రాగ సుగంధ కృష్ణ గోవిందా
గోపీ యవ్వన పుష్ప మిళిందా లీలా మకరందా
శ్రీ బృందావన మోహన మురళీ రవళీ రసకందా
రారా గోకుల నంద ముకుందా రారా కరివరదా

రాధామానస రాగ సుగంధ కృష్ణ గోవిందా
గోపీ యవ్వన పుష్ప మిళిందా లీలా మకరందా

మంచిని పెంచే మధుమయ హృదయా
వంచన తుంచే వరగుణ వలయా
మమతను పంచే సమతా నిలయా
భక్తిని ఎంచే బహుజన విజయా
మాయా ప్రభవా మాధవ దేవా
మహిమా విభవా మధుభావా
శ్రీ కృష్ణా మా తృష్ణా నీ పైనా

రాధామానస రాగ సుగంధ కృష్ణ గోవిందా
గోపీ యవ్వన పుష్ప మిళిందా లీలా మకరందా

ధర్మము తరిగి నలిగిన వేళ
చెరలో చేరిన ఓ యదువీరా
కళగా సాగే కరుణా ధారా
వరమై వెలిగే వరమందారా
పదములు చూపే పరమోద్దారా
భారము నీదే భాగ్యకరా
శ్రీ కృష్ణా మా తృష్ణా నీ పైనా

రాధామానస రాగ సుగంధ కృష్ణ గోవిందా
గోపీ యవ్వన పుష్ప మిళిందా లీలా మకరందా
శ్రీ బృందావన మోహన మురళీ రవళీ రసకందా
రారా గోకుల నంద ముకుందా రారా కరివరదా


************************************************

గానం : విజయ్ ఏసుదాస్
సాహిత్యం : అనంత్ శ్రీరామ్


ఊరుకో మనసా ఊరుకోవమ్మా
కనులు కందేలా కుములిపోకమ్మా
నిరాశంటే నీటి రాతా ఎంత సేపు నిలువగలదే
నిరూపించే వేళ రాదా అంతలోపు ఓర్చుకోవే
నీవు చేసే మంచి నిన్ను కాచేనే

ఊరుకో మనసా ఊరుకోవమ్మా
కనులు కందేలా కుములిపోకమ్మా

ఉరుములే మోగే లోపుగా
మెరుపులే సాగే తీరుగా
తపనలే ఆపే లోపుగా
తలపులే తీరం చేర్చవా
కాలమే నీ కాలి బాటై వేచేనే

ఊరుకో మనసా ఊరుకోవమ్మా
కనులు కందేలా కుములిపోకమ్మా

అలసటే రాని ఆశతో
గెలుపుకై మార్గం వేసుకో
అవధులే లేని ఊహతో
అందనీ శిఖరం అందుకో
చేతనంతో చేతి గీత మారేనే

ఊరుకో మనసా ఊరుకోవమ్మా
కనులు కందేలా కుములిపోకమ్మా

May 19, 2009

రైడ్Naa Manasantha ....

సంగీతం : హేమచంద్ర
సాహిత్యం : భాస్కరభట్ల
గానం : హేమచంద్ర , సునీత

రుందదానిదని నానానే తన్నానే తన్నానే యే
రుందదానిదని నానానే తన్నానే తన్నానే యే హే

నా మనసంతా ఎదోలా ఉన్నదీ
నేనేమన్నా అది విననంటున్నది
నాలో కూడా ఏదో మొదలయినదీ
ఏమ్చెయ్యాలో అర్ధం కాకున్నది

నీ రూపమే ఎటు చూస్తూ ఉన్నా
నీ ధ్యాసలో పడిపోతూ ఉన్నా

తలదిండునే నలిపేస్తూ ఉన్నా
నువ్వేననీ ముద్దిస్తూ ఉన్నా

నీ తలపుల వాగులో నా మనసొక పడవలా
మారిందే ఇంతలో ఏమైందో వింతగా
అలుపన్నది ఎరుగనీ గడియారం ముల్లులా
నీ వెనకే నా మదీ తిరిగిందే కొత్తగా
నిను చూస్తుంటే అస్సలు కునుకే రాదే
నీతో ఉంటే కాలం గడిచిందే తెలియదులే

చెప్పాలంటే అచ్చం నాకూ అంతే
అంతా అంతా నీ వల్లే .......హే

she is a diamond girl a daimond girl
she is a diamond girl a daimond girl

నా కోసం నేరుగా దిగివచ్చిన తారకా
నీ కన్నా ఎక్కువ నాకెవ్వరు కాదుగా
అనుకోనీ వరముగా నీ చెలిమే అందగా
ఇంకేమీ వద్దుగా నువ్వుంటే చాలుగా
నువ్వే నువ్వే నాకిక అన్నీ నువ్వే
నువ్వే నువ్వే నాలో అణువణువున నిండావే
నువ్వే నువ్వే నాలో ఉన్నది నువ్వే
నువ్వే నువ్వే నచ్చావే

రుందదానిదని నానానే తన్నానే తన్నానే యే
రుందదానిదని నానానే తన్నానే తన్నానే యే హే

May 18, 2009

అనంతపురంKonte Chooputho ...
సంగీతం: జేమ్స్ వసంతన్

సాహిత్యం: వెన్నెలకంటి

గానం: బెల్లీ రాజ్ , దీప


కొంటే చూపుతో నీ కొంటే చూపుతో నా మనసు మెల్లగా చల్లగా దోచావే
చిన్ని నవ్వుతో ఒక చిలిపి నవ్వుతో ఏదో మాయ జేసి అంతలోనే మౌనమేలనే
కొంటే చూపుతో నీ కొంటే చూపుతో నా మనసు మెల్లగా చల్లగా దోచావే
చిన్ని నవ్వుతో ఒక చిలిపి నవ్వుతో ఏదో మాయ జేసి అంతలోనే మౌనమేలనే

మాటరాని మౌనం .....మనసే తెలిపే
ఎద చాటు మాటు గానం కనులే కలిపే ఈ వేళ

కళ్ళు రాసే నీ కళ్ళు రాసే ఒక చిన్ని కవిత ప్రేమేనేమో

అది చదివినప్పుడు నా పెదవి చప్పుడు తొలి పాటే నాలో పలికినది

పగలే రేయైనా యుగమే క్షణమైనా కాలం నీ తోటి కరగనీ
అందని జాబిల్లి అందిన ఈ వేళ ఇరువురి దూరాలు కరగనీ

ఒడిలో వాలాలనున్నది ....వద్దని సిగ్గాపుతున్నది
తడబడు గుండేలలో మోమాటమిది


కొంటే చూపుతో నీ కొంటే చూపుతో నా మనసు మెల్లగా చల్లగా దోచావే
చిన్ని నవ్వుతో ఒక చిలిపి నవ్వుతో ఏదో మాయ జేసి అంతలోనే మౌనమేలనే

కళ్ళల్లో నిద్రించి కలలే ముద్రించి మదిలో దూరావు చిలిపిగా
నిన్నే ఆశించి నిన్నే శ్వాసించి నీవే నేనంటు తెలుపగా

చూపులు నిన్నే పిలిచెనే ...నా ఊపిరి నీకై నిలిచెనే
చావుకు భయపడనే నువ్వుంటే చెంత


కళ్ళు రాసే నీ కళ్ళు రాసే ఒక చిన్ని కవిత ప్రేమేనేమో
అది చదివినప్పుడు నా పెదవి చప్పుడు తొలి పాటే నాలో పలికినది

మాటరాని మౌనం .....మనసే తెలిపే
ఎద చాటు మాటు గానం కనులే కలిపే ఈ వేళ


కంటి చూపుతో నీ కంటి చూపుతో నా మనసు మెల్లగా చల్లగా దోచావే
చిన్ని నవ్వుతో ఒక చిలిపి నవ్వుతో ఏదో మాయ జేసి అంతలోనే మౌనమేలనే