November 17, 2009

సలీం (2009)
సంగీతం: సందీప్ చౌతా
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: నిఖిత నిగం

" ఈ వేళలో .. హాయిలో .. మాయలో
మాట రానీ .. మత్తులో "


ఈ వేళలో .. హాయిలో .. మాయలో
మాట రానీ .. మత్తులో
I wanna talk to you ..

I wanna talk to you .. (2)

హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్
నేనిన్నాళ్ళూ నన్నే దాచి ఉన్నాను నా ఊహల్లో
హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్
నేనిన్నాళ్ళూ నన్నే దాటి ఉంటాను నీ గుండెలో

I wanna talk to you ..
I wanna talk to you ..

పెదాలలో ప్రకంపనే .. తొలి సాక్ష్యం
పాదాలలో ప్రవాహమే .. మలి సాక్ష్యం
చెక్కిళ్ళలో సింధూరమే .. చిరు సాక్ష్యం
నా కళ్ళలో సముద్రమే .. ప్రతి సాక్ష్యం

అణువణువు నేడు అనేక గొంతులై
కణుకణుము కూడ.. స్వరాల తంత్రులై
ఒకే మాటనే సదా స్మరించుతున్నా
అదే మాటనే చెప్పేస్తూ ఉన్నా

I love you !
I love you !!

ఏం చెయ్యనూ .. ఏమనీ చెప్పనూ
What do I do with out You !

I wanna talk to you ..
I wanna talk to you ..

వెన్నెల్లలో తెప్పించనా .. ఆహ్వానం
కన్నీళ్ళతో చేయించనా.. అభిషేకం
కౌగిళ్ళలో దాచెయ్యనా .. నీ స్నేహం
ప్రాణాలలో నింపెయ్యనా .. నీ రూపం

నీ శ్వాసలోన సుమాల గాలినై
నీ కాలిలోన సుగంధ ధూళినై
ఎన్నో మాటలూ వినుపించు వీలు లేకా
ఒకే మాటతో వివరించేస్తున్నా

I love you !
I love you !!

ఏం చెయ్యనూ .. ఏమనీ చెప్పనూ
What do I do with out You !

I wanna talk to you ..
I wanna talk to you ..

హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్
నేనిన్నాళ్ళూ నన్నే దాచి ఉన్నాను నా ఊహల్లో

హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్
నేనిన్నాళ్ళూ నన్నే దాటి ఉంటాను నీ గుండెలో

I wanna talk to you ..
I wanna talk to you ..***********************************

గానం: ప్రదీప్ సోమసుందరన్, సోనూ కక్కర్

పూలు గుస గుసలాడేనని జత గూడేనని
గాలి ఈలలు వేసేనని సైగ చేసేనని
అది ఈ రోజె తెలిసిందీ .. హా ఆ (2)

జల జల వరదలు నది మది పిలుపని తెలిసిందా
తెల తెల నురగలు కడలిలొ చెలిమని తెలిసిందా
నిన్నలే వీడనీ .. ఎండలే నీడనీ

నక్షత్రాలే నవ్వుతాయని
పాలపుంతలే పాడుతాయని
పుడమే నాట్యం ఆడుతుందని
అడవికి ఆమని చేరుతుందని
మయూరాలు పురి విప్పుతాయని
చకోరాలు తలలెత్తుతాయని
పావురాలు పైకెగురుతాయని
చిలక పళ్ళనే కొరుకుతందని
చేప నీటిలో తుళ్ళుతుందని
మబ్బు చినుకులే చల్లుతుందని
తేనెటీగలో ముళ్ళు ఉందని
తీగ పందిరిని అల్లుకుందని
జగతే కొత్తగ జన్మనెత్తునని
ప్రకృతి మొత్తం పరవశించునని
నేడే తెలిసిందీ !

" అయ్యబాబోయ్ చంటీ .. ఇంత కవిత్వం ఎలా చెప్పావ్ !"

"నా చిట్టి !"

ప్రేమ నాలో పుడుతుందని
ప్రేమలోనే పడతానని
ప్రేమతో మతి చెడుతుందని
నేడే తెలిసిందీ రు రు రు రూ !

పూలు గుస గుసలాడేనని జత గూడేనని
గాలి ఈలలు వేసేనని సైగ చేసేనని
అది ఈ రోజె తెలిసిందీ ..

ఎదిగిన వయసుకు వరసే కలదని తెలిసిందా
వలచిన మనసుకు వయసే వరదని తెలిసిందా
అలజడే .. ఉందనీ
అలసటే .. లేదనీ

అల్లరి నాలో పెరుగుతుందని
అద్దం ఎపుడూ వదల్లేనని
ఆకలి నన్నే అంటుకోదని
ఆశలకేమో అంతులేదని
వేషం భాషా మారుతుందని
వేగం నన్నే తరుముతుందని
వేళా పాళా గురుతు రాదని
వేరే పనిలో ధ్యాస లేదని
ఒకటే దీపం వెలుగుతుందని
ఒకటే దైవం వెలసి ఉందని
ఒకటే మంత్రం మ్రోగుతుందని
ఒకటే మైకం కలుగుతుందని
ఒకటీ ఒకటీ ఒక్కటేనని
మోక్షం అంటే ఇక్కడేనని
నేడే తెలిసిందీ !

" అసలేమైంది చంటీ నీకూ.. "

ప్రేమ తరగతి చేరానని
ప్రేమశాస్త్రం చదివానని
ప్రేమ పట్టా పొందానని

నేడే తెలిసిందీ రు రు రు రూ !

పూలు గుస గుసలాడేనని జత గూడేనని
గాలి ఈలలు వేసేనని సైగ చేసేనని
అది ఈ రోజె తెలిసిందా ..

November 11, 2009

విలేజ్ లో వినాయకుడు (2009)Powered by eSnips.com


సంగీతం : మణికాంత్ కద్రి
సాహిత్యం : వనమాలి
గానం : కార్తీక్


నీలి మేఘమా ..అంత వేగమా
ఓ నిముషం ఆగుమా నేలకే రంగులు నీ వరమా (2)
తూనీగా రెక్కలే పల్లకీగా .. ఊరేగే ఊహలే ఆపడం నా తరమా

నీలి మేఘమా ..అంత వేగమా
ఓ నిముషం ఆగుమా నేలకే రంగులు నీ వరమా

ప్రతీ మలుపులోనూ తనే కొలువయిందీ
ఒకో జ్ఞాపకన్నీ నాకే పంచుతోందీ
ఆ ఏటి గట్టూ అల పాదాలతోటీ .. ఈ గుండె గదిని తడి గురుతు చూపుతుందీ
ఆ నదులూ .. విరిసే పొదలూ .. నా ఎదకూ ఆమెనే చూపినవి


నీలి మేఘమా ..అంత వేగమా
ఓ నిముషం ఆగుమా నేలకే రంగులు నీ వరమా

మదే కనని పాశం ఇలా ఎదురయిందా
తనే లోకమన్నా ప్రేమే నవ్వుకుందా
ఈ ఇంటిలోని అనుబంధాలు చూసీ .. నా కంటిపాపే కరిగింది ముచ్చటేసి

ఈ జతలో .. ఒకడై ఒదిగే .. ఓ వరమే చాలదా ఎన్నటికీ

నీలి మేఘమా ..అంత వేగమా
ఓ నిముషం ఆగుమా నేలకే రంగులు నీ వరమా

****************************సంగీతం : మణికాంత్ కద్రి
సాహిత్యం : వనమాలి
గానం : హరిచరణ్


తీసే ప్రతి శ్వాసా .. తన తలపౌతున్నదీ
తీసే ప్రతి శ్వాసా తన తలపౌతున్నదీ
జారే ప్రతి ఆశా జత అడుగేదన్నదీ

ఓ నీడ తన వెలుగునే వెతుకుతున్నదీ
ఓ నీడ తన వెలుగునే వెతుకుతున్నదీ

కలవో లేవో కనలేని ప్రేమా !

కను చూపు ఎటు వాలుతున్నా .. తన రూపు కదలాడుతోందా
ప్రతి గాలి తన లాలి పాటైనదా
కన్నీటి అల తాకుతుంటే .. ఈ కంటి కల కరుగుతోందా
ప్రతి మలుపు తను లేని బాటైనదా

హే ఆ పాశమే నేడు .. ఆవేదనౌతోందా
ఏ దారి కనరాక ఎదురీదుతూ ఉందా
ఈ పాదమీ వేళా ఏకాకి లా మల్లే
ఏ దరికి చేరాలో ఎదనడుగుతుందా

తొలి ప్రేమ గుండెలను తొలిచేస్తు ఉన్నదా
తొలి ప్రేమ గుండెలను తొలిచేస్తు ఉన్నదా

కలవో లేవో కనలేని ప్రేమా !


November 10, 2009

తాజ్ మహల్ (2009)Powered by eSnips.comగానం: కార్తీక్
సంగీతం : అభిమాన్
సాహిత్యం :భాస్కరభట్ల

నీమీదే మనసు పడీ .. మారిందే గుండె సడీ
నీవల్లే నిదుర చెడీ .. లేచానే ఉలికి పడీ
నిన్నే నిన్నే చూడాలని ఉందే
నీతో ఏదో చెప్పాలి ఉందే

కళ్ళే వెతికాయి నిన్నే .. వెన్నెలలో వేకువలో
నా కళ్ళూ వెతికాయి నిన్నే .. వెన్నెలలో వేకువలో

నీమీదే మనసు పడీ .. మారిందే గుండె సడీ

మునిగిందిలే మది నీ ధ్యాసలో ..తేలదు కదా ఇక ఈ జన్మలో
మునిగిందిలే మది నీ ధ్యాసలో ..తేలదు కదా ఇక ఈ జన్మలో
హృదయాలనే జత కలిపేందుకూ .. వలపన్నదే కద ఒక వంతెనా
మౌనమా కొంచెం మాటాడమ్మా
ఈ దూరమే కొంచెం తగ్గించమ్మా (2)

నా కళ్ళే వెతికాయి నిన్నే .. వెన్నెలలో వేకువలో
నా కళ్ళూ వెతికాయి నిన్నే .. వెన్నెలలో వేకువలో

నీమీదే మనసు పడీ .. మారిందే గుండె సడీ

చిరుగాలిలా నువ్వు వస్తావనీ .. తెచ్చానులే పూల గంధాలనీ
చిరుగాలిలా నువ్వు వస్తావనీ .. తెచ్చానులే పూల గంధాలనీ
ప్రతిరోజు నీకై ఆలోచనా .. వినిపించదా నా ఆలాపనా
ఊరికే నను వేధించకా .. చిరునవ్వుతో చెలి కరుణించవా
ఊరికే నను వేధించకా .. చిరునవ్వుతో చెలి కరుణించవా

నా కళ్ళే వెతికాయి నిన్నే .. వెన్నెలలో వేకువలో
నా కళ్ళూ వెతికాయి నిన్నే .. వెన్నెలలో వేకువలో

నీమీదే మనసు పడీ .. మారిందే గుండె సడీ
నీవల్లే నిదుర చెడీ .. లేచానే ఉలికి పడీ
నిన్నే నిన్నే చూడాలని ఉందే
నీతో ఏదో చెప్పాలి ఉందే

*****************************

గానం: కునాల్ గంజావాలా
సాహిత్యం : భాస్కరభట్ల
సంగీతం : అభిమాన్

" తనంటే నాకు చాలా ఇష్ఠం
తనకూ నేనంటే ఇష్ఠం .. :) అనుకుంటా ! "


ఎటు చూసిన ఉన్నది నువ్వే కదా
చెలి ఆ నువ్వే నాకిక అన్నీ కదా
ఎగురుగుతున్నదిలే మనసు తెరచాపలా
మారిపోయానులే ఏటిలో చేపలా
నువ్వే లేనిదే ఏమీ తోచదే
నిన్నే తలవనీ రోజే ఉండదే

సెలయేరు చేసే గలగల సవ్వడి వింటే .. నీ పిలుపే అనుకుంటా
చిరుగాలి తాకీ గిలిగింతలు పెడుతుంటే .. నువ్వొచ్చావనుకుంటా
మైమరపేదో కమ్మిందో ఏమో !

నా మనసుకి కదలిక నీవల్లనే
నా కనులకి కలలూ నీవల్లనే

ఎగురుగుతున్నదిలే మనసు తెరచాపలా
మారిపోయానులే ఏటిలో చేపలా

వెలుగుల్ని పంచే మిణుగురు పురుగుల పైనా .. నీ పేరే రాశాలే
నువ్వొచ్చే దారుల్లో నవ్వుల పువ్వులు పోసీ .. నీ కోసం చూశానే
చెలియా ఎప్పుడు వస్తావో ఏమో !

నా చెరగని గురుతువి నువ్వే కదా
నా తరగని సంపద నువ్వే కదా

ఎగురుగుతున్నదిలే మనసు తెరచాపలా
మారిపోయానులే ఏటిలో చేపలా

****************************

గానం: మాళవిక
సంగీతం : అభిమాన్
సాహిత్యం : రామజోగయ్యశాస్త్రి

నువ్వంటే ఇష్ఠమనీ .. నీతోనే చెప్పమనీ
పెదవంచున తేనెలు చిలికే పాటయ్యిందీ ప్రేమా
వెంటాడే నీ కలనీ .. నిజమయ్యేదెప్పుడనీ
కన్నంచున నిన్నే వెతికే వెలుగయ్యిందీ ప్రేమా

ఏ చోట నేనున్నా .. నీ పిలుపు వింటున్నా
ఆ .. ఏ వైపు చూస్తున్నా .. నిన్నే పలకరిస్తున్నా
కనుమరుగై నువ్వుంటే నిను చూడాలనిపిస్తుందీ
ప్రతి తలపూ నీకోసం ఆహ్వానం అందిస్తుందీ

ఎంత సేపో ఇలాగ నీతో ఊసులాడే సరాగమేంటో
నలిగింది కాలం చాలా జాలిగా
నిన్న లేనీ వసంతమేదో వంత పాడే స్వరాల వలలో
వెలిగింది మౌనం మరో మాటగా

మునుపెన్నడు తెలియని ఈ వరసేదో నీవలనేగా !

తెల్లవారే తూరుపులోనా .. పొద్దువాలే పడమరలోనా
నీ స్పర్శలాంటీ ఏదో లాలనా
గాలి మేనా సవారిలోనా .. తేలిపోయే ఏ రాగమైనా
నీ శ్వాసలానే సమీపెంచెనా

ప్రతినిమిషం ఆరాటం గా నీకోసం నే చూస్తున్నా !

నువ్వంటే ఇష్ఠమనీ .. నీతోనే చెప్పమనీ
పెదవంచున తేనెలు చిలికే పాటయ్యిందీ ప్రేమా
వెంటాడే నీ కలనీ .. నిజమయ్యేదెప్పుడనీ
కన్నంచున నిన్నే వెతికే వెలుగయ్యిందీ ప్రేమా

ఏ చోట నేనున్నా .. నీ పిలుపు వింటున్నా
ఏ వైపు చూస్తున్నా .. నిన్నే పలకరిస్తున్నా
కనుమరుగై నువ్వుంటే నిను చూడాలనిపిస్తుందీ
ప్రతి తలపూ నీకోసం ఆహ్వానం అందిస్తుందీ

కుర్రాడు (2009)


Emantave .mp3


గానం: కార్తీక్
సంగీతం : అచ్చు
సాహిత్యం : అనంత్ శ్రీరామ్

ఏమంటావే .. ఈ మౌనం మాటై వస్తే
ఏమౌతావే .. ఆ మాటే ప్రేమైతే
ఔనంటావే .. నాలానే నీకూ ఉంటే
తోడౌతావే .. నీలోనే నేనుంటే

నీ చూపే నవ్విందీ .. నా నవ్వే చూసిందీ
ఈ నవ్వూ చూపూ కలిసే వేళ ఇదే

ఏమంటావే .. ఈ మౌనం మాటై వస్తే
ఏమౌతావే .. ఆ మాటే ప్రేమైతే
ఔనంటావే .. నాలానే నీకూ ఉంటే
తోడౌతావే .. నీలోనే నేనుంటే

సంతోషం ఉన్నా .. సందేహం లోనా లోనా
ఉంటావే ఎన్నాళ్ళైనా ఎవ్వరివమ్మా !
అంతా మాయేనా .. సొంతం కాలేనా లేనా
అంటుందే ఏ రోజైనా నీ జత కోరే జన్మ

యవ్వనమా .. జమున వనమా .. ఓ జాలే లేదా జంటై రావే ప్రేమ !

ఏమంటావే .. ఈ మౌనం మాటై వస్తే
ఏమౌతావే .. ఆ మాటే ప్రేమైతే
ఔనంటావే .. నాలానే నీకూ ఉంటే
తోడౌతావే .. నీలోనే నేనుంటే

అందాలనుకున్నా .. నీకే ప్రతి చోటా చోటా
బంధించే కౌగిలిలోనే కాదనకమ్మా
చెందాలనుకున్నా .. నీకే ప్రతి పూటా పూటా
వందేళ్ళు నాతో ఉంటే వాడదు ఆశలకొమ్మ

అమృతమో .. అమిత హితమో హో అంతా నీ చేతుల్లో ఉందే ప్రేమా !

ఏమంటావే .. ఈ మౌనం మాటై వస్తే
ఏమౌతావే .. ఆ మాటే ప్రేమైతే
ఔనంటావే .. నాలానే నీకూ ఉంటే
తోడౌతావే .. నీలోనే నేనుంటే

November 03, 2009

ఆర్య-2


సంగీతం: దేవిశ్రీ ప్రసాద్
సాహిత్యం : బాలాజి
గానం: కె.కె

ఉప్పెనంత ఈ ప్రేమకీ .. గుప్పెడంత గుండె ఏమిటో
చెప్పలేని ఈ హాయికీ భాషే ఎందుకో
తీయనైన ఈ బాధకీ .. ఉప్పు నీరు కంట దేనికో
రెప్పపాటు దూరానికే విరహం ఎందుకో

ఓ నిన్ను చూసే ఈ కళ్ళకీ .. లోకమంత ఇంక ఎందుకో
రెండు అక్షరాల ప్రేమకీ ఇన్ని ఫిక్షన్లెందుకో

I Love You .. నా ఊపిరి ఆగిపోయినా
I Love You .. నా ప్రాణం పోయినా (2)

ఉప్పెనంత ఈ ప్రేమకీ .. గుప్పెడంత గుండె ఏమిటో
చెప్పలేని ఈ హాయికీ భాషే ఎందుకో

కనులలోకొస్తావు .. కలలు నరికేస్తావు
సెకనుకోసారైనా చంపేస్తావూ
మంచులా ఉంటావు .. మంట పెడుతుంటావు
వెంటపడి నా మనసు మసి చేస్తావూ
తీసుకుంటె నువ్వు ఊపిరీ .. పోసుకుంట ఆయువే చెలీ
గుచ్చుకోకు ముళ్ళులా మరీ గుండెల్లో సరా సరి !

I Love You .. నా ఊపిరి ఆగిపోయినా
I Love You .. నా ప్రాణం పోయినా

ఉప్పెనంత ఈ ప్రేమకీ .. గుప్పెడంత గుండె ఏమిటో
చెప్పలేని ఈ హాయికీ భాషే ఎందుకో

చినుకులే నిను తాకీ మెరిసిపోతానంటే
మబ్బులే పోగేసి కాల్చెయ్యనా
చిలకలే నీ పలుకూ తిరిగి పలికాయంటే
తొలకరే లేకుండా పాతెయ్యనా

నిన్ను కోరి పూలు తాకితే .. నరుకుతాను పూలతోటనే
నిన్ను చూస్తే ఆ చోటనే తోడేస్తా ఆ కళ్ళనే !

I Love You .. నా ఊపిరి ఆగిపోయినా
I Love You .. నా ప్రాణం పోయినా

ఉప్పెనంత ఈ ప్రేమకీ .. గుప్పెడంత గుండె ఏమిటో
చెప్పలేని ఈ హాయికీ భాషే ఎందుకో

************************************


గానం: కునాల్ గంజావాలా, మేఘ
సాహిత్యం : వనమాలి

కరిగే లోగా ఈ క్షణం .. గడిపేయాలీ జీవితం
శిలగా మిగిలే నా హృదయం సాక్షిగా
కనులైపోయే సాగరం .. అలలై పొంగే జ్ఞాపకం
కలలే జారే కన్నీరే చేరగా !

గడిచే నిమిషం గాయమై
ప్రతి గాయం ఓ గమ్యమై
ఆ గమ్యం నీ గురుతుగా నిలిచేనా ప్రేమా !

కరిగే లోగా ఈ క్షణం .. గడిపేయాలీ జీవితం
శిలగా మిగిలే నా హృదయం సాక్షిగా
కనులైపోయే సాగరం .. అలలై పొంగే జ్ఞాపకం
కలలే జారే కన్నీరే చేరగా !

పరుగులు తీస్తూ .. అలసిన ఓ నది నేను
ఇరు తీరాల్లో దేనికీ చేరువ కాను
నిదురను దాటీ నడిచిన ఓ కల నేను
ఇరు కన్నుల్లో దేనికి సొంతం కాను

నా ప్రేమే నేస్తం అయ్యిందా .. ఓ ఓ ఓ
నా సగమేదో ప్రశ్నగ మారిందా .. ఓ ఓ ఓ
నేడీ బంధానికి పేరుందా .. ఓ ఓ ఓ
ఉంటే విడదీసే వీలుందా .. ఓ ఓ ఓ

కరిగే లోగా ఈ క్షణం .. గడిపేయాలీ జీవితం
శిలగా మిగిలే నా హృదయం సాక్షిగా
కనులైపోయే సాగరం .. అలలై పొంగే జ్ఞాపకం
కలలే జారే కన్నీరే చేరగా !

అడిగినవన్నీ కాదని పంచిస్తూనే
మరునిమిషంలో అలిగే పసివాడివిలే
నీ పెదవులపై వాడని నవ్వులతోనే
నువు పెంచావా నీ కన్నీటిని చల్లి

సాగే మీ జంటని చూస్తుంటే .. ఓ ఓ ఓ
నా బాధంతటి అందంగా ఉందే .. ఓ ఓ ఓ
ఈ క్షణమే నూరేళ్ళవుతానంటే .. ఓ ఓ ఓ
మరుజన్మే క్షణమైనా చాలంతే .. ఓ ఓ ఓ

కరిగే లోగా ఈ క్షణం .. గడిపేయాలీ జీవితం
శిలగా మిగిలే నా హృదయం సాక్షిగా
కనులైపోయే సాగరం .. అలలై పొంగే జ్ఞాపకం
కలలే జారే కన్నీరే చేరగా !

గడిచే నిమిషం గాయమై
ప్రతి గాయం ఓ గమ్యమై
ఆ గమ్యం నీ గురుతుగా నిలిచేనా ప్రేమా !

*******************************

సాహిత్యం : చంద్రబోస్

గానం : దేవీశ్రీ ప్రసాద్

ఛ! వాడికి నా మీద ప్రేమే లేదు ..
He doesn’t love me you know !

No.. He loves you.. He loves you so much !

అవునా? ఎంత?

ఎంతంటే?

ఆఁ .. మొదటిసారి నువ్వు నన్ను చూసినప్పుడూ.. కలిగినట్టి కోపమంత
మొదటిసారి నేను మాట్లాడినప్పుడూ .. పెరిగినట్టి ద్వేషమంత
మొదటిసారి నీకు ముద్దు పెట్టినప్పుడూ .. జరిగినట్టి దోషమంత
చివరిసారి నీకు నిజం చెప్పినప్పుడూ .. తీరినట్టి భారమంత

ఓ .. ఇంకా ?

ఓ .. తెలతెల్లవారి పల్లెటూరిలోనా .. అల్లుకున్న వెలుగంతా
పిల్ల లేగదూడ నోటికంటుకున్న .. ఆవుపాల నురగంతా

ఓ .. చల్లబువ్వలోన నంజుకుంటు తిన్న .. ఆవకాయ కారమంతా
పెళ్ళి ఇడు కొచ్చి తుళ్ళి ఆడుతున్న .. ఆడపిల్ల కోరికంత

Baby .. He loves you ..loves u .. loves u so much !
Baby .. He loves you ..loves u .. loves u so much !!

హే .. అందమైన నీ కాలికింద తిరిగే .. నేలకున్న బరువంతా
నీలి నీలి నీ కళ్ళలోన మెరిసే .. నింగికున్న వయసంతా
చల్లనైన నీ శ్వాసలోన తొణికే .. గాలికున్న గతమంతా
చుర్రుమన్న నీ చూపులోన ఎగసే .. నిప్పులాంటి నిజమంత !

Baby .. He loves you ..loves u .. loves u so much !
Baby .. He loves you ..loves u .. loves u so much !!

హాయ్ .. పంటచేలలోని జీవమంతా .. ఘంటసాల పాట భావమంతా
పండగొచ్చినా.. పబ్బమొచ్చినా .. వంటశాల లోని వాసనంతా
కుంభకర్ణుడీ నిద్దరంతా .. ఆంజనేయునీ ఆయువంతా
కృష్ణమూర్తిలో లీలలంతా .. రామలాలి అంత !

Baby .. He loves you ..loves u .. loves u so much !
Baby .. He loves you ..loves u .. loves u so much !!

పచ్చి వేప పుల్ల చేదు అంతా .. చేదు
రచ్చబండపైన వాదనంతా
అర్ధమైనా కాకపోయినా .. భక్తి కొద్ది విన్న వేదమంతా

ఏటి నీటిలోన జాబిలంతా .. జాబిలీ
ఏట ఏట వచ్చె జాతరంతా .. జాతరా
ఏకపాత్రలో నాటకాలలో .. నాటుగోలలంత !

Baby .. He loves you ..loves u .. loves u so much !
Baby .. He loves you ..loves u .. loves u so much !!

అల్లరెక్కువైతే కన్నతల్లి వేసే మొట్టికాయ చనువంత
జల్లు పడ్డవేళ పొంగి పొంగి పూసే మట్టిపూల విలువంతా
హో .. బిక్కుబిక్కుమంటు పరీక్ష రాసే పిల్లగాడి బెదురంత
ఆ .. లక్షమందినైన సవాలు చేసే ఆటగాడి పొగరంత

Baby .. He loves you ..loves u .. loves u so much !
Baby Baby .. He loves you ..loves u .. loves u too much !!

ఎంత దగ్గరైన నీకు నాకు మధ్యనున్న అంతులేని దూరమంత
ఎంత చేరువైన నువ్వు నేను కలిసీ చేరలేని తీరమంత
ఎంత ఓర్చుకున్న నువ్వు నాకు చేసే జ్ఞాపకాల గాయమంత
ఎంత గాయమైన హాయిగానె మార్చే ఆ తీపి స్నేహమంత !

Baby .. He loves you ..loves u .. loves u so much !
Baby .. He loves you ..loves u .. I love u so much !!