December 29, 2009

అదుర్స్ !

సంగీతం: దేవిశ్రీప్రసాద్

నా కళ్ళల్లోనా చూపులు నీతోనే
నా కాళ్ళల్లోనా పరుగులు నీతోనే
నా పెదవుల్లోనా ముద్దులు నీతోనే
నా గుండెల్లోనా ధక్ ధక్ నీతోనే

నా ఊహలు అన్నీ నీతోనే
నా ఊసులు అన్నీ నీతోనే
రా రేయీ పగలూ హాయీ దిగులూ అన్నీ నీతోనే !

నీతోనే .. నీతోనే .. నీతోనే .. నీతోనే !

నా కళ్ళల్లోనా చూపులు నీతోనే
నా కాళ్ళల్లోనా పరుగులు నీతోనే

ఇష్ఠం అన్నది ఉందంటే .. కష్ఠం అన్నది ఎంతున్నా
కలిపేస్తుంది ఎపుడూ నీతోనే .. నీతోనే !
తీరం అన్నది ఉందంటే .. దూరం అన్నది ఎంతున్నా
చేరుస్తుంది నన్నే నీతోనే .. నీతోనే !!

నా కోరికలన్నీ నీతోనే
నా తీరికలన్నీ నీతోనే
నా ఆటా పాటా వేటా బాటా అన్నీ నీతోనే !

నీతోనే .. నీతోనే .. నీతోనే .. నీతోనే !

హే అందం అన్నది ఎంతున్నా .. నువు కాదంటే అది సున్నా
అందం చందం అంతా నీతోనే .. నీతోనే!
గాయం అన్నది కాకుంటే .. ప్రాయం ఉన్నా లేనట్టే
సాయంకాలం సాయం నీతోనే .. నీతోనే !!

నా వేడుకలన్నీ నీతోనే
నా కూడికలన్నీ నీతోనే
నాతో నేనూ లేనే లేనూ అన్నీ నీతోనే !

నీతోనే .. నీతోనే .. నీతోనే .. నీతోనే !

***************************

గానం: హరిహరన్

నీ కోలకళ్ళ మెరుపుకొక్క ఓం నమః
నీ తేనె పెదవి ఎరుపుకొక్క ఓం నమః
నీ పట్టుకురుల నలుపుకొక్క ఓం నమః
మేలుజాతి కోహినూరు సొగసుకు ఓం నమః

ఓ ఓ చంద్రకళా .. చంద్రకళా.. చంద్రకళా
కరకర కొరికే సొగసులకే చాంగుభళా
ఓ ఓ చంద్రకళా .. చంద్రకళా.. చంద్రకళా
ఇటు నను నరికే నిగనిగకే చాంగుభళా

ఓ మనసే మరిగే సలసల
వయసే విర్గే ఫెళ ఫెళ
మతులే చెదిరే లా మహ బాగుందే నీ వంటి వాస్తుకళా

చంద్రకళా..
One more time
చంద్రకళా..
That's the way we like it !

చంద్రకళా .. చంద్రకళా.. చంద్రకళా
కరకర కొరికే సొగసులకే చాంగుభళా

ఓ ఓ ఓ కులుకులకు పత్రం పుష్పం .. తళుకులకు అష్ఠొత్తరం
ya .. that's the way I wann it
చమకులకు ధూపం దీపం .. నడకలకు నీరాజనం
yeh .. that's the way to do it

అడుగుకో పువ్వై పుడతా నీ పదములు ముద్దాడేలా
చీరలా నీ జత కడతా అనునిత్యం నిను అంటుకు తిరిగేలా

ఓ చంద్రకళా..
One more time
చంద్రకళా..
That's the way we like it !

ఓ పురుషులను పగబట్టేలా .. సొగసు పొడి వెదజల్లకే
Ya.. This is the way I ???
వయసు మడి గది దాటేలా .. వగలతో వలలల్లకే
Yeh ..??
నీకేసి చూస్తే ధగ ధగ దరువేస్తుందే దిల్ తబలా
శివకాసి చిటపట సరుకై చెలరేగావే రంభా రాక్షసిలా

ఓ చంద్రకళా..
One more time
చంద్రకళా..
That's the way we like it !
చంద్రకళా .. చంద్రకళా.. చంద్రకళా
కరకర కొరికే సొగసులకే చాంగుభళా !

******************************

Where is that?
What is that?
Where is that?
What is that?

Where is the పంచెకట్టు.. where is the పిలకజుట్టు
Where is the నిలువు బొట్టు చారీ
What is this suit boot .. what is this French cut
What is this gulf scent చారీ


I don’t want పంచెకట్టు.. I don’t want పిలకజుట్టు
I don’t want నిలువుబొట్టు పోరీ
I like this suit boot.. I like this French cut
I like this gulf scent పోరీ

Farex baby లా ఉండే నువ్వూ .. RDX బాంబల్లే అయిపోయావే
నీ Rolex body తో మాచ్ అయ్యేలా .. జర remix అయి వచ్చేసానే

where is that?
ఇప్పేసా
where is that?
కట్ చేసా
where is that?
చెరిపేసా

Where is the పంచెకట్టు.. where is the పిలకజుట్టు
Where is the నిలువు బొట్టు చారీ
I like this suit boot.. I like this French cut
I like this gulf scent పోరీ

C H A R I is chari .. He is gonna say brand new story
C H A R I is chari .. అయ్యబాబోయ్ చేస్తాడు గుండె చోరీ


రాహుకాలం చూడందే తెల్లారీ .. మంచినీళ్ళైనా ముట్టని ఓ చారీ
Good morning అన్నవే పెదవుల్తో మితి మీరీ
అరె sentimental గా సుకుమారీ.. నే fox tail తొక్కానే కాల్ జారీ
ఆ లక్కేదో నా కిక్కు పెంచిందే .. luck మారీ

హే .. సేమ్యా ఉప్మాలా ఉండే నువ్వు .. Chinese noodles లా change అయ్యావే
femina miss లాంటి నీకోసమే నే ఇస్టైలు మార్చేసానే !

where is that?
ఇప్పేసా
where is that?
కట్ చేసా
where is that?
చెరిపేసా

Where is the పంచెకట్టు.. where is the పిలకజుట్టు
Where is the నిలువు బొట్టు చారీ

I like this suit boot.. I like this French cut
I like this gulf scent పోరీ

Rewind చేసీ చూస్తే మరీ .. స్వాతిముత్యం లాంటిది నీ history
Romance లో నీకింత scene ఉందా .. బ్రహ్మచారీ
నా daily మంత్రాలు పొలమారీ .. ఎపుడేం చేసానో నోరు జారి
నా flashback మటాషై మారానిలా .. పోరీ

హే ఎర్రబస్ లాగా ఉండే నువ్వూ .. air bus లాగా style అయ్యావే
mecanas gold లాంటి నీ beauty కి నేను పోటీగా పోటెత్తానే !

where is that?
ఇప్పేసా
where is that?
కట్ చేసా
where is that?
చెరిపేసా

Where is the పంచెకట్టు.. where is the పిలకజుట్టు
Where is the నిలువు బొట్టు చారీ
I like this suit boot.. I like this French cut
I like this gulf scent పోరీ

C H A R I is chari .. He is gonna say brand new story
C H A R I is chari .. అయ్యబాబోయ్ చేస్తాడు గుండె చోరీ

December 18, 2009

ప్రవరాఖ్యుడుసంగీతం : కీరవాణి
గానం : శివాణి ,ఆనుజ్ గురువారా
సాహిత్యం : చైతన్య ప్రసాద్


ఏమైపోయానో ఏమైపొతున్నానో
నీతోనే సావాసం మొదలెట్టాకా
నీ నీడది నా పేరే అని తెలిసాకా
మాటాడాలంటు చూడాలంటు చేరాలంటు తాకాలంటు
నీలో ఏకం కావాలంటు ......ఆలోచిస్తూ...... ఆలోచిస్తు
ఏమైపోయానో ఏమైపోతున్నానో ....

ఏ ఏ ఏ ....ఏ చోట తిరిగినా నీ రూపే కనపడుతోంది
ఏం చెయ్యను ఏంచెయ్యను ఏంచెయ్యను

ఏ ఏ ఏ ....ఏ గాలి తాకినా నువ్వు తాకినట్టే ఉంది
కంఫ్యుజన్ కంఫ్యుజన్ కంఫ్యుజన్ కంఫ్యుజన్

Oh My Love Deep in Love
Don't know how tell me now


నువ్వుంటే స్వర్గం అంటూ
లేకుంటే శూన్యం అంటూ
నా మనసే నన్నే వెలి వేస్తుంటే
నీ దగ్గరకే తరిమేస్తుంటే

ఏమైపోయానో ఏమైపోతున్నానో .....ఏ ఏ ఏ.....ఏకాంత వేళలో నా జంట కలవయ్యిందీ
నువ్వేనా నువ్వేనా నువ్వేనా నువ్వేనా

ఏ ఏ ఏ....ఏ జన్మ బంధమో ఈనాడు జత కమ్మంది
ఓకేనా ఓకేనా ఓకేనా ఓకేనా

Oh My Love Mad in Love
Don't know how tell me now


కను తెరిచే నిదురిస్తున్నా
నిదురిస్తు నడిచేస్తున్నా
ఇక స్వప్నం ఏదో సత్యం ఏదో
తేడా తెలియని ఆరాటం లో
ఏమైపోయానో ఏమైపోతున్నానో
.....

December 16, 2009

Leader
గానం: నరేష్ అయ్యర్, శ్వేతా పండిట్
సాహిత్యం: వేటూరి
సంగీతం: మిక్కీ జే మేయర్

అవుననా.. కాదనా.. నాదనా.. ఓ ఓ ఓ
లేదనా .. రాదనా .. వేదనా .. ఓ ఓ ఓ
మూగవైనా .. రాగమేనా
నీటిపైనా .. రాతలేనా

అవుననా.. కాదనా.. నాదనా.. ఓ ఓ ఓ
లేదనా .. రాదనా .. వేదనా .. ఓ ఓ ఓ

తార తారా దూరమైనా చోటనే ఆకాశాలు
కన్ను నీరూ వెల్లువైతే వెన్నెలే కాబోలూ
నింగి నేలా ఏకమైనా పొద్దులో సింధూరాలు
నీకు నేనూ చేరువైనా ఎందుకో దూరాలు

దొరికిందీ .. దొరికిందీ .. తోడల్లే దొరికిందీ హో
కలిసిందీ .. కలిసిందీ .. కనుచూపే కలిసిందీ (2)

ఇందుకేనా .. ప్రియా
ఇందుకేనా !

అవుననా.. కాదనా.. నాదనా.. ఓ ఓ ఓ
లేదనా .. రాదనా .. వేదనా .. ఓ ఓ ఓ

ఆ .. ఆ .. ఆ .. ఆ
ఆశలన్నీ మాసిపోయీ ఆమనే ఆహ్వానించే
శ్వాసలేలే బాసలన్నీ బాధలే పూసేలా
పూలజడలో తోకచుక్కా గుట్టుగా ఉయ్యాలూగే
రాసలీలా రక్తధారా బాధలై పోయేలా

తెలిసిందీ .. తెలిసిందీ .. నిజమేదో తెలిసిందీ
కురిసింది .. విరిసింది .. మెరుపేదో మెరిసిందీ (2)

అందుకేనా .. ప్రియా
ఇందుకేనా !

అవుననా.. కాదనా.. నాదనా.. ఓ ఓ ఓ
లేదనా .. రాదనా .. వేదనా .. ఓ ఓ ఓ

November 17, 2009

సలీం (2009)
సంగీతం: సందీప్ చౌతా
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: నిఖిత నిగం

" ఈ వేళలో .. హాయిలో .. మాయలో
మాట రానీ .. మత్తులో "


ఈ వేళలో .. హాయిలో .. మాయలో
మాట రానీ .. మత్తులో
I wanna talk to you ..

I wanna talk to you .. (2)

హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్
నేనిన్నాళ్ళూ నన్నే దాచి ఉన్నాను నా ఊహల్లో
హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్
నేనిన్నాళ్ళూ నన్నే దాటి ఉంటాను నీ గుండెలో

I wanna talk to you ..
I wanna talk to you ..

పెదాలలో ప్రకంపనే .. తొలి సాక్ష్యం
పాదాలలో ప్రవాహమే .. మలి సాక్ష్యం
చెక్కిళ్ళలో సింధూరమే .. చిరు సాక్ష్యం
నా కళ్ళలో సముద్రమే .. ప్రతి సాక్ష్యం

అణువణువు నేడు అనేక గొంతులై
కణుకణుము కూడ.. స్వరాల తంత్రులై
ఒకే మాటనే సదా స్మరించుతున్నా
అదే మాటనే చెప్పేస్తూ ఉన్నా

I love you !
I love you !!

ఏం చెయ్యనూ .. ఏమనీ చెప్పనూ
What do I do with out You !

I wanna talk to you ..
I wanna talk to you ..

వెన్నెల్లలో తెప్పించనా .. ఆహ్వానం
కన్నీళ్ళతో చేయించనా.. అభిషేకం
కౌగిళ్ళలో దాచెయ్యనా .. నీ స్నేహం
ప్రాణాలలో నింపెయ్యనా .. నీ రూపం

నీ శ్వాసలోన సుమాల గాలినై
నీ కాలిలోన సుగంధ ధూళినై
ఎన్నో మాటలూ వినుపించు వీలు లేకా
ఒకే మాటతో వివరించేస్తున్నా

I love you !
I love you !!

ఏం చెయ్యనూ .. ఏమనీ చెప్పనూ
What do I do with out You !

I wanna talk to you ..
I wanna talk to you ..

హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్
నేనిన్నాళ్ళూ నన్నే దాచి ఉన్నాను నా ఊహల్లో

హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్
నేనిన్నాళ్ళూ నన్నే దాటి ఉంటాను నీ గుండెలో

I wanna talk to you ..
I wanna talk to you ..***********************************

గానం: ప్రదీప్ సోమసుందరన్, సోనూ కక్కర్

పూలు గుస గుసలాడేనని జత గూడేనని
గాలి ఈలలు వేసేనని సైగ చేసేనని
అది ఈ రోజె తెలిసిందీ .. హా ఆ (2)

జల జల వరదలు నది మది పిలుపని తెలిసిందా
తెల తెల నురగలు కడలిలొ చెలిమని తెలిసిందా
నిన్నలే వీడనీ .. ఎండలే నీడనీ

నక్షత్రాలే నవ్వుతాయని
పాలపుంతలే పాడుతాయని
పుడమే నాట్యం ఆడుతుందని
అడవికి ఆమని చేరుతుందని
మయూరాలు పురి విప్పుతాయని
చకోరాలు తలలెత్తుతాయని
పావురాలు పైకెగురుతాయని
చిలక పళ్ళనే కొరుకుతందని
చేప నీటిలో తుళ్ళుతుందని
మబ్బు చినుకులే చల్లుతుందని
తేనెటీగలో ముళ్ళు ఉందని
తీగ పందిరిని అల్లుకుందని
జగతే కొత్తగ జన్మనెత్తునని
ప్రకృతి మొత్తం పరవశించునని
నేడే తెలిసిందీ !

" అయ్యబాబోయ్ చంటీ .. ఇంత కవిత్వం ఎలా చెప్పావ్ !"

"నా చిట్టి !"

ప్రేమ నాలో పుడుతుందని
ప్రేమలోనే పడతానని
ప్రేమతో మతి చెడుతుందని
నేడే తెలిసిందీ రు రు రు రూ !

పూలు గుస గుసలాడేనని జత గూడేనని
గాలి ఈలలు వేసేనని సైగ చేసేనని
అది ఈ రోజె తెలిసిందీ ..

ఎదిగిన వయసుకు వరసే కలదని తెలిసిందా
వలచిన మనసుకు వయసే వరదని తెలిసిందా
అలజడే .. ఉందనీ
అలసటే .. లేదనీ

అల్లరి నాలో పెరుగుతుందని
అద్దం ఎపుడూ వదల్లేనని
ఆకలి నన్నే అంటుకోదని
ఆశలకేమో అంతులేదని
వేషం భాషా మారుతుందని
వేగం నన్నే తరుముతుందని
వేళా పాళా గురుతు రాదని
వేరే పనిలో ధ్యాస లేదని
ఒకటే దీపం వెలుగుతుందని
ఒకటే దైవం వెలసి ఉందని
ఒకటే మంత్రం మ్రోగుతుందని
ఒకటే మైకం కలుగుతుందని
ఒకటీ ఒకటీ ఒక్కటేనని
మోక్షం అంటే ఇక్కడేనని
నేడే తెలిసిందీ !

" అసలేమైంది చంటీ నీకూ.. "

ప్రేమ తరగతి చేరానని
ప్రేమశాస్త్రం చదివానని
ప్రేమ పట్టా పొందానని

నేడే తెలిసిందీ రు రు రు రూ !

పూలు గుస గుసలాడేనని జత గూడేనని
గాలి ఈలలు వేసేనని సైగ చేసేనని
అది ఈ రోజె తెలిసిందా ..

November 11, 2009

విలేజ్ లో వినాయకుడు (2009)Powered by eSnips.com


సంగీతం : మణికాంత్ కద్రి
సాహిత్యం : వనమాలి
గానం : కార్తీక్


నీలి మేఘమా ..అంత వేగమా
ఓ నిముషం ఆగుమా నేలకే రంగులు నీ వరమా (2)
తూనీగా రెక్కలే పల్లకీగా .. ఊరేగే ఊహలే ఆపడం నా తరమా

నీలి మేఘమా ..అంత వేగమా
ఓ నిముషం ఆగుమా నేలకే రంగులు నీ వరమా

ప్రతీ మలుపులోనూ తనే కొలువయిందీ
ఒకో జ్ఞాపకన్నీ నాకే పంచుతోందీ
ఆ ఏటి గట్టూ అల పాదాలతోటీ .. ఈ గుండె గదిని తడి గురుతు చూపుతుందీ
ఆ నదులూ .. విరిసే పొదలూ .. నా ఎదకూ ఆమెనే చూపినవి


నీలి మేఘమా ..అంత వేగమా
ఓ నిముషం ఆగుమా నేలకే రంగులు నీ వరమా

మదే కనని పాశం ఇలా ఎదురయిందా
తనే లోకమన్నా ప్రేమే నవ్వుకుందా
ఈ ఇంటిలోని అనుబంధాలు చూసీ .. నా కంటిపాపే కరిగింది ముచ్చటేసి

ఈ జతలో .. ఒకడై ఒదిగే .. ఓ వరమే చాలదా ఎన్నటికీ

నీలి మేఘమా ..అంత వేగమా
ఓ నిముషం ఆగుమా నేలకే రంగులు నీ వరమా

****************************సంగీతం : మణికాంత్ కద్రి
సాహిత్యం : వనమాలి
గానం : హరిచరణ్


తీసే ప్రతి శ్వాసా .. తన తలపౌతున్నదీ
తీసే ప్రతి శ్వాసా తన తలపౌతున్నదీ
జారే ప్రతి ఆశా జత అడుగేదన్నదీ

ఓ నీడ తన వెలుగునే వెతుకుతున్నదీ
ఓ నీడ తన వెలుగునే వెతుకుతున్నదీ

కలవో లేవో కనలేని ప్రేమా !

కను చూపు ఎటు వాలుతున్నా .. తన రూపు కదలాడుతోందా
ప్రతి గాలి తన లాలి పాటైనదా
కన్నీటి అల తాకుతుంటే .. ఈ కంటి కల కరుగుతోందా
ప్రతి మలుపు తను లేని బాటైనదా

హే ఆ పాశమే నేడు .. ఆవేదనౌతోందా
ఏ దారి కనరాక ఎదురీదుతూ ఉందా
ఈ పాదమీ వేళా ఏకాకి లా మల్లే
ఏ దరికి చేరాలో ఎదనడుగుతుందా

తొలి ప్రేమ గుండెలను తొలిచేస్తు ఉన్నదా
తొలి ప్రేమ గుండెలను తొలిచేస్తు ఉన్నదా

కలవో లేవో కనలేని ప్రేమా !


November 10, 2009

తాజ్ మహల్ (2009)Powered by eSnips.comగానం: కార్తీక్
సంగీతం : అభిమాన్
సాహిత్యం :భాస్కరభట్ల

నీమీదే మనసు పడీ .. మారిందే గుండె సడీ
నీవల్లే నిదుర చెడీ .. లేచానే ఉలికి పడీ
నిన్నే నిన్నే చూడాలని ఉందే
నీతో ఏదో చెప్పాలి ఉందే

కళ్ళే వెతికాయి నిన్నే .. వెన్నెలలో వేకువలో
నా కళ్ళూ వెతికాయి నిన్నే .. వెన్నెలలో వేకువలో

నీమీదే మనసు పడీ .. మారిందే గుండె సడీ

మునిగిందిలే మది నీ ధ్యాసలో ..తేలదు కదా ఇక ఈ జన్మలో
మునిగిందిలే మది నీ ధ్యాసలో ..తేలదు కదా ఇక ఈ జన్మలో
హృదయాలనే జత కలిపేందుకూ .. వలపన్నదే కద ఒక వంతెనా
మౌనమా కొంచెం మాటాడమ్మా
ఈ దూరమే కొంచెం తగ్గించమ్మా (2)

నా కళ్ళే వెతికాయి నిన్నే .. వెన్నెలలో వేకువలో
నా కళ్ళూ వెతికాయి నిన్నే .. వెన్నెలలో వేకువలో

నీమీదే మనసు పడీ .. మారిందే గుండె సడీ

చిరుగాలిలా నువ్వు వస్తావనీ .. తెచ్చానులే పూల గంధాలనీ
చిరుగాలిలా నువ్వు వస్తావనీ .. తెచ్చానులే పూల గంధాలనీ
ప్రతిరోజు నీకై ఆలోచనా .. వినిపించదా నా ఆలాపనా
ఊరికే నను వేధించకా .. చిరునవ్వుతో చెలి కరుణించవా
ఊరికే నను వేధించకా .. చిరునవ్వుతో చెలి కరుణించవా

నా కళ్ళే వెతికాయి నిన్నే .. వెన్నెలలో వేకువలో
నా కళ్ళూ వెతికాయి నిన్నే .. వెన్నెలలో వేకువలో

నీమీదే మనసు పడీ .. మారిందే గుండె సడీ
నీవల్లే నిదుర చెడీ .. లేచానే ఉలికి పడీ
నిన్నే నిన్నే చూడాలని ఉందే
నీతో ఏదో చెప్పాలి ఉందే

*****************************

గానం: కునాల్ గంజావాలా
సాహిత్యం : భాస్కరభట్ల
సంగీతం : అభిమాన్

" తనంటే నాకు చాలా ఇష్ఠం
తనకూ నేనంటే ఇష్ఠం .. :) అనుకుంటా ! "


ఎటు చూసిన ఉన్నది నువ్వే కదా
చెలి ఆ నువ్వే నాకిక అన్నీ కదా
ఎగురుగుతున్నదిలే మనసు తెరచాపలా
మారిపోయానులే ఏటిలో చేపలా
నువ్వే లేనిదే ఏమీ తోచదే
నిన్నే తలవనీ రోజే ఉండదే

సెలయేరు చేసే గలగల సవ్వడి వింటే .. నీ పిలుపే అనుకుంటా
చిరుగాలి తాకీ గిలిగింతలు పెడుతుంటే .. నువ్వొచ్చావనుకుంటా
మైమరపేదో కమ్మిందో ఏమో !

నా మనసుకి కదలిక నీవల్లనే
నా కనులకి కలలూ నీవల్లనే

ఎగురుగుతున్నదిలే మనసు తెరచాపలా
మారిపోయానులే ఏటిలో చేపలా

వెలుగుల్ని పంచే మిణుగురు పురుగుల పైనా .. నీ పేరే రాశాలే
నువ్వొచ్చే దారుల్లో నవ్వుల పువ్వులు పోసీ .. నీ కోసం చూశానే
చెలియా ఎప్పుడు వస్తావో ఏమో !

నా చెరగని గురుతువి నువ్వే కదా
నా తరగని సంపద నువ్వే కదా

ఎగురుగుతున్నదిలే మనసు తెరచాపలా
మారిపోయానులే ఏటిలో చేపలా

****************************

గానం: మాళవిక
సంగీతం : అభిమాన్
సాహిత్యం : రామజోగయ్యశాస్త్రి

నువ్వంటే ఇష్ఠమనీ .. నీతోనే చెప్పమనీ
పెదవంచున తేనెలు చిలికే పాటయ్యిందీ ప్రేమా
వెంటాడే నీ కలనీ .. నిజమయ్యేదెప్పుడనీ
కన్నంచున నిన్నే వెతికే వెలుగయ్యిందీ ప్రేమా

ఏ చోట నేనున్నా .. నీ పిలుపు వింటున్నా
ఆ .. ఏ వైపు చూస్తున్నా .. నిన్నే పలకరిస్తున్నా
కనుమరుగై నువ్వుంటే నిను చూడాలనిపిస్తుందీ
ప్రతి తలపూ నీకోసం ఆహ్వానం అందిస్తుందీ

ఎంత సేపో ఇలాగ నీతో ఊసులాడే సరాగమేంటో
నలిగింది కాలం చాలా జాలిగా
నిన్న లేనీ వసంతమేదో వంత పాడే స్వరాల వలలో
వెలిగింది మౌనం మరో మాటగా

మునుపెన్నడు తెలియని ఈ వరసేదో నీవలనేగా !

తెల్లవారే తూరుపులోనా .. పొద్దువాలే పడమరలోనా
నీ స్పర్శలాంటీ ఏదో లాలనా
గాలి మేనా సవారిలోనా .. తేలిపోయే ఏ రాగమైనా
నీ శ్వాసలానే సమీపెంచెనా

ప్రతినిమిషం ఆరాటం గా నీకోసం నే చూస్తున్నా !

నువ్వంటే ఇష్ఠమనీ .. నీతోనే చెప్పమనీ
పెదవంచున తేనెలు చిలికే పాటయ్యిందీ ప్రేమా
వెంటాడే నీ కలనీ .. నిజమయ్యేదెప్పుడనీ
కన్నంచున నిన్నే వెతికే వెలుగయ్యిందీ ప్రేమా

ఏ చోట నేనున్నా .. నీ పిలుపు వింటున్నా
ఏ వైపు చూస్తున్నా .. నిన్నే పలకరిస్తున్నా
కనుమరుగై నువ్వుంటే నిను చూడాలనిపిస్తుందీ
ప్రతి తలపూ నీకోసం ఆహ్వానం అందిస్తుందీ

కుర్రాడు (2009)


Emantave .mp3


గానం: కార్తీక్
సంగీతం : అచ్చు
సాహిత్యం : అనంత్ శ్రీరామ్

ఏమంటావే .. ఈ మౌనం మాటై వస్తే
ఏమౌతావే .. ఆ మాటే ప్రేమైతే
ఔనంటావే .. నాలానే నీకూ ఉంటే
తోడౌతావే .. నీలోనే నేనుంటే

నీ చూపే నవ్విందీ .. నా నవ్వే చూసిందీ
ఈ నవ్వూ చూపూ కలిసే వేళ ఇదే

ఏమంటావే .. ఈ మౌనం మాటై వస్తే
ఏమౌతావే .. ఆ మాటే ప్రేమైతే
ఔనంటావే .. నాలానే నీకూ ఉంటే
తోడౌతావే .. నీలోనే నేనుంటే

సంతోషం ఉన్నా .. సందేహం లోనా లోనా
ఉంటావే ఎన్నాళ్ళైనా ఎవ్వరివమ్మా !
అంతా మాయేనా .. సొంతం కాలేనా లేనా
అంటుందే ఏ రోజైనా నీ జత కోరే జన్మ

యవ్వనమా .. జమున వనమా .. ఓ జాలే లేదా జంటై రావే ప్రేమ !

ఏమంటావే .. ఈ మౌనం మాటై వస్తే
ఏమౌతావే .. ఆ మాటే ప్రేమైతే
ఔనంటావే .. నాలానే నీకూ ఉంటే
తోడౌతావే .. నీలోనే నేనుంటే

అందాలనుకున్నా .. నీకే ప్రతి చోటా చోటా
బంధించే కౌగిలిలోనే కాదనకమ్మా
చెందాలనుకున్నా .. నీకే ప్రతి పూటా పూటా
వందేళ్ళు నాతో ఉంటే వాడదు ఆశలకొమ్మ

అమృతమో .. అమిత హితమో హో అంతా నీ చేతుల్లో ఉందే ప్రేమా !

ఏమంటావే .. ఈ మౌనం మాటై వస్తే
ఏమౌతావే .. ఆ మాటే ప్రేమైతే
ఔనంటావే .. నాలానే నీకూ ఉంటే
తోడౌతావే .. నీలోనే నేనుంటే

November 03, 2009

ఆర్య-2


సంగీతం: దేవిశ్రీ ప్రసాద్
సాహిత్యం : బాలాజి
గానం: కె.కె

ఉప్పెనంత ఈ ప్రేమకీ .. గుప్పెడంత గుండె ఏమిటో
చెప్పలేని ఈ హాయికీ భాషే ఎందుకో
తీయనైన ఈ బాధకీ .. ఉప్పు నీరు కంట దేనికో
రెప్పపాటు దూరానికే విరహం ఎందుకో

ఓ నిన్ను చూసే ఈ కళ్ళకీ .. లోకమంత ఇంక ఎందుకో
రెండు అక్షరాల ప్రేమకీ ఇన్ని ఫిక్షన్లెందుకో

I Love You .. నా ఊపిరి ఆగిపోయినా
I Love You .. నా ప్రాణం పోయినా (2)

ఉప్పెనంత ఈ ప్రేమకీ .. గుప్పెడంత గుండె ఏమిటో
చెప్పలేని ఈ హాయికీ భాషే ఎందుకో

కనులలోకొస్తావు .. కలలు నరికేస్తావు
సెకనుకోసారైనా చంపేస్తావూ
మంచులా ఉంటావు .. మంట పెడుతుంటావు
వెంటపడి నా మనసు మసి చేస్తావూ
తీసుకుంటె నువ్వు ఊపిరీ .. పోసుకుంట ఆయువే చెలీ
గుచ్చుకోకు ముళ్ళులా మరీ గుండెల్లో సరా సరి !

I Love You .. నా ఊపిరి ఆగిపోయినా
I Love You .. నా ప్రాణం పోయినా

ఉప్పెనంత ఈ ప్రేమకీ .. గుప్పెడంత గుండె ఏమిటో
చెప్పలేని ఈ హాయికీ భాషే ఎందుకో

చినుకులే నిను తాకీ మెరిసిపోతానంటే
మబ్బులే పోగేసి కాల్చెయ్యనా
చిలకలే నీ పలుకూ తిరిగి పలికాయంటే
తొలకరే లేకుండా పాతెయ్యనా

నిన్ను కోరి పూలు తాకితే .. నరుకుతాను పూలతోటనే
నిన్ను చూస్తే ఆ చోటనే తోడేస్తా ఆ కళ్ళనే !

I Love You .. నా ఊపిరి ఆగిపోయినా
I Love You .. నా ప్రాణం పోయినా

ఉప్పెనంత ఈ ప్రేమకీ .. గుప్పెడంత గుండె ఏమిటో
చెప్పలేని ఈ హాయికీ భాషే ఎందుకో

************************************


గానం: కునాల్ గంజావాలా, మేఘ
సాహిత్యం : వనమాలి

కరిగే లోగా ఈ క్షణం .. గడిపేయాలీ జీవితం
శిలగా మిగిలే నా హృదయం సాక్షిగా
కనులైపోయే సాగరం .. అలలై పొంగే జ్ఞాపకం
కలలే జారే కన్నీరే చేరగా !

గడిచే నిమిషం గాయమై
ప్రతి గాయం ఓ గమ్యమై
ఆ గమ్యం నీ గురుతుగా నిలిచేనా ప్రేమా !

కరిగే లోగా ఈ క్షణం .. గడిపేయాలీ జీవితం
శిలగా మిగిలే నా హృదయం సాక్షిగా
కనులైపోయే సాగరం .. అలలై పొంగే జ్ఞాపకం
కలలే జారే కన్నీరే చేరగా !

పరుగులు తీస్తూ .. అలసిన ఓ నది నేను
ఇరు తీరాల్లో దేనికీ చేరువ కాను
నిదురను దాటీ నడిచిన ఓ కల నేను
ఇరు కన్నుల్లో దేనికి సొంతం కాను

నా ప్రేమే నేస్తం అయ్యిందా .. ఓ ఓ ఓ
నా సగమేదో ప్రశ్నగ మారిందా .. ఓ ఓ ఓ
నేడీ బంధానికి పేరుందా .. ఓ ఓ ఓ
ఉంటే విడదీసే వీలుందా .. ఓ ఓ ఓ

కరిగే లోగా ఈ క్షణం .. గడిపేయాలీ జీవితం
శిలగా మిగిలే నా హృదయం సాక్షిగా
కనులైపోయే సాగరం .. అలలై పొంగే జ్ఞాపకం
కలలే జారే కన్నీరే చేరగా !

అడిగినవన్నీ కాదని పంచిస్తూనే
మరునిమిషంలో అలిగే పసివాడివిలే
నీ పెదవులపై వాడని నవ్వులతోనే
నువు పెంచావా నీ కన్నీటిని చల్లి

సాగే మీ జంటని చూస్తుంటే .. ఓ ఓ ఓ
నా బాధంతటి అందంగా ఉందే .. ఓ ఓ ఓ
ఈ క్షణమే నూరేళ్ళవుతానంటే .. ఓ ఓ ఓ
మరుజన్మే క్షణమైనా చాలంతే .. ఓ ఓ ఓ

కరిగే లోగా ఈ క్షణం .. గడిపేయాలీ జీవితం
శిలగా మిగిలే నా హృదయం సాక్షిగా
కనులైపోయే సాగరం .. అలలై పొంగే జ్ఞాపకం
కలలే జారే కన్నీరే చేరగా !

గడిచే నిమిషం గాయమై
ప్రతి గాయం ఓ గమ్యమై
ఆ గమ్యం నీ గురుతుగా నిలిచేనా ప్రేమా !

*******************************

సాహిత్యం : చంద్రబోస్

గానం : దేవీశ్రీ ప్రసాద్

ఛ! వాడికి నా మీద ప్రేమే లేదు ..
He doesn’t love me you know !

No.. He loves you.. He loves you so much !

అవునా? ఎంత?

ఎంతంటే?

ఆఁ .. మొదటిసారి నువ్వు నన్ను చూసినప్పుడూ.. కలిగినట్టి కోపమంత
మొదటిసారి నేను మాట్లాడినప్పుడూ .. పెరిగినట్టి ద్వేషమంత
మొదటిసారి నీకు ముద్దు పెట్టినప్పుడూ .. జరిగినట్టి దోషమంత
చివరిసారి నీకు నిజం చెప్పినప్పుడూ .. తీరినట్టి భారమంత

ఓ .. ఇంకా ?

ఓ .. తెలతెల్లవారి పల్లెటూరిలోనా .. అల్లుకున్న వెలుగంతా
పిల్ల లేగదూడ నోటికంటుకున్న .. ఆవుపాల నురగంతా

ఓ .. చల్లబువ్వలోన నంజుకుంటు తిన్న .. ఆవకాయ కారమంతా
పెళ్ళి ఇడు కొచ్చి తుళ్ళి ఆడుతున్న .. ఆడపిల్ల కోరికంత

Baby .. He loves you ..loves u .. loves u so much !
Baby .. He loves you ..loves u .. loves u so much !!

హే .. అందమైన నీ కాలికింద తిరిగే .. నేలకున్న బరువంతా
నీలి నీలి నీ కళ్ళలోన మెరిసే .. నింగికున్న వయసంతా
చల్లనైన నీ శ్వాసలోన తొణికే .. గాలికున్న గతమంతా
చుర్రుమన్న నీ చూపులోన ఎగసే .. నిప్పులాంటి నిజమంత !

Baby .. He loves you ..loves u .. loves u so much !
Baby .. He loves you ..loves u .. loves u so much !!

హాయ్ .. పంటచేలలోని జీవమంతా .. ఘంటసాల పాట భావమంతా
పండగొచ్చినా.. పబ్బమొచ్చినా .. వంటశాల లోని వాసనంతా
కుంభకర్ణుడీ నిద్దరంతా .. ఆంజనేయునీ ఆయువంతా
కృష్ణమూర్తిలో లీలలంతా .. రామలాలి అంత !

Baby .. He loves you ..loves u .. loves u so much !
Baby .. He loves you ..loves u .. loves u so much !!

పచ్చి వేప పుల్ల చేదు అంతా .. చేదు
రచ్చబండపైన వాదనంతా
అర్ధమైనా కాకపోయినా .. భక్తి కొద్ది విన్న వేదమంతా

ఏటి నీటిలోన జాబిలంతా .. జాబిలీ
ఏట ఏట వచ్చె జాతరంతా .. జాతరా
ఏకపాత్రలో నాటకాలలో .. నాటుగోలలంత !

Baby .. He loves you ..loves u .. loves u so much !
Baby .. He loves you ..loves u .. loves u so much !!

అల్లరెక్కువైతే కన్నతల్లి వేసే మొట్టికాయ చనువంత
జల్లు పడ్డవేళ పొంగి పొంగి పూసే మట్టిపూల విలువంతా
హో .. బిక్కుబిక్కుమంటు పరీక్ష రాసే పిల్లగాడి బెదురంత
ఆ .. లక్షమందినైన సవాలు చేసే ఆటగాడి పొగరంత

Baby .. He loves you ..loves u .. loves u so much !
Baby Baby .. He loves you ..loves u .. loves u too much !!

ఎంత దగ్గరైన నీకు నాకు మధ్యనున్న అంతులేని దూరమంత
ఎంత చేరువైన నువ్వు నేను కలిసీ చేరలేని తీరమంత
ఎంత ఓర్చుకున్న నువ్వు నాకు చేసే జ్ఞాపకాల గాయమంత
ఎంత గాయమైన హాయిగానె మార్చే ఆ తీపి స్నేహమంత !

Baby .. He loves you ..loves u .. loves u so much !
Baby .. He loves you ..loves u .. I love u so much !!


October 27, 2009

మహాత్మ (2009)

Powered by eSnips.com


సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: బాలు
సంగీతం : విజయ్ ఆంథోనీ

రఘుపతి రాఘవ రాజారాం .. పతిత పావన సీతారాం !
ఈశ్వర అల్లా తేరో నాం .. సబుకో సన్మతి దే భగవాన్ !!

ఇందిరమ్మ ఇంటి పేరు కాదుర గాంధీ
ఊరికొక్క వీధి పేరు కాదుర గాంధీ (2)

కరెన్సీ నోటు మీదా .. ఇలా నడి రోడ్డు మీద
మనం చూస్తున్న బొమ్మ కాదుర గాంధీ
భరతమాత తలరాతను మార్చిన విధాతరా గాంధీ
తరతరాల యమ యాతన తీర్చిన వరదాతర గాంధీ

ఇందిరమ్మ ఇంటి పేరు కాదుర గాంధీ
ఊరికొక్క వీధి పేరు కాదుర గాంధీ

రామనామమే తలపంతా .. ప్రేమధామమే మనసంతా
ఆశ్రమ దీక్షా స్వతంత్ర్య కాంక్షా .. ఆకృతి దాల్చిన అవధూతా
అపురూపం ఆ చరితా !

కర్మయోగమే జన్మంతా .. ధర్మక్షేత్రమే బ్రతుకంతా
సంభవామి అని ప్రకటించిన అలనాటి కృష్ణ భగవద్గీతా
ఈ బోసినోటి తాతా !!

మనలాగే ఓ తల్లి కన్న మామూలు మనిషి కదరా గాంధీ
మహాత్ముడంటూ మన్నన పొందే స్థాయికి పెంచద ఆయన స్పూర్తీ
సత్యాహింసల మార్గజ్యోతీ !
నవశకానికే నాందీ !!

రఘుపతి రాఘవ రాజారాం .. పతీత పావన సీతారాం !
ఈశ్వర అల్లా తేరో నాం .. సబుకో సన్మతి దే భగవాన్ !! (2)

గుప్పెడు ఉప్పును పోగేసీ .. నిప్పుల ఉప్పెనగా చేసీ
దండి యాత్రనే దండయాత్రగా ముందుకు నడిపిన అధినేతా
సిసలైన జగజ్జేతా !

చరఖాయంత్రం చూపించీ .. స్వదేశి సూత్రం నేర్పించీ
నూలుపోగుతో మదపుటేనుగుల బంధించాడుర జాతిపితా
సంకల్పబలం చేతా !!

సూర్యుడస్తమించని రాజ్యానికి .. పడమర దారిని చూపిన క్రాంతీ
తూరుపు తెల్లారని నడిరార్తికి స్వేచ్చాభానుడి ప్రభాత కాంతీ
పదవులు కోరని పావన మూర్తీ !
హృదయాలేలిన చక్రవర్తీ !!

ఇలాంటి నరుడొక ఇలా తలంపై నడయాడిన నాటి సంగతీ
నమ్మరానిదని నమ్మకముందే ముందు తరాలకు చెప్పండీ

" సర్వజన హితం నా మతం
అంటరానితనాన్ని, అంతఃకలహాలని అంతం చేసేందుకే నా ఆయువంతా అంకితం
హే .. రామ్ ! "

*************************************

గానం: కార్తీక్, సంగీత
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
సంగితం : విజయ్ ఆంథోనీ

ఏం జరుగుతోంది ఏం జరుగుతోంది నా మనసుకివాళా !
ఏం వెతుకుతోంది ఏం వెతుకుతోంది నా వయసు ఇవేళా !!

హే నీ ఎదట నిలిచే వరకూ .. ఆపదట తరిమే పరుగూ
ఏ పనట తమతో తనకూ .. తెలుసా హో!
నీ వెనక తిరిగే కనులూ .. చూడవట వేరే కలలూ
ఏ మాయ చేసావసలూ .. సొగసా !!

ఏం జరుగుతోంది ఏం జరుగుతోంది నా మనసుకివాళా !
ఏం వెతుకుతోంది ఏం వెతుకుతోంది నా వయసు ఇవేళా !!

పరాకులో పడిపోతుంటే .. కన్నె వయసు కంగారూ
అరే అరే అంటూ వచ్చీ తోడు నిలబడూ
పొత్తిళ్ళల్లో పసిపాపల్లే .. పాతికేళ్ళ మగ ఈడూ
ఎక్కెకెక్కి ఏం కావాలందో అడుగు అమ్మడూ

ఆకాసమే ఆపలేనీ చినుకు మాదిరీ .. నీకోసమే దూకుతోందీ చిలిపి లాహిరీ
ఆవేశమే ఓపలేని వేడీ ఊపిరీ .. నీతో సావసమే కోరుతోంది ఆదుకోమరీ

ఏం జరుగుతోంది ఏం జరుగుతోంది నా మనసుకివాళా !
ఏం వెతుకుతోంది ఏం వెతుకుతోంది నా వయసు ఇవేళా !!

ఉండుండిలా ఉబికొస్తుందేం కమ్మనైన కన్నీరు
తీయనైన గుబులిది అంటే నమ్మేదెవ్వరూ
మధురమైన కబురందిందే కలత పడకు బంగారూ
పెదివితోటి చెక్కిలి నిమిరే చెలిమి హాజరూ

గంగలాగ పొంగి రానా ప్రేమ సంద్రమా
నీలో కరిగి అంతమవనా ప్రాణ బంధమా
అంతులేని దాహమవనా ప్రియ ప్రవాహమా
నీతో కలిసి పూర్తి అవనా మొదటి స్నేహమా

ఏం జరుగుతోంది ఏం జరుగుతోంది నా మనసుకివాళా !
ఏం వెతుకుతోంది ఏం వెతుకుతోంది నా వయసు ఇవేళా !!

హే నీ ఎదట నిలిచే వరకూ .. ఆపదట తరిమే పరుగూ
ఏ మాయ చేసావసలూ .. సొగసా
ఏం జరుగుతోంది ఏం జరుగుతోంది నా మనసుకివాళా !
ఏం వెతుకుతోంది ఏం వెతుకుతోంది నా వయసు ఇవేళా !!

ఏక్ నిరంజన్ (2009)


Powered by eSnips.comసంగీతం: మణిశర్మ
గానం: రంజిత్

సాహిత్యం : రామజోగయ్య శాస్త్రి

అమ్మా లేదు నాన్నా లేడు .. అక్కా చెల్లి తంబీ లేరు.. ఏక్ నిరంజన్ !
పిల్లా లేదు పెళ్ళీ లేదు .. పిల్లనిచ్చి పెళ్ళి చేసే మావా లేడు .. ఏక్ నిరంజన్ !!

ఊరే లేదు .. నాకూ పేరే లేదు .. నీడ అలేదు .. నాకే తోడూ లేదు
నేనెవరికి గుర్తే రాను .. ఎక్కిళ్ళే రావసలే
నాకంటూ ఎవరూ లేరే .. కన్నీళ్ళే లేవులే
పదిమందిలో ఏకాకినీ నాలోకమే వేరే
ఇరగేసినా తిరగేసినా నేనెప్పుడూ ఇహ ఒంటరివాణ్ణే !

అమ్మా లేదు నాన్నా లేడు .. అక్కా చెల్లి తంబీ లేరు.. ఏక్ నిరంజన్ !
పిల్లా లేదు పెళ్ళీ లేదు .. పిల్లనిచ్చి పెళ్ళి చేసే మావా లేడు .. ఏక్ నిరంజన్ !!

కేరాఫ్ ప్లాట్ఫాం .. సన్నాఫ్ బాడ్ టైం .. ఆవారా డాట్ కాం
హే దమ్మర దం .. టన్స్ ఆఫ్ ఫ్రీడం .. మనకదేగా ప్రాబ్లం
అరె డేటాఫ్ బర్తే తెలియదే .. నే గాలికి పెరిగాలే
హే జాలీ జోలా ఎరగనే .. నా గోలేదో నాదే

తిన్నావా దమ్మేసావా అని అడిగేదెవ్వడులే
ఉన్నావా పోయావా అని చూసే దిక్కే లేడే

పదిమందిలో ఏకాకినీ నాలోకమే వేరే
ఇరగేసినా తిరగేసినా నేనెప్పుడూ ఇహ ఒంటరివాణ్ణే !

అమ్మా లేదు నాన్నా లేడు .. అక్కా చెల్లి తంబీ లేరు.. ఏక్ నిరంజన్ !
తట్టా లేదు బుట్టా లేదు .. బుట్ట కింద గుడ్డు పెట్టే పెట్టా లేదు .. ఏక్ నిరంజన్ !!

దిల్లిష్ బాడీ ఫుల్లాఫ్ ఫీలింగ్ నో వన్ ఈజ్ కేరింగ్
దట్స్ ఓకే యార్ చల్తా హై నేనే నా డార్లింగ్
ఏ కాకా చాయే అమ్మలా నను లేరా అంటుందీ
ఓ గుక్కెడు రమ్మే కమ్మగా నను పడుకోబెడుతుందీ

రోజంతా నాతో నేనే కల్లోనూ నేనేలే
తెల్లారితే మళ్ళీ నేనే తేడానే లేదేలే

పదిమందిలో ఏకాకినీ నాలోకమే వేరే
ఇరగేసినా తిరగేసినా నేనెప్పుడూ ఇహ ఒంటరివాణ్ణే !

అమ్మా లేదు నాన్నా లేడు .. అక్కా చెల్లి తంబీ లేరు.. ఏక్ నిరంజన్ !
కిస్సూ లేదు మిస్సూ లేదు .. కస్సు బుస్సు లాడే లస్కూ లేదు .. ఏక్ నిరంజన్ !!

******************************************************


గానం: మాళవిక

సాహిత్యం : భాస్కరభట్ల
సంగీతం : మణిశర్మ

ఎవరూ లేరని అనకు .. తోడుంటా నీ కడవరకు
చీకటిలోనా వెలుగౌతా నీకొరకూ
ఎపుడూ ఒంటరి అనకూ .. నీతోనే చావూ బ్రతుకూ
కంటికి రెప్పై ఉంటాలే తుది వరకూ

ప్రేమతోటి చెంప నిమరనా ..గుండే చాటు బాధ చెరపనా
నీ ఊపిరే అవ్వనా !
గడిచిన కాలమేదో గాయపరిచినా .. జ్ఞాపకాల చేదు మిగిలినా
మైమరపించే హాయవ్వనా !

ఒట్టేసి నేను చెబుతున్నా .. వదిలుండలేను క్షణమైనా
నీ సంతోషానికి హామీ ఇస్తున్నా !!

ఎవరూ లేరని అనకు .. తోడుంటా నీ కడవరకు
చీకటిలోనా వెలుగౌతా నీకొరకూ..

నా మనసే నీకివ్వనా .. నీలోనే సగమవ్వనా
అరచేతులు కలిపే చెలిమే నేనవనా
ముద్దుల్లో ముంచేయనా .. కౌగిలిలో దాచెయ్యనా
నా కన్నా ఇష్ఠం నువ్వే అంటున్నా

దరికొస్తే తల తుడిచే చీరంచుగ నేనే మారనా
అలిసొస్తే ఎపుడైనా నా ఒడినే ఊయల చేస్తానంటున్నా !

ఎవరూ లేరని అనకు .. తోడుంటా నీ కడవరకు
చీకటిలోనా వెలుగౌతా నీకొరకూ

నిను పిలిచే పిలుపవ్వనా .. నిను వెతికే చూపవ్వనా
నీ కన్నుల వాకిట మెరిసే మెరుపవనా
నిను తలచే తలపవ్వనా .. నీ కధలో మలుపవ్వనా
ఏడడుగుల బంధం నీతో అనుకోనా

మనసంతా దిగులైతే .. నిను ఎత్తుకు సముదాయించనా
నీ కోసం తపనపడే .. నీ అమ్మా నాన్నా అన్నీ నేనవనా !

ఎవరూ లేరని అనకు .. తోడుంటా నీ కడవరకు
చీకటిలోనా వెలుగౌతా నీకొరకూ

**********************************
గానం: హేమచంద్ర, గీతా మాధురి

సాహిత్యం : రామజోగయ్య శాస్త్రి
సంగీతం : మణిశర్మ

గుండెల్లో .. గుండెల్లో

గుండెల్లో గిటారు మోగించావే
నాకేవేవో సిల్లీ ధాట్స్ నేర్పించావే

చూపుల్తో పటాసు పేల్చేసావే
నీ మాటల్తో ఫుల్ టాసు వేసేసావే

చెలియా నీపై నే ఫిక్సయ్యేలా చేసావే
??? నా మైండంతా లాగేసావే
లెఫ్ట్ రైట్ టాప్ టు బాటం నచ్చేసావే
ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ టచ్ చేసావే

గుండెల్లో ..
గుండెల్లో గిటారు మోగించావే
నాకేవేవో సిల్లీ ధాట్స్ నేర్పించావే

చూపుల్తో పటాసు పేల్చేసావే
నీ మాటల్తో ఫుల్ టాసు వేసేసావే

సున్నాలా ఉన్నా నా పక్కన ఒకటయ్యావే
ఎర వేసి వల్లోకి నను లాగేసిందీ నువ్వే
ఖాళీ దిల్లోనా దేవతలా దిగిపోయావే
తెరతీసే సరదాకీ పిలుపందించిందీ నువ్వే

అనుకోకున్నా నకన్నీ నువ్వైపోయావే
ఎటువైపున్నా నీ వైపే నను నడిపించావే

నరనరాల ఏక్ తార వినిపించావే
నా స్వరాన ప్రేమ పాట పలికించావే

గుండెల్లో ..

గుండెల్లో ..
నా కేవేవో ..
చూపుల్తో ..
నీ మాటల్తో ..

యమ్మా ఏం ఫిగరో తెగ హాటనిపించేసావే
నువు కూడా పిలగాడా నన్నెంతో కదిలించావే
జియా జిజారే చెయి వాటం చూపించావే
నువు కూడా నన్నేరా ఇట్టాగే దోచేసావే

కనుపాపల్లో హరివిల్లై నువు కనిపించావే
ఎదలోయల్లో చిరుజల్లై నను తడిపేసావే
అందమైన మత్తుమందు నువ్వే నువ్వే
అందుకున్న ప్రేమ విందు నువ్వయ్యావే

గుండెల్లో ..
గుండెల్లో గిటారు మోగించావే
నాకేవేవో సిల్లీ ధాట్స్ నేర్పించావే

చూపుల్తో పటాసు పేల్చేసావే
నీ మాటల్తో ఫుల్ టాసు వేసేసావే

గుండెల్లో .. గుండెల్లో

************************


గానం: కార్తీక్

సాహిత్యం : రామజోగయ్య శాస్త్రి
సంగీతం : మణిశర్మ

సమీరా.. సమీరా ..
సమీరా.. సమీరా ..

ఒక్కసారి ఐ లవ్ యూ అనవే సచ్చిపోతా
ఈ లైఫ్ తో నాకేం పని లేదని రెచ్చిపోతా
నువ్వొక్కసారి 143 అనవే రాలిపోతా
నీ లవ్వు కన్న లక్కేదీ లేదని రేగిపోతా

యహ సైట్లు ఏ కోట్లు వద్దు నా కోహినూరు నువ్వంటా
ఏ పాట్లు రాని అగచాట్లు రాని నీ ప్రేమతో బ్రతికేస్తా

నిను దేవతల్లే పూజిస్తా
ఓ దెయ్యమల్లే సాధిస్తా
నువ్వు లొంగనంటే ఏం చేస్తా
నే బ్రహ్మచారిగా పుచ్చిపోతా
సమీరా.. సమీరా ..
సమీరా.. సమీరా ..

నీ ఇంటిముందు టెంటు వేసుకుంటా .. మైకు పెట్టి రచ్చ రచ్చ చేస్తా
అప్పుడైనా తిట్టుకుంటు చెప్పవే ఐ లవ్ యూ !
వీధి వీధి పాదయాత్ర చేస్తా .. సంతకాలు లక్ష సేకరిస్తా
అందుకైనా మెచ్చుకుంటు అనవే 1..4..3

అసలెందుకంట నేనంటే మంట తెగ చిటపటమంటావే
కొవ్వున్న చోట లవ్వుంటదంట అది నిజమని అనుకోవే
బతి మాలీ గతి మాలీ అడిగా నిన్నే

సమీరా.. సమీరా ..
సమీరా.. సమీరా ..

దండమెట్టి నిన్ను కాక పడతా .. దండలేసి కోకనట్సు కొడతా
వెయ్యి పేర్లు దండకాలు చదువుతూ ప్రేమిస్తా !
తిండి మాని బక్కచిక్కిపోతా .. మందు దమ్ము అన్ని మానుకుంటా
ఏడుకొండలెక్కి గుండుకొడతా ఏటేటా

నీకోసమింత నే చేస్తున్నదంత నువు చూసీ చూడవుగా
ఏ మాయసంత అని తిప్పుకుంటూ పోతే నే వదలనుగా
వెనకొస్తా.. విసిగిస్తా .. నువు మారేదాకా

October 14, 2009

రెచ్చిపో


Powered by eSnips.comసంగీతం : మణిశర్మ
సాహిత్యం : భాస్కరభట్ల
గానం : రంజీత్ ,శ్వేతా

తొలి తొలిగా మనసు వెనుక కధ మొదలయినది
తొందరగా బయట పడకా దాచేస్తున్నది
ఎదో ఎదో ఎదోలా ఉంటోంది నీ వల్లేనా
ఈ మైకం కమ్మింది నాకే తెలియక నాలో తికమక
అంతేలే అంతేలే ఈ ప్రేమ ఈ ప్రేమ
అంతేలే అంతేలే ఈ ప్రేమ ఈ ప్రేమ
అంతేలే అంతేలే ఈ ప్రేమ ఈ ప్రేమ
అంతేలే అంతేలే ఈ ప్రేమ ఈ ప్రేమ

తొలి తొలిగా మనసు వెనుక కధ మొదలయినది
తొందరగా బయట పడకా దాచేస్తున్నది

నా బుజ్జి గుండెలో తుఫానౌతున్నది
అదో రకం పిచ్చెక్కుతున్నది
ఒళ్ళంతా మత్తుగా గమత్తుగున్నది
అమాంతము మారింది పద్దతి
నిన్నే పడగొడతది
మతే చెడగొడతది
మనసే చిలకై ఎగిరిపోతోంది ఏంటిది
ఎగిరి ఎగిరి తిరిగి రమ్మన్నా రాదది

అంతేలే అంతేలే ఈ ప్రేమ ఈ ప్రేమ
అంతేలే అంతేలే ఈ ప్రేమ ఈ ప్రేమ

తొలి తొలిగా మనసు వెనుక కధ మొదలయినది
తొందరగా బయట పడకా దాచేస్తున్నది

నా చీర కట్టుకి సిగ్గెక్కువయినది
నీ చూపులో ఏం మాయ ఉన్నది
పెదాలు ఇప్పుడే తడారుతున్నవి
ఇన్నాళ్ళుగా ఏ రోజూ లేనిది
అలాగే ఉంటాది
అయస్కాంతం లాంటిది
నదిలో పడవై తరలి పోతోంది నా మది
సుడిలో దిగకే పైకి రానివ్వదే అది

అంతేలే అంతేలే ఈ ప్రేమ ఈ ప్రేమ
అంతేలే అంతేలే ఈ ప్రేమ ఈ ప్రేమ

తొలి తొలిగా మనసు వెనుక కధ మొదలయినది
తొందరగా బయట పడకా దాచేస్తున్నది


*******************************************************


సంగీతం : మణిశర్మ
సాహిత్యం : భాస్కరభట్ల
గానం : హేమచందర్ ,శ్వేతాGive me a chance baby
Give me a chance baby

గాలైనా వద్దులే నీరైనా వద్దులే
నీ ప్రేమే లేనిదే ఈ ప్రాణం వద్దులే

నీ సంగతి తెలుసులే ఎదవ్వేషాలొద్దులే
నువ్వెంత పొగిడినా పడిపోనులే

Give me one chance oh baby
Give me one chance oh baby

చెప్పేదినవే oh baby ooh ooh ya

గాలైనా వద్దులే నీరైనా వద్దులే
నీ ప్రేమే లేనిదే ఈ ప్రాణం వద్దులే

నిన్ను చూడగా పొద్దుతిరుగుడు పువ్వులా
నెమ్మదిగా మరి నా మది నీకై తిరిగిలే
ఇంత మొండిగా వీణ్ణేట్టా పుట్టించావురా
వదిలెయ్ మన్నా వదలడు ఓరి దేవుడా
నా కన్నా ముదురు కదా
ఆ విషయం ఇపుడే తెలిసిందా
వాదించే ఓపిక నాకింక లేదులే
నీ ప్రేమ బుట్టలో పడిపోనులే
Give me one chance oh baby
Give me one chance oh baby

చెప్పేదినవే oh baby ooh ooh ooh ya

No way no way no way no way
don't waste your time ooh oooh ooh ya

జాలే కలగదా రాజీ మాత్రం కుదరదా
మనిషివి కాదా ఏపుగ పెరిగిన చెట్టువా
సోది ఆపవా చూయింగమ్ లా వదలవా
కాన్వెంట్ లోన మాటలు నేర్చిన కోతివా
ఊ అంటే అలుసు కదా
ఏమైనా నువ్వు మారవా నువ్వింక
నాఇష్టం నాదిలే నీ సలహాలొద్దులే
నువు తీసే గోతిలో పడిపోనులే
Give me one chance oh baby
Give me one chance oh baby

చెప్పేదినవే oh baby ooh ooh ooh ya


September 23, 2009

గణేష్Powered by eSnips.com
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
సంగితం : మికీ జే మయర్
గానం : జావేద్ అలీఇవ్వాళ నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది
లైఫంతా నాతో ఇలాగే ఉంటావా?

తనేమందో అందో లేదో తెలీలేదే నిజంగా
మదేం విందో విందో లేదో కలేం కాదే ఇదంతా
ఇంతలోనే అంత మైకం పనికిరాదే ప్రాణమా
పరవశంలో మునిగిపోతే పైకి రాగలమా

తనేమందో అందో లేదో తెలీలేదే నిజంగా
మదేం విందో విందో లేదో కలేం కాదే ఇదంతా

కుడివైపున ఇంకో హృదయం ఉన్నా సరిపోదో ఏమో
ఈ వెలుగును దాచాలంటే
పడమరలో నైనా ఉదయం ఈ రోజే చూసానేమో
మనసంతా ప్రేమైపోతే
ఎగిరొచ్హిన ఏదో లోకం నా చుట్టు వెలిసిందేమో
మైమరపున నే నిలుచుంటే

ఇంతలోనే అంత మైకం పనికిరాదే ప్రాణమా
పరవశంలో మునిగిపోతే పైకి రాగలమా

తనేమందో అందో లేదో తెలీలేదే నిజంగా
మదేం విందో విందో లేదో కలేం కాదే ఇదంతా

ఇదే క్షణం శిలై నిలవనీ
సదా మనం ఇలా మిగలనీ
జన్మంటే ఇదంటూ తెలీదే ఇన్నాళ్ళు
నీ జంటై ఇవ్వాళే జీవించా నూరేళ్ళు

తనేమందో......మదేం విందో

తనేమందో అందో లేదో తెలీలేదే నిజంగా
మదేం విందో విందో లేదో కలేం కాదే ఇదంతా
ఇంతలోనే అంత మైకం పనికిరాదే ప్రాణమా
పరవశంలో మునిగిపోతే పైకి రాగలమా

*******************************************


సాహిత్యం : రామజోగయ్య శాస్త్రి
సంగితం : మికీ జే మయర్
గానం : కృష్ణ చైతన్య , స్వేతా పండిట్


లల్లలై లైలా మజ్నూ మనమేనంటూ ఫీలైపోతా
లల్లలై L o v e మీనింగ్ ఏంటొ కనిపెడదాం
లల్లలై నువ్వు నేను ఇద్దరమంటే కాదని అందాం
లల్లలై నువ్వే నేనై నేనే నువ్వై కనపడదాం
మనం ఒకటైతే సరిపోదే మన నీడలనేం చేద్దాం
వాటిని పక్కన నిలిపి ఒకటిగ కలిపి ప్రేమని పేరెడదాం

లల్లలై లైలా మజ్నూ మనమేనంటూ ఫీలైపోతా
లల్లలై L o v e మీనింగ్ ఏంటొ కనిపెడదాం
లల్లలై నువ్వు నేను ఇద్దరమంటే కాదని అందాం
లల్లలై నువ్వే నేనై నేనే నువ్వై కనపడదాం

నీ ఒంటి మీద చోటు చూసుకుంటా
చిన్న పుట్టుమచ్చలాగ అంటుకుంటా
రోజుకొక్క మాటు నువ్వు నన్ను తానాల వేళలోన ముట్టుకుంటే చాలునంట

పచ్చబొట్టులాగ నేను మారిపోతా
వెచ్చనైన ఛాతి పైన వాలిపోతా
లాలి పాడు గుండే లాయి లాయి లల్లాయి హాయిలొన చందనాలు చల్లుకుంటా

నీ నడువంపున మెలికై ఉంటా
నీ జడ పాయ నలుపైపోతా
నీ లోలాకు తళుకై ఉంటా
నీ చేతికున్న గాజునై గలగలమంటా

కొంటె దిగులంతా పలికిందా నీ వయసున గిలిగింతా
తీగలాగిందే నువ్వని తొణికిందేమో పెంచిన ప్రేమంతా

లల్లలై లైలా మజ్నూ మనమేనంటూ ఫీలైపోతా
లల్లలై L o v e మీనింగ్ ఏంటొ కనిపెడదాం
లల్లలై నువ్వు నేను ఇద్దరమంటే కాదని అందాం
లల్లలై నువ్వే నేనై నేనే నువ్వై కనపడదాం

నువ్వు పిల్లిమొగ్గ వెయ్యమంటే రడీ
ఎత్తు కొండలెక్కి దూకమంటె రడీ
కన్నె కంటి సైగ చెప్పినట్టు తూచాలు తప్పకుండా చేసుకుంటా ప్రేమ సందడీ

నువ్వు గాలి ముద్దు పెట్టుకుంటే రడీ
తేనెవిందులోకి దించుకుంటే రడీ
నిన్ను రాసుకుంటూ పూసుకుంటూ రాగాలు తీసుకుంటూ పాడుకుంటా ప్రేమ మెలోడీ

నువ్వేదంటే అవునని అంటా నీ పెదవంచు నవ్వై ఉంటా
నీ అరచేత పువ్వై ఉంటా నా తూరుపెక్కడున్నదంటే నిన్ను చూపిస్తా
కట్టు తెర తీస్తా ఎదురొస్తా నువ్వు కోరిన అలుసిస్తా
అందుకే రేయీ పగలు రెప్పలు కాస్తూ నీ కోసం చూస్తా

లల్లలై లైలా మజ్నూ మనమేనంటూ ఫీలైపోతా
లల్లలై L o v e మీనింగ్ ఏంటొ కనిపెడదాం
లల్లలై నువ్వు నేను ఇద్దరమంటే కాదని అందాం
లల్లలై నువ్వే నేనై నేనే నువ్వై కనపడదాం

August 30, 2009

బాణం
Powered by eSnips.com

సంగీతం : మణి శర్మ
గానం : హేమచంద్ర , సైంధవి


నాలో నేనేనా ఏదో అన్నానా నాతో నేలేని మైమరపునా
ఏమో అన్నానేమో నువ్వు విన్నావేమో
విన్న మాటేదో నిన్నడగనా
అలా సాగిపోతున్న నాలోన
ఇదేంటిలా కొత్త ఆలోచన
మనసే నాది మాటే నీది
ఇదేం మాయో

నాలో నేనేనా ఏదో అన్నానా నాతో నేలేని మైమరపునా
ఏమో అన్నానేమో నువ్వు విన్నావేమో
చిన్న మాటేదో నిన్నడగనా

అవును కాదు తడబాటునీ అంతో ఇంతో గడిదాటనీ
విడి విడి పోనీ పరదాని పలుకై రానీ ప్రాణాన్నీ
ఎదంతా పదాల్లోన్న పలికేనా నా మౌనమే ప్రేమ ఆలాపన
మనసే నాది మాటే నీది
ఇదేం మాయో

నాలో నేనేనా ఏదో అన్నానా నాతో నేలేని మైమరపునా
ఏమో అన్నానేమో నువ్వు విన్నావేమో
చిన్న మాటేదో నిన్నడగనా

దైవం వరమై దొరికిందనీ నాలో సగమై కలిసిందనీ
మెలకువ కానీ హృదయాన్ని చిగురై పోనీ శిశిరాన్ని
నీతో చెలిమి చెస్తున్న నిమిషాలు నూరేళ్ళుగా ఎదిగిపోయాయి ఇలా
మనమే సాక్షం మాటే మంత్రం
ప్రేమే బంధం

నాలో నేనేనా ఏదో అన్నానా నాతో నేలేని మైమరపునా
ఏమో అన్నానేమో నువ్వు విన్నావేమో
చిన్న మాటేదో నిన్నడగనా*****************************


సంగితం : మణిశర్మ
గానం : శంకర్ మహదేవన్కదిలే పాదమిది నదిలా సాగమనదా
పయనం ఆపకని పరుగే తీయమనదా
ఆ కలల వెనకే అడుగు కదిపే ఆరాటం
ఏ క్షణము నిజమై కుదుట పడునో ఆవేశం
ప్రతి రోజు నీలో చిగురేసే ఆశే జతగా
నడిచేనా శ్వాసై నిను గమ్యం చేర్చే దిశగా

కదిలే పాదమిది నదిలా సాగమనదా
పయనం ఆపకని పరుగే తియమనదా

చెరగదే జ్ఞాపకమేదైనా పసితనం దాటిన ప్రాయాన
సమరమే స్వాగతమిచ్చేనా
కలగనే ఆశయమేదైనా బతుకులో ఆశలు రేపేనా
ఇపుడిలా నీ దరి చేరేనా
ఎదను తాకే గాయలు తాగే నేస్తాలు నీలో
ఎదురు చూసే కాలాలు పూసే చైత్రాలు నీ దారిలో

కదిలే పాదమిది నదిలా సాగమనదా
పయనం ఆపకని పరుగే తీయమనదా

వెలుగయే వేకులలెన్నైనా వెతికితే లేవా నీలోనా
జగతికే దారిని చూపేనా
గగనమే నీ తొలి మజిలీనా గమనమే ఓ క్షణమాగేనా
విజయమే నీడగ సాగేనా
అలలు రేపే సంద్రాలు దూకే సైన్యాలు నీలో
చెలిమి కోరే లొకాలు చేసే స్నేహాలు ఈ వేళలో

కదిలే పాదమిది నదిలా సాగమనదా
పయనం ఆపకని పరుగే తీయమనదా


*******************************గానం : శ్రేయా ఘోషాల్తననాన నానాన తననాన నానాన

మోగింది జేగంట మంచే జరిగేనంట
మనసంటోంది ఈ మాట
కొలిచే దైవాలంతా దీవించారనుకుంటా
నను పిలిచినది పూబాట...తనతోపాటే వెళిపోతా
ఆకాశం నీడంతా నాదేనంటోంది
అలలు ఎగసే ఆశ
ఏ చింతా కాసింత లేనే లేదంది
కలత మరిచే శ్వాస

మోగింది జేగంట మంచే జరిగేనంట
మనసంటోంది ఈ మాట
మనసంటోంది ఈ మాట

పద పదమని నది నడకనీ ఇటు నడిపినదెవరైనా
తన పరుగులో తెలి నురగలో నను నేనే చూస్తున్నా
ప్రతి పిలుపునీ కధ మలుపనీ మలి అడుగలు వేస్తున్నా
అలుపెరుగనీ పసి మనసునై సమయంతో వెళుతున్నా
నలుసంత కూడా నలుపేది లేని
వెలుగుంది నేడు నా చూపునా
ఏ దూరమో ఏ తీరమో ప్రశ్నించనీ పయనంలోన
ఈ దారితో సహవాసమై కొనసాగనా ఏదేమైనా


మోగింది జేగంట మంచే జరిగేనంట
మనసంటోంది ఈ మాట
మనసంటోంది ఈ మాట

ఒక చలువన ఒక వెలుగుగా జత కలసినదో సాయం
మనసెరిగిన మధుమాసమై నను చేర్చిందే గమ్యం
కల నిలువని కనుపాపలో కళలొలికినదో ఉదయం
అది మొదలున నను ముసురిన ఏకాంతం మటుమాయం
నా చుట్టూ అందంగా మారిందీ లోకం
ఊహల్లో నైనా లేదీ నిజం
చిరునవ్వుతో ఈ పరిచయం వరమయ్యిలా నను చేరేనా
బదులడగని ఈ పరిమళం నా జన్మనే మురుపించేనా


మోగింది జేగంట మంచే జరిగేనంట
మనసంటోంది ఈ మాట
మనసంటోంది ఈ మాట


August 28, 2009

మగధీర

Powered by eSnips.comసంగీతం : కీరవాణి
సాహిత్యం : చంద్రబోస్
గానం : కీరవాణి, నిఖితా నిగమ్ఆ ఆ అ ఆ అ ఆ .......................

ధీర ధీర ధీర మనసాగలేదురా
చేర రారా శూర సొగసందుకో దొరా
అసమాన సాహసాలు చూడ రాదు నిద్దుర
నియమాలు వీడి రాణివాసమేలుకోర ఏకవీర ధీర

ధీర ధీర ధీర మనసాగలేదురా
చేర రారా శూర సొగసందుకో దొరా

ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ .........................

సమరములో దూకగా చాకచక్యం నీదేరా.... సరసములో కొద్దిగా చూపరా
అనుమతితో చేస్తున్నా అంగరక్షణ నాదేగా....అధిపతినై అది కాస్తా దొచేదా
పోరుకైన ప్రేమకైనను దారి ఒకటేరా.... చెలి సేవకైన దాడికైన చేవ ఉందిగా
ఇక ప్రాయమైన ప్రాణమైన అందుకోర ఇంద్ర పుత్ర
ధీర ధీర ధీర మనసాగలేదురా
చేర రారా శూర సొగసందుకో దొరా

శశిముఖితో సింహమే జంట కడితే మనమేగా.... కుసుమముతో ఖడ్గమే ఆడగా
మగసిరితో అందమే అంటు కడితే అంతేగా... అణువణువు స్వర్గమే ఐపొదా
శాసనాలు ఆపజాలని తాపముందిగా .....చెరసాలలోన ఖైదుకాని కాంక్ష ఉందిగా
శత జన్మలైన ఆగిపొని అంతులేని యాత్ర చేసి
నింగిలోని తార నను చేరుకుందిరా........గుండెలొ నగారా ఇక మోగుతోందిరా
నవ సొయగాలు చూడ చూడ రాదు నిద్దుర
ప్రియ పూజలేవొ చేసుకొనా చేతులార సేద తీర

ధీర ధీర ధీర
ధీర ధీర ధీర


*************************************సంగీతం : కీరవాణి
సాహిత్యం : చంద్రబోస్
గానం : అనుజ్ గురువారా ,రీటా


పంచదార బొమ్మ బొమ్మ పట్టుకొవద్దనకమ్మా
మంచు పూల కొమ్మ కొమ్మ ముట్టుకొవద్దనకమ్మా
చేతినే తాకొద్దంటే చెంతకే రావద్దంటే ఏమవుతానమ్మా
నిన్ను పొందేటందుకే పుట్టానే ఏ గుమ్మా నువ్వు అందక పొతే వృధా ఈ జన్మా
నిన్ను పొందేటందుకే పుట్టానే ఏ గుమ్మా నువ్వు అందక పొతే వృధా ఈ జన్మా

పువ్వు పైన చెయ్యేస్తే కసిరి నన్ను తిట్టిందే పసిడి పువ్వు నువ్వని పంపిందే
నువ్వు రాకు నా వెంటా యే పువ్వు చుట్టు ముల్లంటా అంటుకుంటే మంటే వళ్ళంతా
తీగ పైన చెయేస్తే తిట్టి నన్ను నెట్టిందే మెరుపు తీగ నువ్వని పంపిందే
మెరుపు వెంట ఉరుమంట ఉరుము వెంట వరదంట నే వరదలాగ మారితే ముప్పంటా
వరదైనా వరమని బరిస్తానమ్మా మునకైనా సుఖమని ముడేస్తానమ్మా
నిన్ను పొందేటందుకు పుట్టానే ఏ గమ్మా నువ్వు అందక పొతే వృధా ఈ జన్మా

గాలి నిన్ను తాకింది నేల నిన్ను తాకింది నేను నిన్ను తాకితే తప్పా
గాలి ఉపిరి అయ్యింది నేల నన్ను నడిపింది ఏమిటంట నీలొని గొప్పా
వెలుగు నిన్ను తాకింది చినుకు కుడా తాకింది పక్షపాతం ఎందుకు నా పై్నా
వెలుగు దారి చుపింది చినుకు లాల పోసింది వాటితోటి పోలిక నీకేల
అవి బతికున్నప్పుడే తోడుంటాయమ్మా నీ చితిలొ తోడై నేనొస్తానమ్మా
నిన్ను పొందేటందుకు పుట్టానే ఏ గమ్మా నువ్వు అందక పొతే వృధా ఈ జన్మా***********************************

సంగీతం : కీరవాణి
సాహిత్యం : కీరవాణి
గానం : దీపు , గీతా మాధురి


బబ్బ బబ్బ బాగుంది బబబబ్బ బాగుంది
బబ్బబబ్బబ బాగుంది
స్...బాగుంది
నా కోసం నువు జుట్టు పీక్కుంటే స్.. బాగుంది
నేనంటే పడి చచ్చిపోతుంటే స్... బాగుంది
నా కోసం నువ్వు గోడ దూకెయ్యడం బాగుంది
నే కనపడక గోళ్ళు కొరికేయడం బాగుంది

పిచి పిచి పిచి పిచి పిచ్చిగా నచి నచి నచ్చావోయ్
పిచి పిచి పిచ్చిగ్గా నచ్చావోయ్
పిచి పిచ్హి పిచ్చిగా నచి నచి నచ్చావోయ్
పిచి పిచి పిచి పిచి పిచ్చిగ్గా నచ్చావోయ్
నా కోసం నువు జుట్టు పీక్కుంటే స్.. బాగుంది
నేనంటే పడి చచ్చిపోతుంటే స్... బాగుంది

కేవీఆర్ పార్క్ లో జాగింగుకు వెళ్ళావంటూ
విశ్వసనీయ వర్గాల ఇంఫర్మేషన్
స్విస్ వీధుల మంచులో మాట్లాడుతు ఫ్రెంచిలో
బర్గర్ తింటున్నావంటు ఇంటిమేషన్
పాల కడలి అట్టడుగుల్లో
పూల పరుపు మెత్తటి పిల్లో పైన పడుకొనుండుంటావని కాల్కలేషన్
ఘన గోపుర భవంతిలో జనజీవన శ్రవంతిలో
నా వెనకే ఉంటూ దాగుడు మూతలు ఆడడమనుకుంటా నీ ఇంటెంషన్

పిచి పిచి పిచి పిచి పిచ్చిగా నచి నచి నచ్చావోయ్
పిచి పిచి పిచ్చిగ్గా నచ్చావోయ్
పిచి పిచ్హి పిచ్చిగా నచి నచి నచ్చావోయ్
పిచి పిచి పిచి పిచి పిచ్చిగ్గా నచ్చావోయ్

ఎవరో ఒక వనితామణిని నువ్వేమోననుకొని పిలిచి
కాదని తెలిసాక వగచి సర్లే అని విడిచి
వెనకడుగేయొద్దుర కన్నా వెనకే ఉందేమో మైనా
ఎదురెదురై పోతారేమో ఇహనో ఎపుడైనా
అనుకుంటు కలగంటూ తనతోనే బ్రతుకంటూ
దొరికీ దొరకని దొరసాని దరికొచ్చేదెపుడంటున్నా
అంటున్నా అంటున్నా

పిచి పిచి పిచి పిచి పిచ్చిగా నచి నచి నచ్చావోయ్
పిచి పిచి పిచ్చిగ్గా నచ్చావోయ్
పిచి పిచ్హి పిచ్చిగా నచి నచి నచ్చావోయ్
పిచి పిచి పిచి పిచి పిచ్చిగ్గా నచ్చావోయ్

********************************************


సంగీతం : కీరవాణి
సాహిత్యం : చంద్రబోస్
గానం : దలేర్ మెహందీ ,గీతా మాధురి


పైట నలిగితే మాయమ్మ ఒప్పుకుంటదేటి
బొట్టు కరిగితే మా బామ్మ ఊరుకుంటదేటి
అదే జరిగితే .......ఓలమ్మో....అదే జరిగితే...అత్తమ్మ తట్టుకుంటదేటి

ఏటి సెప్పనూ .....నానేటి సెప్పనూ.....నానేటి సెప్ప

చెప్పానే చెప్పద్దు ....చెప్పానే చెప్పద్దు వంకా ...తిప్పానే తిప్పుతూ డొంకా
చేతిలో చిక్కకుండా జారిపొకే జింకా పారిపోతే ఇంకా మొగుతాదే ఢంకా
చెప్పానే చెప్పద్దు వంకా ఇవ్వానే ఇవ్వద్దు ధంకా
ఏనాడో పడ్డదంట నీకు నాకు లింకా నువ్వు నేను సింకా ఓసి కుర్ర కుంకా
ఎక్కడ నువ్వెళితే అక్కడ నేనుంటా ఎప్పుడు నీ వెనకే యేయి యేయి ..యేయి యేయి యేయి యేయి

జోర్సే జోర్సే జోరు జోరు జోర్సే బార్సే బార్సే బారు బారు బార్సే
జోర్సే జోర్సే జోరు జోరు జోర్సే బార్సే బార్సే బారు బారు బార్సే
జోర్సే జోర్సే జోరు జోరు జోర్సే బార్సే బార్సే బారు బారు బార్సే
జోర్సే జోర్సే జోరు జోరు జోర్సే బార్సే బార్సే బారు బారు బార్సే
ఇయ్యాల మంగళవారం మంచిది కాదు మానేసేయ్..సేయ్ ...సేయ్... సేయ్

నీ వెంట పడతా బొంగరమై నీ చుట్టుముడతా పంజరమై
నీ సిగ్గు కొస్తా కొడవలినై నమిలిపిస్తా కవ్వానై.... హేయ్ .షావా అరె షావా అరె షావా షావా షావా షావా
నీ వెంట పడతా బొంగరమై నీ చుట్టుముడతా పంజరమై
నీ సిగ్గు కొస్తా కొడవలినై నమిలిపిస్తా కవ్వాన్నై
నిప్పుల ఉప్పెనలే ముంచుకు వస్తున్నా నిలువను క్షణమైనా యేయి యేయి .. యేయి యేయి యేయి యేయి
జోర్సే జోర్సే జోరు జోరు జోర్సే బార్సే బార్సే బారు బారు బార్సే
జోర్సే జోర్సే జోరు జోరు జోర్సే బార్సే బార్సే బారు బారు బార్సే
అలవాటు లేనే లేదు అయ్యే దాక ఆగేసేయ్

ఏయ్ పిల్లడూ ఏయ్ ఏయ్ పిల్లడూ ఓయ్ పిల్లడూ ఓయ్ ఓయ్ పిల్లడూ
చలెక్కుతున్న వేళ చింతచెట్టు నీడలోకి చురుక్కు మన్న వేళ పాడుబడ్డ మేడలొకి
వాగలోకి వంకలోకి సంతలోకి చాటులోకి నారుమళ్ళతోటలోకి నాయుడోళ్ళ పేటలోకి
ఊల్లిచేను పక్కనున్న రెల్లుగడ్డిపాకలోకి పిల్లడో ...ఏం పిల్లడో
ఏం పిల్లడో ఎల్దం వస్తవా ఏం పిల్లడో ఎల్దాం వస్తవా

వస్తా బాణాన్నై రాస్తా బలపాన్నై మోస్తా పల్లకినై ఉంటా పండగనై
నీ దారి కొస్తా బాణాన్నై నీ పేరు రాస్తా బలపాన్నై
నీ ఈడు మోస్తా పల్లకినై నీ తోడు ఉంటా పండగనై
పిడుగుల సుడిలోనా ప్రాణం తడబడినా పయనం ఆగేనా యేయి యేయి .. యేయి యేయి యేయి యేయి

జోర్సే జోర్సే జోరు జోరు జోర్సే బార్సే బార్సే బారు బారు బార్సే
జోర్సే జోర్సే జోరు జోరు జోర్సే బార్సే బార్సే బారు బారు బార్సే

August 04, 2009

స్నేహితుడాPowered by eSnips.com
సంగీతం : శివరామ్ శంకర్
సాహిత్యం : భాషాశ్రీ
గానం : కార్తీక్ , శ్రేయా ఘోషాల్

Happy version

ఇంతకూ నువ్వెవరూ వరసకు నాకెవరూ
అంతగా గుచ్చిగుచ్చి చెప్పేటందుకు నేనెవరూ
ఇంతకూ ముందెవరూ ఇంతగా నాకెవరూ
చెంతకు వచ్చి వచ్చి చెప్పినవారే లేరెవరూ
ఒక నిముషం కోపముతో మరు నిముషం నవ్వులతో
నను మురిపిస్తావు మరిపిస్తావు ఎందుకో
నీ పంతము ఏమిటనీ ఏ బంధం మనది అని
నేను ఆలోచిస్తే బదులే దొరకదు ఎంతకూ

ఇంతకూ నువ్వెవరూ వరసకు నాకెవరూ
అంతగా గుచ్చిగుచ్చి చెప్పేటందుకు నేనెవరూ

ఎందుకో ఏమిటో చెప్పలేను కానీ
కలిసావు తియ్యనైన వేళ
చనువుతో చిలిపిగా నీవే మసలుతుంటే నాతో
మరిచాను గుండెలోని జ్వాల
ఓ తొలకరి స్నేహమా నేస్తమా ఏమి మాయో ఇది
నీ అడుగుల నీడలో కాలమే నిలిచి చూస్తున్నది

ఇంతకూ నువ్వెవరూ వరసకు నాకెవరూ
అంతగా గుచ్చిగుచ్చి చెప్పేటందుకు నేనెవరూ

ఎవరనీ చూడక నాకై పరుగు తీస్తూ ఉంటే
నీ తీరే ఆశ రేపె నాలో
నువ్వలా కసురుతూ నాకే అదుపు నేర్పుతుంటే
చూసాలే నన్ను నేను నీలో
ప్రియమైన సమయమా గమనమా చెప్పెవే అతనికి
ఈ చిరు చిరు పయనమే మధురమై నిలిచిపోతుందని


ఇంతకూ నువ్వెవరూ వరసకు నాకెవరూ
అంతగా గుచ్చిగుచ్చి చెప్పేటందుకు నేనెవరూ
ఒక నిముషం కోపముతో మరు నిముషం నవ్వులతో
నను మురిపిస్తావు మరిపిస్తావు ఎందుకో
నీ పంతము ఏమిటనీ మన బంధం మనది అని
నేను ఆలోచిస్తే బదులే దొరకదు ఎంతకూ

*********************************


Sad version

సంగీతం : శివరామ్ శంకర్
సాహిత్యం : భాషాశ్రీ
గానం : కార్తీక్ , శ్రేయా ఘోషాల్ఇంతకూ నువ్వెవరూ వరసకు నాకెవరూ
అంతగా వేధించి వెళ్ళేటందుకు నేనెవరూ
వింతగా ఉందసలు గుండెలో ఈ సెగలు
దేనికో నీపైనే ఉంటొంది నా ధ్యాశసలు
వినిపిస్తే నీ స్వరము కళ్ళల్లో కలవరము
ఇది ప్రేమంటారో ఏమంటారో ఏమిటో
బాధించే ఈ క్షణము కాదంటు శాశ్వతము
నను ఓదార్చి మైమరపిస్తోంది ప్రాణము

ఇంతకూ నువ్వెవరూ వరసకు నాకెవరూ
అంతగా వేధించి వెళ్ళేటందుకు నేనెవరూ

నీడలా నడిచిన స్నేహం దారి చూపమంటే
నిలిచాను రాతి బొమ్మనై
గాలిలా నీరులా సాగే బాటసారి నేను
కలిసావే తీరమల్లే నాకు

ప్రియమైన మోహమో మౌనమా విప్పవే పెదవి్నీ
నా పలుకుల భావమే ప్రేమనీ చెప్పవే అతనికీ

గోపి గోపిక గోదావరి


Get this widget Track details eSnips Social DNA


సంగీతం : చక్రీ
సాహిత్యం : రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం : చక్రీ , కౌసల్యా


నువ్వక్కడుంటే నేనిక్కడుంటే ప్రాణం విలవిల
నువ్వెక్కడుంటే నేనక్కడుంటే మౌనం గలగల
ఎందుకో ఏకాంత వేళ చెంతకే రానందీ వేళ
గాలిలో రాగాల మాల జంటగా తోడుంది నీలా
నీ ఊహలో కల ఊగింది ఊయల
ఆకాశవాణిలా పాడింది కోకిల

నువ్వక్కడుంటే నేనిక్కడుంటే ప్రాణం విలవిల
నువ్వెక్కడుంటే నేనక్కడుంటే మౌనం గలగల

సరిగమలే వర్ణాలుగా కలగలిసేనా
కంటి పరదా నీ బొమ్మగా కళలొలికేనా
వర్ణమై వచ్చానా వర్ణమై పాడానా
జాణ తెలుగులా జాణ వెలుగులా
వెన్నైలై గిచ్చానా వేకువే తెచ్చానా
పాల మడుగులా పూల జిలుగులా
అన్ని పోలికలు విన్నా వేడుకలో ఉన్నా
నువ్వేమన్నా నీ మాటల్లో నన్నే చూస్తున్నా

నువ్వక్కడుంటే నేనిక్కడుంటే ప్రాణం విలవిల
నువ్వెక్కడుంటే నేనక్కడుంటే మౌనం గలగల

ప్రతి ఉదయం నీలా నవ్వే సొగలుస జోల
ప్రతి కిరణం నీలా వాలే వెలుగుల మాల
అంతగా నచ్చానా ఆశలే పెంచానా
గొంతు కలపనా గుండె తడపనా
నిన్నలా వచ్చానా రేపుగా మారానా
ప్రేమ తరఫున గీత చెరపనా
ఎంత దూరాన నీవున్నా నితోనే నే లేనా
నా ఊపిరే నీ ఊసుగా మారిందంటున్నా

నువ్వక్కడుంటే నేనిక్కడుంటే ప్రాణం విలవిల
నువ్వెక్కడుంటే నేనక్కడుంటే మౌనం గలగల
ఎందుకో ఏకాంత వేళ చెంతకే రానందీ వేళ
గాలిలో రాగాల మాల జంటగా తోడుందీ వేళ
నీ ఊహలో కల ఊగింది ఊయల
ఆకాశవాణిలా పాడింది కోకిల

July 30, 2009

కలవరమాయే మదిలోPowered by eSnips.comసంగీతం : శరత్ వాసుదేవన్
సాహిత్యం : వనమాలి
గానం : చిత్రకనులే కలిపే కథలే తెలిపే నాలోని భావాలే
అలలై మెదిలే కలలే కదిపే వేవేల రాగాలే
పలికే స్వరాలే ఎదకే వరాలై
పదాలు పాడు వేళలో..... కలవరమాయే మదిలో

కనులే కలిపే కథలే తెలిపే నాలోని భావాలే
అలలై మెదిలే కలలే కదిపే వేవేల రాగాలే

మనసునే తొలి మధురిమలే వరి౦చెనా
బతుకులో ఇలా సరిగమలే రచి౦చెనా
స్వరములేని గాన౦ మరపు రాని వైన౦
మౌనవీణ మీటుతు౦టే..... కలవరమాయే మదిలో

ఎదగని కలే ఎదలయలో వరాలుగా
తెలుపని అదే తపనలనే తరాలుగా
నిదురపోని తీర౦ మధురమైన భార౦
గు౦డెనూయలూపుతు౦టే .....కలవరమాయే మదిలో

కనులే కలిపే కథలే తెలిపే నాలోని భావాలే
అలలై మెదిలే కలలే కదిపే వేవేల రాగాలే
పలికే స్వరాలే ఎదకే వరాలై
పదాలు పాడు వేళలో..... కలవరమాయే మదిలో
************************************************************************


సంగీతం : శరత్ వాసుదేవన్
సాహిత్యం : వనమాలి
గానం : చిత్ర


జినక్కి తయ్యా జినక్కి తయ్యా జినక్కి తయ్యరే
జినక్కి తయ్యా జినక్కి తయ్యా జినక్కి తయ్యరే


తొలి తొలి ఆశలెన్నో రేపుతున్న తిల్లాన
మనసును మీటుంతుంటే కొత్త పాటనవుతున్నా
ఏ చిన్ని సందళ్ళు విన్నా ఈ గుండె చాటున
నా గొంతు వాకిళ్ళలోన ఆ పాట దాగునా
దరి చేరే స్వరము నాకు వరము
ప్రతి రోజూ పదము పాడే సమయాన
నన్నే నీలో కన్నా

తొలి తొలి ఆశలెన్నో రేపుతున్న తిల్లాన
మనసును మీటుంతుంటే కొత్త పాటనవుతున్నా


కొమ్మ చాటుగా పల్లవించు ఆ గండు కోయిలమ్మ
గొంతులోని నా తేనెపట్టునే తాను కోరేనమ్మా
పరుగాపని వాగులలోనా కదిలే అలలే
నా పలుకుల గమకం ముందు తల వంచెనులే
ఎగిసే ....తేనె రాగాలు నీలిమేఘాలు తాకితే చాలు నింగి లోగిళ్ళు
జల్లై విల్లై తుళ్ళు

తొలి తొలి ఆశలెన్నో రేపుతున్న తిల్లాన
మనసును మీటుంతుంటే కొత్త పాటనవుతున్నా

ప ప స స ద స స ద ప ప ప ప గ స ని ప గ రి
స స ద ద ప ద ద ప గ ప స గ ప రి
ప ద ని స గ రి గ రి గ రి గ రి
ప ద ని స రి గ రి గ రి గ రి గ
ప ద ని స గ గ ప ద ని స గ గ ప ద ని స గ

ఇన్ని నాళ్ళుగా కంటి పాపలా పెంచుకున్న స్వప్నం
నన్ను చేరగా సత్యమవ్వదా నమ్ముకున్న గానం
పెదవంచున సంగతులన్నీ శ్రుతులై లయలై
ఎదనూపిన ఊపిరులవని స్వర సంపదలై
బతుకే .....పాటలా మారు బాటలో సాగు ఆశలే తీరు రోజులే
చేరువయ్యే లైఫే హాయే


తొలి తొలి ఆశలెన్నో రేపుతున్న తిల్లాన
మనసును మీటుంతుంటే కొత్త పాటనవుతున్నా
ఏ చిన్ని సందళ్ళు విన్నా ఈ గుండె చాటున
నా గొంతు వాకిళ్ళలోన ఆ పాట దాగునా
దరి చేరే స్వరము నాకు వరము
ప్రతి రోజూ పదము పాడే సమయాన
నన్నే నీలో కన్నా

తొలి తొలి ఆశలెన్నో రేపుతున్న తిల్లాన
మనసును మీటుంతుంటే కొత్త పాటనవుతున్నా

**********************************************************************************************

సంగీతం : శరత్ వాసుదేవన్
సాహిత్యం : వనమాలి
గానం : చిత్ర , రోషన్


నీలో అణువంత ప్రేమున్నా అనుమానం రేగేనా నాతో తగువే తగునా
చాల్ళే తమ తీరు చూస్తున్నా మీతి మీరి పోయేనా అంతా ఒకటే నటన
నా ప్రేమ సంతకాల సాక్షాలే చూపనా
ఏం మాయ చేసినా నీ మాటే చెల్లునా
నాపై కోపాలేనా


నీలో అణువంత ప్రేమున్నా అనుమానం రేగేనా నాతో తగువే తగునా
చాల్ళే తమ తీరు చూస్తున్నా మీతి మీరి పోయేనా అంతా ఒకటే నటన


నీకు నేనే చాలనా నిన్ను కోరి వస్తే చులకనా
కాలు దువ్వే కాంచన కంటి పాప లో నిను దాచనా
ఆ కన్నులే పలు అందాలనే చూస్తే ఎలా
ఏం చూసినా ఎదలో ఉందిగా నిదా కల
నమ్మేదెలా.......ఆ ఆ ఆ ఆ


నీలో అణువంత ప్రేమున్నా అనుమానం రేగేనా నాతో తగువే తగునా


నీడలాగా సాగనా గుండె నీకు రాసిచ్చెయ్యనా
మాటలేమో తియ్యన మనసులోని ఆశే తీర్చునా
నీ కోసమే నన్ను ఇన్నాళ్ళుగా దాచానిలా
ఏమో మరి నిను చూస్తే మరి అలా అనిపించలా
నీతో ఎలా .......ఆ ఆ ఆ ఆ


నీలో అణువంత ప్రేమున్నా అనుమానం రేగేనా నాతో తగువే తగునా
చాల్ళే తమ తీరు చూస్తున్నా మీతి మీరి పోయేనా అంతా ఒకటే నటన
నా ప్రేమ సంతకాల సాక్షాలే చూపనా
ఏం మాయ చేసినా నీ మాటే చెల్లునా
నాపై కోపాలేనా


నీలో అణువంత ప్రేమున్నా అనుమానం రేగేనా నాతో తగువే తగునా
చాల్ళే తమ తీరు చూస్తున్నా మీతి మీరి పోయేనా అంతా ఒకటే నటన

************************************************************************


సంగీతం : శరత్ వాసుదేవన్
సాహిత్యం : వనమాలి
గానం : హరిహరన్ , కల్పన


ఓ నేనే ఓ నువ్వని ఒక తీరే మన ప్రేమని
నీ గూటికే రాని
నేనంటు ఇక లేనని నీ వెంటే ఉన్నానని చాటనీ
చేసానే నీ స్నేహాన్ని...పోల్చానే నాదో కానీ
నీ వాణ్ణి

ఓ నేనే ఓ నువ్వని ఒక తీరే మన ప్రేమని
నీ గూటికే రాని

మారాము చేసే మారాణి ఊసే నాలోన దాచానులే
గారాలు పోయే రాగాల హాయే నా గుండెనే తాకెలే
నీ కొంటె కోపాలు చూడాలనే ......దొబూచులాడేను ఇన్నాళ్ళుగా
సరదా సరాగాలు ప్రేమేగా

ఓ నేనే ఓ నువ్వని ఒక తీరే మన ప్రేమని
నీ గూటికే రాని

నీ నీడలాగ నీతోనే ఉన్నా నీ జంట నేనవ్వనా
వేరెవ్వరు నా నీ గుండెలోన నా కంట నీరాగునా

ఆ తలపు నా ఊహకే తోచునా..... నా శ్వాస నిను వీడి జీవించునా
నీ కంటి పాపల్లే నేలేనా

ఓ నేనే ఓ నువ్వని ఒక తీరే మన ప్రేమని
నీ గూటికే రాని
నేనంటు ఇక లేనని నీ వెంటే ఉన్నానని చాటనీ
చేసానే నీ స్నేహాన్ని...పోల్చానే నాదో కానీ
నీ వాణ్ణి

July 29, 2009

ఓయ్
Powered by eSnips.comసంగితం : యువన్ శంకర్ రాజా
సాహిత్యం : వనమాలి
గానం : కే కేచిరునవ్వే నవ్వుతూ నాకోసం వస్తావనీ
చిగురాశే రేపుతూ నీ ప్రేమను తెస్తావనీ
నిను వెతికానే నన్నే తాకే గాలుల్నే ఆరా తీస్తూ
నిలుచున్నానే నీకై వేచే తీరాన్నే ఆరాధిస్తూ
ప్రతి జన్మా నీతోనే......I am waiting for you baby
ప్రతి జన్మా నీతోనే.......I am waiting for you baby

ఓ ఓ ఓ ఓ .......................

చిరునవ్వే నవ్వుతూ నాకోసం వస్తావనీ
చిగురాశే రేపుతూ నీ ప్రేమను తెస్తావనీ

నువ్వూ నేనూ ఏకం అయ్యే ప్రేమల్లోనా ...ఓ ఓ ఓ ఓ
పొంగే ప్రళయం నిన్నూ నన్నూ వంచించేనా
పువ్వే ముల్లై కాటేస్తోందా ....ఆ ఆ ఆ ఆ
నీరే నిప్పై కాల్చేస్తోందా ...... ఆ ఆ ఆ ఆ
విధినైనా వెలేయనా నిను గెలిచేయనా నీకోసం నిరీక్షణా ...ఓ ఓ ఓ ఓ
I am waiting for you baby
ప్రతి జన్మా నీతోనే.........I am waiting for you baby

ఓ ఓ ఓ ఓ .......................

ప్రేమనే ఒకే మాటే ఆమెలో గతించిందా
వీడనీ భయం ఏదో గుండెనే తొలుస్తోందా
ఆ ఊహే తన మదిలో కలతలే రేపెనా
విధినైనా వెలేయనా నిను గెలిచేయనా నీకోసం నిరీక్షణా ..... ఓ ఓ ఓ ఓ
I am waiting for you baby

చిరునవ్వే నవ్వుతూ నాకోసం వస్తావనీ
చిగురాశే రేపుతూ నీ ప్రేమను తెస్తావనీ
నిను వెతికానే నన్నే తాకే గాలుల్నే ఆరా తీస్తూ
నిలుచున్నానే నీకై వేచే తీరాన్నే ఆరాధిస్తూ
ప్రతి జన్మా నీతోనే......I am waiting for you baby
ప్రతి జన్మా నీతోనే.......I am waiting for you baby


*******************************************


సంగితం : యువన్ శంకర్ రాజా
సాహిత్యం : వనమాలి
గానం : కార్తీక్ , సునితీ చౌహాన్

సరదాగా చందమామనే చేతివేళ్ళపై నిలబెడతావా
పది రంగుల రామచిలుకతో ప్రేమ పలుకులే పలికిస్తావా
మేఘాలని మూటగట్టుకొని నింగి మధ్యలొ పరిగెడతావా
వంద అడుగుల నీటి లోతులో నిట్టనిలువుగా నిలబడతావా
నా గుండెలో ఎన్నో ఆశలే ఇలా రేగితే నిన్నే చేరితే
క్షణం ఆగక నే కొరితే ఎల్లాగో ఎల్లాగో మరినా ప్రేమగ నిన్ను మార్చుకున్నాఓ హో ..... ఆ ఆశలు లోతు చూడలేనా
నీ ప్రేమగ నేను మారుతున్నాఓ.. ఆనందపు అంచు తాకలేనా

సరదాగా చందమామనే చేతివేళ్ళపై నిలబెడతావా
పది రంగుల రామచిలుకతో ప్రేమ పలుకులే పలికిస్తావా

చిగురుల తోనే చీరను నేసి చేతికి అందించవా
కలువలతోనే అంచులు వేసి కానుక పంపించనా
అడిగినదేదో అదే ఇవ్వకుండా అంతకు మించి అందిచేది ప్రేమ
కనుపాపలపై రంగుల లోకం గీస్తావా


నా ప్రేమగ నిన్ను మార్చుకున్నాఓ హో ..... ఆ ఆశలు లోతు చూడలేనా
నీ ప్రేమగ నేను మారుతున్నాఓ.. ఆనందపు అంచు తాకలేనా

సరదాగా చందమామనే చేతివేళ్ళపై నిలబెడతావా
పది రంగుల రామచిలుకతో ప్రేమ పలుకులే పలికిస్తావా
మేఘాలని మూటగట్టుకొని నింగి మధ్యలొ పరిగెడతావా
వంద అడుగుల నీటి లోతులో నిట్టనిలువుగా నిలబడతావా

మెలకువ లోన కలలను కన్నా నిజములు చేస్తావనీ
చిలిపిగ నేనే చినుకౌతున్నా నీ కల పండాలని
పిలువక ముందే ప్రియా అంటూ నిన్నే చేరుకునేదే మనసులోని ప్రేమ
ప్రాణములోనే అమృతమేదో నింపేయవా


నా ప్రేమగ నిన్ను మార్చుకున్నాఓ హో ..... ఆ ఆశలు లోతు చూడలేనా
నీ ప్రేమగ నేను మారుతున్నాఓ.. ఆనందపు అంచు తాకలేనా

సరదాగా చందమామనే చేతివేళ్ళపై నిలబెడతావా
పది రంగుల రామచిలుకతో ప్రేమ పలుకులే పలికిస్తావా
మేఘాలని మూటగట్టుకొని నింగి మధ్యలొ పరిగెడతావా
వంద అడుగుల నీటి లోతులో నిట్టనిలువుగా నిలబడతావా

*******************************************


సంగితం : యువన్ శంకర్ రాజా
సాహిత్యం : వనమాలి
గానం : యువన్ శంకర్ రాజానన్నొదిలి నీడ వెళ్ళిపొతోందా...... కన్నొదిలీ చూపు వెళ్ళిపోతోందా
వేకువనే సందె వాలి పోతోందే చీకటిలో ఉదయముండిపోయిందే
నా ఎదనే తొలిచిన గురతుగా నిను తెస్తుందా
నీ జతలో గడిపిన బ్రతుకిక బలి అవుతుందా
నువ్వుంటే నేనుంటా ప్రేమా.......పోవొద్దే పోవొద్దే ప్రేమా
నన్నొదిలీ నీడ వెళ్ళిపొతోందా.......కన్నొదిలీ చూపు వెళ్ళిపోతోందా..ఇన్ని నాళ్ళు నీ వెంటే సాగుతున్న నా పాదం..వెంట పడిన అడుగేదంటోందే ఓ ఓ ఓ
నిన్నదాక నీ రూపం నింపుకున్న కనుపాపే నువ్వు లేక నను నిలదీస్తోందే
కోరుకున్న జీవితమే చేరువైన ఈ క్షణమే......జాలి లేని విధిరాతే శాపమైనదే
మరుజన్మే ఉన్నదంటే బ్రహ్మనైనా అడిగేదొకటే.. కనమంటా మమ్ము తన ఆటలిక సాగని చోటే
నువ్వుంటే నేనుంటా ప్రేమా......పోవొద్దే పోవొద్దే ప్రేమా

నువ్వుంటే నేనుంటా ప్రేమా......పోవొద్దే పోవొద్దే ప్రేమా

July 28, 2009

జోష్Powered by eSnips.com


సంగీతం : సందీప్ చౌతా
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : కార్తీక్


నీతో ఉంటే ఇంకా కొన్నాళ్ళు
ఏమౌతాయో ఎదిగిన ఇన్నేళ్ళు
నీతో ఉంటే ఇంకా కొన్నాళ్ళు
ఏమౌతాయో ఎదిగిన ఇన్నేళ్ళు

నిన్నెప్పుడు చూస్తే చాలు చిన్నప్పటి చిలిపి క్షణాలు
గుండెల్లో గువ్వల గుంపై వాలు
నీతో అడుగేస్తే చాలు మునుముందుకు సాగవు కాళ్ళు
ఉంటుందా వెనకకి వెళ్ళే వీలు
కాలాన్నే తిప్పేసిందీలీలా
బాల్యాన్నేరప్పించిందీవేళా
పెద్దరికాలన్నీ చినబోయేలా
పొద్దెరగని మరుపేదో పెరిగేలా


నీతో ఉంటే ఇంకా కొన్నాళ్ళు
ఏమౌతాయో ఎదిగిన ఇన్నేళ్ళు


నిలబడి చూస్తాయే ఆగి లేళ్ళు సెలయేళ్ళు చిత్రంగా
నీవైపలా
పరుగులు తీస్తాయే లేచి రాళ్ళు రాదార్లు నీలాగా
నలువైపులా
భూమి అంత నీ పేరంటానికి బొమ్మరిల్లు కాదా
సమయమంత నీ తారంగానికి సొమ్మసిల్లి పోదా
చేదైనా తీపౌతుందే నీ సంతోషం చూసి
చెడు కూడా చెడుతుందే నీ సావాసాన్ని చేసి
చేదైనా తీపౌతుందే నీ సంతోషం చూసి
చెడు కూడా చెడుతుందే నీ సావాసాన్ని చేసి


నీతో ఉంటే ఇంకా కొన్నాళ్ళు
ఏమౌతాయో ఎదిగిన ఇన్నేళ్ళు


నువ్వేం చూస్తున్నాఎంతో వింతల్లే అన్నీ గమనించే
ఆశ్చర్యమా
యే పనిచేస్తున్నా ఎదో ఘనకార్యం లాగే గర్వించే
పసిప్రాయమా
చుక్కలన్ని దిగి నీ చూపుల్లో కొలువు ఉండిపోగా
చీకటన్నదిక రాలేదే నీ కంటిపాప దాకా
ప్రతి పూట పండుగలాగే ఉంటుందనిపించేలా
తెలిసేలా నేర్పేటందుకు నువ్వే పాఠశాల
ప్రతి పూట పండుగలాగే ఉంటుందనిపించేలా
తెలిసేలా నేర్పేటందుకు నువ్వే పాఠశాల


నీతో ఉంటే ఇంకా కొన్నాళ్ళు
ఏమౌతాయో ఎదిగిన ఇన్నేళ్ళు


నిన్నెప్పుడు చూస్తే చాలు చిన్నప్పటి చిలిపి క్షణాలు
గుండెల్లో గువ్వల గుంపై వాలు
నీతో అడుగేస్తే చాలు మునుముందుకు సాగవు కాళ్ళు
ఉంటుందా వెనకకి వెళ్ళే వీలు
కాలాన్నే తిప్పేసిందీలీలా
బాల్యాన్నేరప్పించిందీవేళా
పెద్దరికాలన్నీ చినబోయేలా
పొద్దెరగని మరుపేదో పెరిగేలా
నీతో ఉంటే ఇంకా కొన్నాళ్ళు
ఏమౌతాయో ఎదిగిన ఇన్నేళ్ళు


****************************************************

సంగీతం : సందీప్ చౌతా
సాహిత్యం : సిరివెన్నెల
గానం : రాహుల్ వైధ్య , ఉజ్జయని ముఖర్జీ


ఎవ్వరికీ కనపడదే ప్రేమది ఏ రూపం
ఏ చెవికీ వినబడదే ప్రేమది ఏ రాగం
కనకే అపురూపం ......కలిగే అనురాగం
ఎవ్వరికీ కనపడదే ప్రేమది ఏ రూపం
ఏ చెవికీ వినబడదే ప్రేమది ఏ రాగం
కనకే అపురూపం ......కలిగే అనురాగం


ఎదలోనే కొలువున్నా ఎదురైనా పోల్చలేక
నిజమేలే అనుకున్నా ఋజువేది తేల్చలేక
మరెలా .......ఆ ఆ ఆ ఆ


ఎవ్వరికీ కనపడదే ప్రేమది ఏ రూపం
ఏ చెవికీ వినబడదే ప్రేమది ఏ రాగం


దారి అడగక పాదం నడుస్తున్నదా
వేళ తెలుపక కాలం గడుస్తున్నదా
తడి ఉన్నదా ఎదలో తడిమి చూసుకో
చెలిమిగ అడిగితే చెలి చెంత చిలిపిగ పలకదా వయసంతా
జతపడు వలపుల గుడిగంట తలపుల తలుపులు తడుతుందా
చూస్తూనే పసికూన ఎదిగిందా ఇంతలోన
చెబితేనే ఇపుడైనా తెలిసిందా ఈ క్షణాన
అవునా ...ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ


ఎవ్వరికీ కనపడదే ప్రేమది ఏ రూపం
ఏ చెవికీ వినబడదే ప్రేమది ఏ రాగం


కళ్ళు నువ్వొస్తుంటే మెరుస్తున్నవి
వెళ్ళివస్తానంటే కురుస్తున్నవి
కొన్నాళ్ళుగా నాలో ఇన్ని వింతలు ఓహో
గలగల కబురులు చెబుతున్నా వదలదు గుబులుగ ఘడియైనా
మది అనవలసినదేదైనా పెదవుల వెనకనె అణిగేనా
హృదయం లో వింత భావం పదమేదీ లేని కావ్యం
ప్రణయం లో ప్రియ నాదం వింటూనే ఉంది ప్రాణం
తెలుసా ...ఆ ఆ ఆ ఆ

ఎవ్వరికీ కనపడదే ప్రేమది ఏ రూపం
ఏ చెవికీ వినబడదే ప్రేమది ఏ రాగం

June 12, 2009

కరెంట్

current


సంగీతం : దేవీశ్రీ ప్రసాద్
సాహిత్యం : భాస్కరభట్ల
గానం : సాగర్ ,రానినధీంతర ధీంతర ధిర ధిర ధిరన
ధిర ధిర ధిర ధీంతనన
ధిర ధీంతర ధీంతర ధిర ధిర ధిరన
ధిర ధిర ధిరన

అరె రెక్కలు తొడిగిన పక్షల్లే ఎగిరిందే నా మనసు
అది ఎక్కడ వాలి ఉంటుందో నీకే తెలుసు
అరె రంగుల గాలి పటమల్లే ఎగిరిందే నా మనసు
అది ఎక్కడ చిక్కడి ఉంటుందో నీకే తెలుసు

There is something new about today
There is something nice about today
There is something cool about today
I never never seen before

నాలోనాకే కొత్తగుందిరో
లావా లాగ మరుగుతోందిరో
లావాదేవీ జరుగుతోందిరో
ఈ తికమక ఏంటిరో

అరె రెక్కలు తొడిగిన పక్షల్లే ఎగిరిందే నా మనసు
అది ఎక్కడ వాలి ఉంటుందో నీకే తెలుసు
అరె రంగుల గాలి పటమల్లేఎగిరిందే నా మనసు
అది ఎక్కడ చిక్కడి ఉంటుందో నీకే తెలుసు


ధీంతర ధీంతర ధిర ధిర ధిరన
ధిర ధిర ధిర ధీంతనన
ధిర ధీంతర ధీంతర ధిర ధిర ధిరన
ధిర ధిర ధిరన

ప్రపంచమంతా జయించినట్టు ఉప్పొంగిపోతోంది ప్రాణం
పెదాలలోన పదాలు అన్ని క్షణాల లోనే మాయం
శరీరమంతా కరెంటు పుట్టి భరించలేకుంది ప్రాయం
నరాలలోన తుఫాన్ రేగి ఇదేమి ఇంద్రజాలం

There is something new about today
There is something nice about today
There is something cool about today
I never never seen before

అరె రెక్కలు తొడిగిన పక్షల్లే ఎగిరిందే నా మనసు
అది ఎక్కడ వాలి ఉంటుందో నీకే తెలుసు
అరె రంగుల గాలి పటమల్లేఎగిరిందే నా మనసు
అది ఎక్కడ చిక్కడి ఉంటుందో నీకే తెలుసు

క్షణలనేమో యుగాలు చేసి తెగేడిపిస్తోంది కాలం
ఎడారిలోన చలేసినట్టు ఇదేమి వింత మైకం
తపస్సులన్నీ ఫలించినట్టు తమాషగుంటోంది వైనం
మనస్సుతోటి మనస్సులోకి రహస్య రాయబారం

There is something new about today
There is something nice about today
There is something cool about today
I never never seen before

అరె రెక్కలు తొడిగిన పక్షల్లే ఎగిరిందే నా మనసు
అది ఎక్కడ వాలి ఉంటుందో నీకే తెలుసు
అరె రంగుల గాలి పటమల్లేఎగిరిందే నా మనసు
అది ఎక్కడ చిక్కడి ఉంటుందో నీకే తెలుసు

*************************************************


సంగీతం : దేవీశ్రీ ప్రసాద్
సాహిత్యం : రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం : నేహ


అటు నువ్వే ఇటు నువ్వే
మనసెటు చూస్తే అటు నువ్వే
ఎటు వెళుతున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రతి చోటా నువ్వే
అటు నువ్వే ఇటు నువ్వే
అలికిడి వింటే అది నువ్వే
ఆదమరుపైనా పెదవుల పైన ప్రతి మాటా నువ్వే

అపుడు ఇపుడు ఎప్పుడైనా
నా చిరునవ్వే నీ వలన
తెలియని లోకం తీపిని నాకు రుచి చూపావులే
పరిచయమంతా గతమేనా
గురుతుకు రాదా క్షణమైనా
ఎదురుగ ఉన్నా నిజమే కాని కలవైనావులే

రంగూ రూపమంటూ లేనే లేనిదీ ప్రేమా
చుట్టూ శున్యమున్నా నిన్ను చూపిస్తూ ఉంది
దూరం దగ్గరంటూ తేడా చూడదీ ప్రేమా
నీలా చెంత చేరీ నన్ను మాటాడిస్తోంది
కనుపాప లోతులో దిగిపోయి ఇంతలా
ఒక రెప్పపాటు కాలమైనా మరపే రావుగా
ఎద మారుమూలలో ఒదిగున్న ప్రాణమై
నువు లేని నేను లేనే లేను అనుపించావుగా

అటు నువ్వే ఇటు నువ్వే
మనసెటు చూస్తే అటు నువ్వే
ఎటు వెళుతున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రతి చోటా నువ్వే
అటు నువ్వే ఇటు నువ్వే
అలికిడి వింటే అది నువ్వే
ఆదమరుపైనా పెదవుల పైన ప్రతి మాటా నువ్వే

నాకే తెలియకుండా నాలో నిన్ను వదిలావే
నేనే నువ్వయ్యేలా ప్రేమ గుణమై ఎదిగావే
మాటే చెప్పకుండా నీతో నువ్వు కదిలావే
ఇటుగా చూడనంటూ నన్ను ఓంటరి చేసావే
ఏకాంత వేళలో ఏ కాంతి లేదురా
నలుసంత కూడా జాలి లేని పంతాలేంటిలా
నీ తోడు లేనిదే మనసుండలేదురా
నీ పేరు లేని ప్రేమనైనా ఊహించేదెలా

అటు నువ్వే ఇటు నువ్వే
మనసెటు చూస్తే అటు నువ్వే
ఎటు వెళుతున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రతి చోటా నువ్వే
అటు నువ్వే ఇటు నువ్వే
అలికిడి వింటే అది నువ్వే
ఆదమరుపైనా పెదవుల పైన ప్రతి మాటా నువ్వే