June 12, 2009

కరెంట్

current


సంగీతం : దేవీశ్రీ ప్రసాద్
సాహిత్యం : భాస్కరభట్ల
గానం : సాగర్ ,రానినధీంతర ధీంతర ధిర ధిర ధిరన
ధిర ధిర ధిర ధీంతనన
ధిర ధీంతర ధీంతర ధిర ధిర ధిరన
ధిర ధిర ధిరన

అరె రెక్కలు తొడిగిన పక్షల్లే ఎగిరిందే నా మనసు
అది ఎక్కడ వాలి ఉంటుందో నీకే తెలుసు
అరె రంగుల గాలి పటమల్లే ఎగిరిందే నా మనసు
అది ఎక్కడ చిక్కడి ఉంటుందో నీకే తెలుసు

There is something new about today
There is something nice about today
There is something cool about today
I never never seen before

నాలోనాకే కొత్తగుందిరో
లావా లాగ మరుగుతోందిరో
లావాదేవీ జరుగుతోందిరో
ఈ తికమక ఏంటిరో

అరె రెక్కలు తొడిగిన పక్షల్లే ఎగిరిందే నా మనసు
అది ఎక్కడ వాలి ఉంటుందో నీకే తెలుసు
అరె రంగుల గాలి పటమల్లేఎగిరిందే నా మనసు
అది ఎక్కడ చిక్కడి ఉంటుందో నీకే తెలుసు


ధీంతర ధీంతర ధిర ధిర ధిరన
ధిర ధిర ధిర ధీంతనన
ధిర ధీంతర ధీంతర ధిర ధిర ధిరన
ధిర ధిర ధిరన

ప్రపంచమంతా జయించినట్టు ఉప్పొంగిపోతోంది ప్రాణం
పెదాలలోన పదాలు అన్ని క్షణాల లోనే మాయం
శరీరమంతా కరెంటు పుట్టి భరించలేకుంది ప్రాయం
నరాలలోన తుఫాన్ రేగి ఇదేమి ఇంద్రజాలం

There is something new about today
There is something nice about today
There is something cool about today
I never never seen before

అరె రెక్కలు తొడిగిన పక్షల్లే ఎగిరిందే నా మనసు
అది ఎక్కడ వాలి ఉంటుందో నీకే తెలుసు
అరె రంగుల గాలి పటమల్లేఎగిరిందే నా మనసు
అది ఎక్కడ చిక్కడి ఉంటుందో నీకే తెలుసు

క్షణలనేమో యుగాలు చేసి తెగేడిపిస్తోంది కాలం
ఎడారిలోన చలేసినట్టు ఇదేమి వింత మైకం
తపస్సులన్నీ ఫలించినట్టు తమాషగుంటోంది వైనం
మనస్సుతోటి మనస్సులోకి రహస్య రాయబారం

There is something new about today
There is something nice about today
There is something cool about today
I never never seen before

అరె రెక్కలు తొడిగిన పక్షల్లే ఎగిరిందే నా మనసు
అది ఎక్కడ వాలి ఉంటుందో నీకే తెలుసు
అరె రంగుల గాలి పటమల్లేఎగిరిందే నా మనసు
అది ఎక్కడ చిక్కడి ఉంటుందో నీకే తెలుసు

*************************************************


సంగీతం : దేవీశ్రీ ప్రసాద్
సాహిత్యం : రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం : నేహ


అటు నువ్వే ఇటు నువ్వే
మనసెటు చూస్తే అటు నువ్వే
ఎటు వెళుతున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రతి చోటా నువ్వే
అటు నువ్వే ఇటు నువ్వే
అలికిడి వింటే అది నువ్వే
ఆదమరుపైనా పెదవుల పైన ప్రతి మాటా నువ్వే

అపుడు ఇపుడు ఎప్పుడైనా
నా చిరునవ్వే నీ వలన
తెలియని లోకం తీపిని నాకు రుచి చూపావులే
పరిచయమంతా గతమేనా
గురుతుకు రాదా క్షణమైనా
ఎదురుగ ఉన్నా నిజమే కాని కలవైనావులే

రంగూ రూపమంటూ లేనే లేనిదీ ప్రేమా
చుట్టూ శున్యమున్నా నిన్ను చూపిస్తూ ఉంది
దూరం దగ్గరంటూ తేడా చూడదీ ప్రేమా
నీలా చెంత చేరీ నన్ను మాటాడిస్తోంది
కనుపాప లోతులో దిగిపోయి ఇంతలా
ఒక రెప్పపాటు కాలమైనా మరపే రావుగా
ఎద మారుమూలలో ఒదిగున్న ప్రాణమై
నువు లేని నేను లేనే లేను అనుపించావుగా

అటు నువ్వే ఇటు నువ్వే
మనసెటు చూస్తే అటు నువ్వే
ఎటు వెళుతున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రతి చోటా నువ్వే
అటు నువ్వే ఇటు నువ్వే
అలికిడి వింటే అది నువ్వే
ఆదమరుపైనా పెదవుల పైన ప్రతి మాటా నువ్వే

నాకే తెలియకుండా నాలో నిన్ను వదిలావే
నేనే నువ్వయ్యేలా ప్రేమ గుణమై ఎదిగావే
మాటే చెప్పకుండా నీతో నువ్వు కదిలావే
ఇటుగా చూడనంటూ నన్ను ఓంటరి చేసావే
ఏకాంత వేళలో ఏ కాంతి లేదురా
నలుసంత కూడా జాలి లేని పంతాలేంటిలా
నీ తోడు లేనిదే మనసుండలేదురా
నీ పేరు లేని ప్రేమనైనా ఊహించేదెలా

అటు నువ్వే ఇటు నువ్వే
మనసెటు చూస్తే అటు నువ్వే
ఎటు వెళుతున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రతి చోటా నువ్వే
అటు నువ్వే ఇటు నువ్వే
అలికిడి వింటే అది నువ్వే
ఆదమరుపైనా పెదవుల పైన ప్రతి మాటా నువ్వే

ఎవరైనా ఎపుడైనా

evaraina epudaina


సంగీతం : మణిశర్మ
సాహిత్యం : వేటూరి
గానం : రీటా


మధురయాతన ముదిరిపోయిన
చినుకు రాగానా....చిలిపి తాళాన
నీటి ఊయలలో ఊగనీ ప్రాయం
వేడి ఊహలతో పాడనీ గేయం
పెదవి కలగలిపే తరుణాన

శ్రుతులు మించిన జతులు పెంచిన
వయసులో ఉన్నా వరదలవుతున్నా
ఘాటు కౌగిలితో ఆదుకో అందం
చాటు తేనెలతో తిరనీ దాహం
చినుకు సెగ రగిలే తడిలోన

తధీం తానన కదం సాగిన
పడుచు తిల్లానా పలికేనీ వాన
నీటి గాలిలతో చెమటలారేనా
తీపి తేమలతో తపన తీరేనా
మెరుపు కనుగీటే పరువాన

**************************************

సాహిత్యం : వెన్నెలకంటి
గానం : హేమచంద్ర , మాళవికనీలాలు కారు కనులలో కలతగా జీవితం
కాలాలు మారి వలపులే వగపుగా మిగిలెనే నా గతం

నిన్నే ప్రేమించా గుండే లోతులా
నిన్నే బాధించా గుండె కోతలా
పువ్వే ఇచ్చానే ఒక నాడలా
ముల్లై గుచ్చానే నేడిలా
నీలాలు కారు కనులలో కలతగా జీవితం

నిదురపోవు నిజములో మేలుకొన్న కలలలో
నిజమైనా కల అయినా ఇదేనా
దూరమైన పిలుపులో చేరువైన వలపులో
కలకాలం నిలిచేది కధేనా
నింగికి నేలకు కలిసే అలవాటు లేదులే
కడలికీ నదికి ఎపుడు ఎడబాటు రాదులే

నీలాలు కారు కనులలో కలతగా జీవితం
కాలాలు మారి వలపులే వగపుగా మిగిలెనే నా గతం

పలుకు నీవు మెల్లగా మనసు తోడు చేరగా
నీ కోసం బతికున్నా ఇన్నాళ్ళుగా
మనసు నిన్ను వీడగా కారే నీరు ధారగా
ఎడబాటే కలిగింది చేదుగా
మనసైన నువ్వే నన్నే ద్వేషించినావులే
ఇటువంటి నిన్నే నేను ఊహించలేదు

నీలాలు కారు కనులలో కలతగా జీవితం
కాలాలు మారి వలపులే వగపుగా మిగిలెనే నా గతం